Aplikace ScioDat

Aplikace ScioDat je určena k on-line testování Scio. Jedná se již o druhou verzi aplikace, která podporuje moderní technologie a široké spektrum funcionalit. Práce s ní je intuitivní a jednoduchá. První ostré testování proběhlo v září 2011 a doposud otestovala několik set tisíc žáků. Na jejím neustálém vývoji pracuje tým programátorů. Od roku 2015 podporuje aplikace i e-learning, aktuálně se pro něj vytváří obsah.

Přihlásit do aplikace ScioDat

Desatero aplikace ScioDat

 1. Jednotné přihlášení
  Administrátor, učitelé i žáci se přihlašují přes stejnou adresu https://testovani.scio.cz. V aplikaci probíhají školní testování i dotazníková šetření.
   
 2. Administrace školy
  Každá škola má svůj administrátorský přístup, kde spravuje třídy, žáky, testování, testy, výsledky, dotazníková šetření atd. K přihlášení se používá kód školy (4 nebo 5 velkých písmen) a heslo.
   
 3. Profil žáka
  Každému žákovi, kterého škola v aplikaci vytvoří, se vygeneruje jedinečný identifikátor – hash, který se používá ve všech testováních Scio. Žák tak má výsledky testů Scio ve svém profilu na jednom místě.
   
 4. Třídy
  Zakládané třídy mohou odpovídat skutečným třídám ve škole nebo to mohou být skupiny napříč třídami (např. podle jazyků). Třídě nebo skupině je možné přiřadit testování, které je určené příslušnému ročníku.
   
 5. Žáci
  Žáky je možné zakládat jednotlivě nebo je hromadně importovat ze školní matriky nebo excelu (csv). Při vytváření se podle hashe kontroluje, jestli již žák neexistuje, aby nevznikaly duplicity.
   
 6. Testování žáků
  Učitel přiřadí žákům testy, rozdá přihlašovací údaje a už jen sleduje, jak přibývají zodpovězené úlohy. V případě potřeby může žákovi test prodloužit nebo resetovat.
   
 7. Průchod testem
  Testovací modul zkontroluje, jestli je internetový prohlížeč počítače nebo tabletu kompatibilní a začne žákovi předkládat otázky. Zvládá jak klasické, tak adaptivní testy a dotazníky. U některých testů je používán časový limit, po jeho uběhnutí se test sám ukončí.
   
 8. Vyhodnocení testu
  Ihned po ukončení testu má žák i učitel k dispozici základní výsledky z testů - počet chyb, skóre a další statistiky. U některých testování se ihned vygeneruje individuální zpráva žáka, případně umožní vstup do vyřešeného testu.
   
 9. Materiály ke stažení
  Instrukce, poslechy a další doprovodné materiály, jsou v aplikaci ke stažení vždy před zahájením testování.
   
 10. Souhrnné výsledky
  Po skončení testování zpracujeme všechna data a připravíme závěrečné zprávy pro jednotlivé žáky, třídy i celou školu. Ve výsledcích najdete porovnání s ostatními školami, relativní posuny žáků a spoustu dalších informací v přehledných tabulkách a grafech. 

 

Přihlásit do aplikace ScioDat

Testování a hodnocení

Připravené testy kdykoliv potřebujete.
Jasné vyhodnocení, konkrétní doporučení.
Vy se můžete věnovat žákům.

www.testovani.cz

Klima školy

O klimatu školy víme hodně.
Umíme se zeptat i poradit.
Škola v pohodě od prvňáků po školníka.

www.klimaskoly.cz

Čtenářská gramotnost

Na čtenářskou gramotnost myslíme ve dne v noci.
Vy už nemusíte.
Náš web vás provede celým rokem.

www.svetgramotnosti.cz