SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Jak pracovat s výsledky z Mapy školy

Z uvedených postupů nemusíte použít nic, nebo třeba jen libovolnou část, která vám ve vaší situaci ve škole bude dávat smysl.

Informování respondentů o výsledcích

Pokud vám rodiče, žáci a zaměstnanci vyplnili dotazníky, jistě by se také rádi dozvěděli, jak šetření ve škole dopadlo. 

Je pouze na vašem rozhodnutí, jakým způsobem budete respondenty informovat.

Zpracování výsledků - vypracování SWOT analýzy

Se zpracováním výsledků vám můžeme pomoct nebo si vše jednoduše zařídíte sami.

Mapa_SWOT

Sestavte si seznam akcí a nápravných opatření

  • Vyberte problémy, které jsou pro vaši školu zásadní a na nichž chcete pracovat
  • Zapojte do rozhodování o prioritách zástupce respondentů učitelský sbor, zástupce žáků, nebo jednotlivé třídy, zástupce rodičů… Ptejte se, které problémy jsou pro ně zásadní a měly by se řešit jako první.
    Zapojením učitelů, žáků nebo zaměstnanců do prioritizace a realizace akcí získáte vyšší podporu těchto skupin a zároveň s vyšší pravděpodobností zvolíte oblasti s největším vlivem na žáky.
  • Znáte u jednotlivých prioritních oblastí základní příčinu problému? → Výborně → Sestavte seznam akcí, které základní příčinu řeší a začněte s jejich realizací.
  • Pokud základní příčinu neznáte, podnikněte kroky k jejímu zjištění. Pomoct vám může náš návod níže, nebo proveďte další průzkumy, rozhovory nebo analýzu dat.

Seřaďte akce podle priorit:

Pomocí této jednoduché tabulky určíte, do kterých akcí je v nejbližší době optimální investovat energii. Jako akce s vysokým účinkem vybírejte ty, které mají vysoký potenciál přispět ke spokojenosti žáků nebo zaměstnanců. Neznamená to ale, že akce, které se ocitnou v jiném než v pravém horním kvadrantu, není nutné plnit. Pouze mají v současné době nižší prioritu.

Tento proces vám pomůže identifikovat efektivní nápravná opatření, která jsou realistická a v souladu s možnostmi školy.

Naložte si tolik, kolik zvládnete

Nesnažte se udělat vše. Místo toho si pro jedno období vyberte 35 témat s nejvyšší prioritou a těm se věnujte. Další body zařaďte až poté, co ty předchozí zrealizujete.

Tímto způsobem zajistíte, že budete schopni věnovat dostatečné zdroje a pozornost každému tématu. 

Informujte, komunikujte

Informujte o akcích, které jste na základě výstupů z dotazníkového šetření naplánovali a realizovali. Tímto krokem získáte důvěru všech skupin respondentů a v příštím období budou ochotni se opět do dotazníkového šetření zapojit, případně začnou rovnou chodit se zpětnou vazbou a s nápady k realizaci.

Komunikujte realizované a plánované změny ve stylu:

VAŠE PŘÁNÍ – NAŠE AKCE