SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Národní srovnávací zkoušky jsou u konce, Scio zveřejnilo termíny na příští rok

(Praha, 18. 6. 2024) Letošní sezóna Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), které otevírají uchazečům o vysokoškolské studium cestu na více než 80 fakult českých i slovenských vysokých škol, je u konce. Celkem sedmi řádných termínů zkoušek se účastnilo přes 32 tisíc lidí, kteří dohromady vykonali téměř 89 tisíc zkoušek. V příštím školním roce se NSZ uskuteční také sedmkrát, na první termín budou moci zájemci přijít už v prosinci.

Alespoň k jedné zkoušce během letošního ročníku NSZ přišlo 32 266 zájemců o vysokoškolské studium. Alespoň jednu zkoušku nanečisto vykonalo 695 účastníků. Z celkového počtu 88 894 ostrých zkoušek jich více než čtvrtinu (26,4 %) skládali účastníci v online prostředí. Řádné termíny zkoušek probíhaly od prosince do května, v listopadu se uskutečnil jeden termín zkoušek nanečisto, kde si zájemci mohli vyzkoušet online formu testu za dodržení všech podmínek jako u ostré zkoušky. 

Graf 1: Počet účastníků online vs prezenčních zkoušek v jednotlivých termínech

Nejvíce zkoušek za posledních 14 let v pátém termínu

Nejvytíženějším termínem co do počtu účastníků byl pátý termín, 23. března (15 720 účastníků), následovaný šestým termínem, 1. května  (14 420 účastníků) a čtvrtým termínem, 2. března (12 415 účastníků). Naopak nejnižší účast byla u druhého termínu, 16. ledna (2 859 účastníků), který se uskutečnil pouze online.  „Oproti loňské sezóně jsme zaznamenali nárůst počtu účastníků zkoušek o 17,5  %. Letošní pátý termín zkoušek, 23. 3. se dokonce zapsal do historie Scio, byl totiž co do počtu účastníků největší za posledních 14 let. Tento vývoj podporuje  rostoucí demografická křivka,” vysvětluje vedoucí projektu Národní srovnávací zkoušky Eliška Hloupá Sovová.  „Z hlediska šancí na přijetí však výběr termínu ani složení účastníků nehraje žádnou roli, protože mechanismus vyhodnocování zkoušek tyto faktory eliminuje,” doplňuje Sovová. 

Mezi nejvíce preferované fakulty letošních účastníků NSZ co se týče zaměření (tzv. fakulty první volby),  patřily humanitní a společenskovědní fakulty (26,97 %), ekonomické  fakulty (15,17 %) a fakulty nabízející studium pedagogiky, učitelství nebo sociální péče (14,93 %).

Graf 2: Počet vykonaných ostrých zkoušek v jednotlivých termínech

Nejrozšířenější zkouškou zůstává test Obecných studijních předpokladů (OSP), který letos zaujal necelou polovinu ze všech vykonaných zkoušek. Pro přijímání uchazečů ho využívá nejvíce fakult. Pětina vykonaných zkoušek připadá na test ze Základů společenských věd (ZSV) a 13 % na test VŠP, což je slovenská obdoba testu Obecných studijních předpokladů. 

Zájemci o vysokoškolské studium, kterých se budou týkat Národní srovnávací zkoušky Scio v příštím školním roce, budou mít možnost účastnit se zkoušek stejně jako letos v sedmi řádných termínech. Některé z testů si budou moct vyzkoušet i nanečisto online už 14. listopadu. Přihlašování na zkoušky je možné už nyní. Na registraci ke zkouškám lze uplatnit sociální slevu, v uplynulém ročníku zkoušek ji využilo několik desítek uchazečů.

Přehled termínů NSZ ve školním roce 2024/2025

Vysvětlivky: OSP - Obecné studijní předpoklady, VŠP - Všeobecné študijné predpoklady (slovenská varianta testu OSP), ZSV - Základy společenských věd, AJ - anglický jazyk, NJ - německý jazyk, ŠJ - španělský jazyk, MAT - matematika, Bi - Biologie, Ch - chemie, GAP - General Academic Prerequisites (anglická varianta testu OSP), PV - přírodní vědy, EPP - Evropské právo a politiky EU (test pouze pro PF UPOL)

Šárka Štočková

Moderní vzdělávání i na váš e-mail

1× do měsíce vám pošleme souhrn těch nejzajímavějších článků o moderním vzdělávání. Buďte napřed!

Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Tyto stránky jsou chráněny pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.