Den zkoušky

Informace na této stránce se týkají školního roku 2020/21

 

Úvod | Před zkouškou | Den zkoušky 

Nainstalovali jste si Proctortrack a dokončili zkušební test? K regulérnímu složení zkoušky pod dohledem videa je nutné dodržovat specifická pravidla a požadavky.

Před samotným dnem zkoušky je proto nutné, abyste se seznámili s následujícími pokyny. 

 

Pravidla on-line zkoušky

Abychom mohli vám i školám zajistit nezpochybnitelnost výsledku a srovnatelnost s prezenční formou, platí při zkoušce tato pravidla. Scio si vyhrazuje právo vyhodnotit jakoukoliv zkoušku, během které se objeví porušení podmínek, jako neplatnou.

Sken totožnosti

 • Fotografie vašeho obličeje musí být zřetelná a údaje na průkazu totožnosti jednoznačně čitelné.

 • Můžete použít občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas.

 

Sken místnosti

 • Skenujte místnost pomalu (minimálně 30 vteřin) – ať je vidět, že na pracovním stole nebo v bezprostředním dosahu nejsou žádné nepovolené předměty.

 • Na stole ani nikde v bezprostřední blízkosti se nesmí nacházet kalkulačka, mobil, tablet, chytré hodinky, knihy, tabulky, poznámky, výpisky, studijní materiály. V případě podezření na nepovolený předmět může být zkouška vyhodnocena jako neplatná.

 • Na stole můžete mít tužku a prázdný papír. Pokud máte papír pro poznámky, musí být v rámci skenu místnosti ukázán z obou stran.

 • Na stole můžete mít nápoj v průsvitné nádobě bez jakýchkoliv nálepek a popisů.

 • Je potřeba jednoznačně ukázat, že jste v místnosti sami. Je proto nutné otočit se s webkamerou kolem dokola vaší místnosti (360stupňový pohled). Pokud to není možné (např. kamera integrovaná v monitoru počítače), použijte zrcátko.

 • Sken místnosti musí být kompletní a zřetelný, včetně prostoru pod stolem a nahlédnutí za všechny potenciální překážky (monitor počítače, paraván…).

 

 • Po dokončení skenu místnosti na kameru ukážete, že nemáte nasazená sluchátka (natočíte hlavu na obě strany). 

 • V místnosti nesmí být žádné další předměty, které by vám s řešením zkoušky mohly pomoci (např. plakát s matematickými vzorečky na stěně je důvod pro neuznání výsledků testu).

 • Pokud máte na stole více periferních zařízení připojených k vašemu počítači (např. webkameru, mikrofon, reproduktory, ovládání hlasitosti, dokovací stanici), pečlivě je natočte, aby bylo jednoznačně možné určit, že se nejedná o některý ze zakázaných předmětů.

 • Kameru je třeba orientovat tak, aby spolu s vámi zabírala pokud možno i vstup do místnosti. Pokud to není možné, ujistěte se, že jsou všechny vstupy do místnosti natočeny.

 • Doporučujeme netrávit skenem místnosti více než 2 minuty. Pořízený sken si v aplikaci můžete přehrát, zkontrolovat a případně natočit znovu. Sken místnosti má maximální limit 4 minuty, poté dojde k jeho automatickému ukončení.

Průběh zkoušky

 • V průběhu zkoušky je zakázané mluvit a jakýmkoliv jiným způsobem navazovat kontakt s okolím.

 • Je zakázáno vést jakoukoliv komunikaci s další osobou, jakýmkoliv způsobem.

 • V místnosti se nesmí vyskytovat žádná další osoba.

 • V místnosti se neozývají žádné elektronické zvuky, které by mohly indikovat přítomnost dalšího spuštěného elektronického zařízení.

 • Je zakázáno otevírat jakákoliv další okna prohlížeče, či aplikace. Jejich spuštění je v průběhu celé zkoušky detekováno.

 • Je zakázáno používat další myš, klávesnici či jiné periferní zařízení, je zakázáno používat více aktivních monitorů a přenášet obraz.

 • Účastník je povinen být plně viditelný v záběru kamery. Minimálně od hlavy po hrudník. 

 

 • Je zakázané používat kalkulačku v jakékoliv formě (fyzickou, zabudovanou v počítači)

 • Je zakázané vytvářet digitální poznámky (pomocí programu Poznámkový blok nebo MS Word). Je povolené použít čistý papír a psací potřeby na poznámky a výpočty. Papíry na poznámky musí být v rámci skenu místnosti ukázané z obou dvou stran.

