SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Národní testování 5. třída

Národní testování 5. třída

Cena: 150 Kč

🌈 Vztahy a pracovní spokojenost pedagogů

 Včetně výstupní zprávy a individuální konzultace

Čeho se týká:

 • psychologické potřeby ovlivňující pracovní spokojenost
 • vnímání podmínek pro seberealizaci pedagogů
 •  jak úspěšní si učitelé ve své práci připadají
 • vztahy mezi učitelem a kolegy, resp. studenty

20 000 Kč Koupit

7. třída

 • testování probíhá ke konci  7. třídy
 • získáte přehled, jak žáci zvládli předcházející vzdělávací obsah
 • jaké znalosti ovládají v polovině 2. stupně ZŠ
 • výsledky vašich žáků můžete porovnat se stovkami škol z ČR

Ukázky testů

ČJMaOSPAJ Scate

Od 150 Kč Koupit

🏫 Jídelna

 Není pro Mateřské školy

Čeho se týká:

 • nabídka a kvalita jídel
 • vybavení a organizace jídelny

45 Kč Koupit

💁‍♀️ Klima třídy

 Není pro Mateřské školy

Čeho se týká:

 • vztahy a atmosféra v jednotlivých třídách
 • míra výskytu šikany 

30 Kč Koupit

🧮 Pedagogický sbor

   Vhodný i pro Mateřské školy

Čeho se týká:

 • vztahy a postoje pedagogů
  • k vedení školy
  • mezi učiteli navzájem
 • wellbeing pedagogů
  • pocit přetížení prací
  • skloubení pracovního a osobního života

30 Kč Koupit

📓 Vlastní dotazník

    Vhodný i pro Mateřské školy

Čeho se týká:

 • jakékoliv téma
 • vaše vlastní otázky a / nebo otázky z našich dotazníků

30 Kč Koupit

3. třída

 • hravou a zábavnou formou žáci zjistí, co se již naučili.
 • své vědomosti mohou žáci porovnat v českém a anglické jazyce, matematice, klíčových kompetencích a člověk a jeho svět. 
 • všechny testy obsahují nahrávku zadání úloh a žáci si ho tak mohou nejen přečíst, ale i poslechnout.

Ukázky testů

ČJMaAJČaJSKK

270 Kč Koupit

5. třída

 • testování probíhá ke konci  5. třídy
 • prověřuje znalost učiva z 1. stupně ZŠ
 • výsledky žákům ukáží, zda mají předpoklady ke studiu víceletého gymnázia
 • výsledky vašich žáků můžete porovnat se stovkami škol z ČR

Ukázky testů

ČJMa, OSPAJ Scate

Od 150 Kč Koupit

🎭 Pracovní kolektiv školy

 Částečně vhodný i pro MŠ  

Čeho se týká:

 • jak zaměstnanci hodnotí vzájemné vztahy a respekt
 • spolupráce s vedením školy

30 Kč Koupit

💡 Evaluace výuky

 Není pro Mateřské školy

Čeho se týká:

 • hodnocení jednotlivých předmětů žáky
 • hodnocení výuky v podání konkrétních učitelů
 • srovnání pedagogů mezi sebou navzájem

30 Kč Koupit