SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Národní testování 5. třída

Národní testování 5. třída

Cena: 150 Kč

👧🏼👦🏼 6. třída

V rámci testování 6. tříd si začátkem školního roku s žáky ověříte jaké znalosti si osvojili v průběhu vzdělávání na prvním stupni a s jakými znalostmi vstupují na 2. stupeň ZŠ a do nového školního roku.

Ukázky testů

ČJMaOSPAJ Scate

150 Kč Koupit

👩‍🎓👨‍🎓 9. třída

Prostřednictvím testů pro 9. třídy si ověříte, co žáci ovládají a také na čem je třeba ještě zapracovat, než odejdou ze školy. Díky testování žáci porovnají své výsledky s ostatními podle jejich volby budoucí střední školy.

Ukázky testů

ČJMAOSPAJ Scate

150 Kč Koupit

👧🏼👦🏼 3. třída

Testy pro 3. třídy jsou jedním z prvních testování. Hravou a zábavnou formou žáci zjistí, co se již naučili. Své vědomosti mohou porovnat v českém a anglické jazyce, matematice, klíčových kompetencích a člověk a jeho svět. Všechny testy obsahují nahrávku zadání úloh a žáci si ho tak mohou nejen přečíst, ale i poslechnout.

Ukázky testů

ČJMaAJ, ČaJS, KK

270 Kč Koupit

👧🏻👦🏻 5. třída

Testy probíhající ke konci  5. třídy prověří znalost učiva z 1. stupně ZŠ. Výsledky také žákům ukáží, zda mají předpoklady ke studiu víceletého gymnázia.

Ukázky testů

ČJMa, OSPAJ Scate

150 Kč Koupit

🧮 Pedagogický sbor

Vhodný i pro Mateřské školy

Čeho se týká:

 • vztahy a postoje pedagogů k vedení školy
 • vztahy mezi učiteli navzájem
 • jak se učitelé cítí být prací přetěžováni
 • jak se jim daří skloubit pracovní a osobní život

Parametry dotazníku:

 • pro učitele a asistenty
 • výsledky ihned v on-line aplikaci
 • srovnání s odpověďmi z ostatních škol
 • k použití kdykoliv
 • cena 27 Kč / respondent

Ukázka několika otázek

27 Kč Koupit

📓 Vlastní dotazník

Čeho se týká:

 • jakékoliv téma
 • otázky si vytvoříte sami nebo použijete některé z našich dotazníků

Parametry dotazníku:

 • pro žáky, rodiče, učitele, zaměstnance
 • výsledky ihned v on-line aplikaci
 • bez srovnání s odpověďmi z ostatních škol
 • k použití kdykoliv
 • cena 27 Kč / respondent

27 Kč Koupit

🎭 Pracovní kolektiv školy

Čeho se týká:

 • jak zaměstnanci hodnotí vzájemné vztahy a respekt
 • spolupráce s vedením školy

Parametry dotazníku:

 • pro učitele a zaměstnance
 • výsledky ihned v on-line aplikaci
 • srovnání s odpověďmi z ostatních škol
 • k použití kdykoliv
 • cena 27 Kč / respondent

Ukázka několika otázek

27 Kč Koupit

💡 Evaluace výuky

Čeho se týká:

 • hodnocení jednotlivých předmětů žáky
 • hodnocení výuky v podání konkrétních učitelů

Parametry dotazníku:

 • dotazníky pro žáky a studenty
 • různé otázky pro 1.st. ZŠ, 2.st. ZŠ/SŠ a praxi SŠ
 • výsledky ihned v on-line aplikaci
 • srovnání pedagogů mezi sebou navzájem
 • k použití kdykoliv
 • cena 27 Kč / respondent

27 Kč Koupit

💁‍♀️💁‍♂️ 7. třída

Prostřednictvím testů pro 7. třídy získáte přehled, jak žáci zvládli předcházející vzdělávací obsah a jaké znalosti ovládají v polovině 2. stupně ZŠ.

Ukázky testů

ČJMaOSPAJ Scate

150 Kč Koupit

💁‍♀️ Klima třídy

Čeho se týká:

 • vztahy a atmosféra v jednotlivých třídách
 • míra výskytu šikany 

Parametry dotazníku:

 • pro žáky od 3. ročníku ZŠ
 • výsledky ihned v on-line aplikaci
 • srovnání s odpověďmi z ostatních škol
 • k použití kdykoliv
 • cena 27 Kč / respondent

Ukázka několika otázek

27 Kč Koupit

🏫 Jídelna

Čeho se týká:

 • nabídka a kvalita jídel
 • vybavení a organizace jídelny

Parametry dotazníku:

 • sada 3 dotazníků (žáci, rodiče, zaměstnanci)
 • výsledky ihned v on-line aplikaci
 • srovnání s odpověďmi z ostatních škol
 • k použití kdykoliv
 • cena 43 Kč / žák (zahrnuje dotazníky i pro rodiče a zaměstnance)

Ukázka několika otázek

43 Kč Koupit

🧮 Vztahy a pracovní spokojenost pedagogů

Čeho se týká:

 • psychologické potřeby ovlivňující pracovní spokojenost
 • vnímání podmínek pro seberealizaci pedagogů
 •  jak úspěšní si učitelé ve své práci připadají
 • vztahy mezi učitelem a kolegy, resp. studenty

Parametry dotazníku:

 • pro pedagogy
 • dotazník nabízíme ve spolupráci s Motivation Labs
 • včetně konzultace a výstupní zprávy
 • zpětná vazba a návrhy ke zlepšení
 • k použití kdykoliv
 • cena 20 000 / škola

20 000 Kč