zpět na přehled testů

Test OSP v NSZ

Test Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci NSZ testuje základní dovednosti a schopnosti pro úspěšné vysokoškolské studium. Nejedná se o test středoškolských znalostí, při řešení úloh se vychází pouze z informací v zadání. Test je proto spravedlivější – jeho výsledek nezáleží tolik na tom, na jak kvalitní střední škole kdo studoval. Důležitou roli hraje i omezený čas na řešení.

 

Oddíly testu

Na každý oddíl je přesně stanovený čas. Mezi oddíly nejde během zkoušky přeskakovat.
 

Verbální oddíl (35 minut, 33 úloh)

Úlohy v tomto oddílu testují schopnost precizní práce s jazykem, porozumění delším textům a předložené argumentaci. Úlohy vyžadují pečlivou analýzu textů a kritickou práci s textem jako celkem.

Analytický oddíl (50 minut, 33 úloh) 

Úlohy testují schopnost pracovat s kvantitativními údaji, zorientovat se v sadě podmínek a vyvozovat z nich a schopnost práce se soubory informací. K řešení je nutné mít určité matematické znalosti, ty ale zpravidla nepřesahují úroveň základní školy.

 

Testy a ukázky

Test je srovnávací - pro dosažení dobrého výsledku není nutné odpovědět na všechny otázky.
Přibližně polovina správně vyřešených úloh (vždy v rámci jednoho oddílu) by měla znamenat průměrný výsledek. 
 

Krátký ukázkový on-line test 

Test z NSZ, prosinec 2018 (varianta A)

Test z NSZ, prosinec 2018 (varianta B)

Test z NSZ, květen 2018 (varianta A)

Test z NSZ, květen 2018 (varianta B)

 

 

Přípravné kurzy, tištěné publikace a internetové kurzy