 • Je zakázáno opustit zorné pole webové kamery a opouštět místnost po skenu místnosti.

 • Opustit místnost nebo použít telefon můžete jen za účelem kontaktování technické a zákaznické podpory. Tyto situace budou přezkoumány.

V průběhu celé zkoušky můžete mít v místnosti připraven mobilní telefon pro případ potřeby kontaktu se zákaznickou podporou. Telefon musí ovšem mít vypnutý zvuk i vibrace a musí být umístěn zcela mimo dosah zkoušeného.

Jak zkouška proběhne: popis krok za krokem

Přihlašte se do Proctortracku a ujistěte se, že jste se přihlásili pomocí tohoto odkazu a použijte prohlížeč Google Chrome. Ostatní prohlížeče jako Safari a Edge nejsou podporovány.

Pokud se přihlásíte na svůj informační panel před plánovaným časem, tlačítko pro spuštění testu bude neaktivní. Po 11.00 SELČ budete muset stránku ve svém prohlížeči obnovit, abyste test mohli spustit.

Po spuštění testu NEZAVÍREJTE kartu prohlížeče. Po dokončení skenování totožnosti a skenování místnosti v aplikaci Proctortrack se váš test zobrazí na téže kartě prohlížeče, ze které jste ho spustili.

Od začátku testu máte 70 minut na jeho absolvování. Aplikace Vás provede následujícími kroky:

 

Pokyny ke zkoušce

Ještě před zahájením testu zobrazí aplikace přesné instrukce co je a není dovoleno.

 

Provedení skenu celé místnosti

Budete vyzváni, abyste provedli kamerou „skenování pokoje“ s 360stupňovým pohledem na celou místnost, ve které zkoušku absolvujete. Naskenujete také oblasti nad i pod stolem. Ujistěte se, že pohybujete kamerou nebo notebookem pomalu a zachycujete celou plochu svého stolu a místnosti.
Skenování můžete provést posouváním webové kamery nebo notebooku kolem sebe nebo přidržením zrcadla před webovou kamerou, abyste zajistili, že zachytíte místnost a oblast nad a pod stolem. Sken místnosti má maximální limit 4 minuty! Pokud budete skenovat déle, dojde k automatickému ukončení.

 

Test

 • Test bude obsahovat 15 úloh

 • Na jeho řešení máte 70 minut.

 • U každé otázky bude na výběr 5 možností, z nichž je vždy právě jedna správná.

 • Za každou správnou odpověď u prvních deseti otázek získáte 1 bod, u dalších otázek vždy 2 body, celkem tedy můžete získat maximálně 20 bodů. Za nesprávně zodpovězenou nebo nezodpovězenou otázku žádný bod nezískáte ani neztratíte.

 • Když v úloze zvolíte odpověď, nemůžete ji zrušit (tedy nechat otázku nezodpovězenou), můžete ji však libovolně měnit.

Ukončení video dohledu

Poté, co ukončíte test, můžete ukončit i program na Proctortrack výběrem KONEC v pravém horním rohu obrazovky:

 

 

Pak vyberte Ano, dokončil/a a odevzdal/a jsem test. KONEC:

 

Data relace budou automaticky nahrána na servery Proctortrack:

 

Testovací relace je tím dokončena! Zvolte OPUSTIT APLIKACI pro použití Proctortracku u ​​pozdějších testů. Nebo zvolte ODINSTALOVAT pro odstranění Proctortracku z vašeho počítače. 

 

Pokud se váš počítač odpojí od internetu, video dohled pokračuje offline bez ohledu na připojení k síti. Je možné, že se díky tomu nepodaří odeslat data s nahrávkou sledování. Až se počítač vrátí do režimu online, nahrávání bude pokračovat automaticky. K úspěšnému vyhodnocení zkoušky je třeba abyste ohlídali, že jsou data z video dohledu v pořádku nahrána na server - jak je popsáno výše.

Řešení neočekávaných technických potíží v průběhu testu

V případě technických problémů kontaktujte zprostředkovatele testu – Scio – na telefonním čísle: +420 234 705 555 nebo e-mailem na scio@scio.cz. Během komunikace musíte zůstat v záběru kamery. Jakmile je technický problém vyřešen, umístěte telefon mimo dosah a okamžitě se vraťte do testu.

Výsledek zkoušky

Výsledky zkoušky zveřejní fakulta.

produkty