Lekárska fakulta UK v Bratislave

Úvod | Online skúška | Pravidlá online skúšky

Prijímacia skúška na Lekársku fakultu UK v Bratislave 

Prihlásili ste sa na Lekársku fakultu UK v Bratislave. Ako ste boli informovaní fakultou, skúšky budú konať online s využitím testovacieho prostredia, ktoré poskytuje naša spoločnosť Scio. 

Termíny online skúšok:

Prijímacie skúšky v slovenskom jazyku
6. jún 2022 – všeobecné lekárstvo
7. jún 2022 – zubné lekárstvo
13. jún 2022 (náhradný termín)

10. august 2022 - všeobecné lekárstvo / zubné lekárstvo

Online skúška

Pre prístup k aplikácii Sciolink si vytvoríte heslo na tejto stránke. Použite k tomu e-mail, ktorý ste zadali v prihláške na Fakultu. Možnosť aktivovať svoj profil a vytvoriť si heslo budete mať od 25. mája.

 

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

Termín skúšky: 6. júna 2022
Skúška začína o 10:00 SELČ (GMT+2)

Základné informácie o teste:

Test obsahuje 200 úloh.
Na vypracovanie testu máte 150 minút.
U každej úlohy sú štyri možnosti, z ktorých je môže byť 0 až 4 možností správnych.
Na poznámky a výpočty je možné použiť čisté papiere. Pred začiatkom testu je nutné  pri skene miestnosti všetky papiere ukázať z obidvoch strán. V priebehu testu budete mať možnosť využiť online kalkulačku, ktorá je súčasťou testovacieho prostredia.

V rozmedzí od 28. mája do 5. júna môžete prejsť onboardingom – testovacím vstupom do našej online aplikácie.

ZUBNÉ LEKÁRSTVO

Termín skúšky: 7. júna 2022
Skúška začína o 10:00 SELČ (GMT+2)

Základné informácie o teste:

Test obsahuje 200 úloh.
Na vypracovanie testu máte 150 minút.
U každej úlohy sú štyri možnosti, z ktorých je môže byť 0 až 4 možností správnych.
Na poznámky a výpočty je možné použiť čisté papiere. Pred začiatkom testu je nutné  pri skene miestnosti všetky papiere ukázať z obidvoch strán. V priebehu testu budete mať možnosť využiť online kalkulačku, ktorá je súčasťou testovacieho prostredia.

V rozmedzí od 29. mája do 6. júna môžete prejsť onboardingom – testovacím vstupom do našej online aplikácie.
 

NÁHRADNÝ TERMÍN

Termín skúšky: 13. júna 2022
Skúška začína o 10:00 SELČ (GMT+2)

Základné informácie o teste:

Test obsahuje 200 úloh.
Na vypracovanie testu máte 150 minút.
U každej úlohy sú štyri možnosti, z ktorých je môže byť 0 až 4 možností správnych.
Na poznámky a výpočty je možné použiť čisté papiere. Pred začiatkom testu je nutné  pri skene miestnosti všetky papiere ukázať z obidvoch strán. V priebehu testu budete mať možnosť využiť online kalkulačku, ktorá je súčasťou testovacieho prostredia.

V rozmedzí od 4. júna do 12. júna môžete prejsť onboardingom – testovacím vstupom do našej online aplikácie.
 

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO / ZUBNÉ LEKÁRSTVO

Termín skúšky: 10. augusta 2022
Skúška začína o 10:00 SELČ (GMT+2)

Základné informácie o teste:

Test obsahuje 200 úloh.
Na vypracovanie testu máte 150 minút.
U každej úlohy sú štyri možnosti, z ktorých je môže byť 0 až 4 možností správnych.
Na poznámky a výpočty je možné použiť čisté papiere. Pred začiatkom testu je nutné  pri skene miestnosti všetky papiere ukázať z obidvoch strán. V priebehu testu budete mať možnosť využiť online kalkulačku, ktorá je súčasťou testovacieho prostredia.

V rozmedzí od 1. augusta do 9. augusta môžete prejsť onboardingom – testovacím vstupom do našej online aplikácie.

 

Online skúška

Minimálne technické požiadavky, overenie
identity a skúšobný test.

Pravidlá online skúšky

Počas online skúšky platia prísne pravidlá.

 


e-mail: scio@scio.cz  |  telefon (9:00-16:00): +421 233 056 870, resp. +420 234 705 555

produkty