Nezávislé a spravedlivé přijímačky


Národní srovnávací zkoušky (NSZ) nahrazují nebo doplňují přijímačky
na desítky vysokých škol v České republice a na Slovensku.

  • Probíhají šestkrát ročně na mnoha místech.
  • Přihlásíte se sami nezávisle na přihlášce na VŠ.
  • Můžete se přihlásit kdykoliv, i před podáním přihlášky na VŠ.
  • Počítá se jen váš nejlepší výsledek.
  • S jedním výsledkem se dostanete na desítky fakult