Poukazy na NSZ

Uchazeči o studium na některých fakultách mají možnost účasti na NSZ zdarma nebo za zvýhodněných podmínek.

K využití této možnosti je vám k dispozici poukaz. Ten získáte po zadání svých identifikačních údajů do formuláře na této stránce. Získaný poukaz se vám poté zobrazí v rámci objednávky k NSZ. K těm se přihlásíte standardním způsobem. Poukaz nelze využít zpětně (na již objednané zkoušky).


Právnická fakulta UK v Praze

Každý uchazeč o studium má možnost zúčastnit se jedné zkoušky ze ZSV a jedné zkoušky OSP zdarma (varianta Mini – u ostatních variant zkoušek bude cena adekvátně snížena). Poukazy budou vystaveny ve třech várkách - na počátku února, března a dubna.

Fakulta sociálních věd UK v Praze

Pokud budete mít k 31. 1. 2023 řádně podanou přihlášku, získáte od fakulty možnost zúčastnit se jednoho testu (OSP, AJ nebo MAT) pořádaného on-line v termínu 4. 3. 2023 zdarma. Jestliže máte nárok na více poukazů (hlásíte se na více programů), je třeba každý uplatnit v samostatné objednávce.

Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze

Každý uchazeč o studium, který svou přihlášku na fakultu podá v prvním kole přijímacího řízení, má možnost zúčastnit se jedné zkoušky OSP/VŠP v termínu 20. 5. 2023 zdarma. Poukazy budou vystaveny počátkem května.

Právnická fakulta UPOL v Olomouci

Uchazeč, který podá elektronickou přihlášku na program Evropské právo a politiky EU, má možnost absolvovat test EPP v termínu 20. 5. 2023 zdarma (na základě poskytnutého poukazu na zkoušku). Pro uchazeče o obory Právo a Právo ve veřejné správě budou tyto poukazy zdarma vystaveny na dvojici zkoušek OSP+ZSV na termín 20. 5. 2023. 

Fakulta tělesné kultury UPOL v Olomouci

Uchazeč, který podá přihlášku na některý z oborů využívajících NSZ, má možnost absolvovat test OSP zdarma v termínu 29. 4. Poukazy budou vystaveny koncem března.

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VETUNI v Brně

Uchazeč o studium magisterského studijního programu má možnost absolvovat test Přírodních věd (Biologie + Chemie) za zvýhodněnou cenu (pro využití slevy je třeba test Biologie i Chemie absolvovat v tomtéž termínu Národních srovnávacích zkoušek). Poukazy už byly vystaveny.

Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Uchazeč má možnost absolvovat test OSP/VŠP nebo MAT v termínu 30. 4. zdarma (na základě poskytnutého poukazu na zkoušku). Poukazy už byly vygenerovány.

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave

Každý uchádzač, ktorý si podal jednu prihlášku, má nárok na jednu dvojicu skúšok (VŠP/OSP a PV) bez poplatku (v termínoch, ktoré fakulta uznáva). 

Filozofická fakulta UK v Bratislave

Uchádzači, ktorí sa hlásia na študijné programy, pri ktorých sa vyžadujú dva testy realizované v rámci Národnej porovnávacej skúšky, majú zľavu z poplatku za druhý test prostredníctvom zľavového kódu FiFUK2022, ktorý si uplatní pri prihlasovaní sa na NPS.  

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave

Fakulta poskytuje uchádzačkám a uchádzačom vybraných študijných programov zľavu na test z Anglického jazyka. V prípade, že chcete využiť zľavu z poplatku na tento SCIO test, musíte sa zúčastniť v online forme NPS v piatom termíne. Poukazy už boli vystavené.

 

V případě dotazů nás prosím kontaktujte.

 


 

Vyzvednutí Poukazu na NSZ

Vyzvednutí poukazu

Zadejte prosím své identifikační údaje, podíváme se, zda pro vás máme poukaz.

ČR
jiného státu

Rodné číslo zadejte bez lomítka.