SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Míša versus Kuba – vážně nevážná vědecká studie ze Scio

Míša! Kuba! Míša! Kuba! Míša!… Také jste někdy byli účastni podobné hádce, který nanuk je lepší? Odborníci ve Scio se v rámci relaxu a duševní hygieny rozhodli jednou provždy vyřešit spor o to, zda mrazák v kuchyňce plnit jedním nebo druhým mraženým tvarohovým krémem a šli na to opravdu vědecky.

Míša je mražená tvarohová pochoutka vyráběná od roku 1962 v Čechách. Jedná se o produkt těšící se popularitě mezi širokou veřejností i uznání odborníků. V 90. letech se na trhu objevil nevlastní bratr Míši s názvem Kuba, který si taktéž získal přízeň mnoha strávníků. 

Otázka je nasnadě: Dokáže český zákazník rozpoznat tradičního Míšu od Kuby? S tím souvisí i hlubší metafyzické problémy: Má tradice svou specifickou chuť? Platí v rodině zmrzlin zákon “mládí vpřed” anebo vítězí “staří dobří”? Kolik z našeho poznání světa je pouhopouhá iluze? 

Hypotézy

Naše výzkumné otázky byly následující:

●     Dokáží lidé poznat, kdy se jedná o Kubu a kdy o Míšu?

●     Je kontrast mezi oběma zmrzlinami znatelný?

●     Chutná lidem více Míša nebo Kuba?

Metodologie

Experimentu se zúčastnilo celkem 20 pokusných králíků, zaměstnanci společnosti Scio. Míšu i Kubu jsme nejprve rozřezali na mnoho malých kostiček. Následně každý účastník / účastnice zavřel/a oči a do pusy jsme jim postupně vložili dva vzorky zmrzliny. Distribuce vzorků zmrzliny v našem vzorku strávníků byla následující:

Počet účastníků Sekvence vzorků
5 M-M
5 M-K
5 K-M
5 K-K

Po každé jednotlivé ochutnávce zodpověděl účastník následující otázku: „Jednalo se o Míšu či Kubu?” A po každé sekvenci dvou ochutnávek zodpověděli účastníci následující dvě otázky: „Jednalo se o stejné dva vzorky, nebo se od sebe lišily?“; „Který z nich byl chutnější?” 

Výsledky a rozbor

První otázka, kterou jsme si v tomto experimentu chtěli zodpovědět, je, zda lidé dokáží při ochutnání náhodného vzorku poznat, jestli se jedná o Kubu či o Míšu. S tím souvisí i druhá otázka: Je rozdíl mezi oběma zmrzlinami vůbec natolik znatelný, že ho lidé dokážou správně identifikovat?

Z celkem 40 odhadů, uskutečněných našimi 20 pokusnými králíky, bylo celkem 30 odhadů správných. To naznačuje, že hádání lidí nebylo čistě náhodné. Dlužno podotknout, že někteří pokusní králíci správně určili totožnost produktu až poté, co ochutnali oba dva a poznali, že je mezi nimi rozdíl.

Z našich 20 pokusných králíků dokázalo 12 správně říct, zda byly vzorky rozdílné nebo totožné; 11 z nich správně určilo totožnost obou vzorků.

Když naši pokusní králíci dostali rozdílné vzorky a správně je za rozdílné označili, v 6 případech ze 7 dokázali správně říct, který je Kuba a který je Míša. To ukazuje, že pokud jsem natolik citlivý, abych vnímal kontrast mezi oběma zmrzlinami, pak už nejspíš dokážu určit, která je která.

Naše třetí výzkumná otázka se týkala toho, kterou zmrzlinu označí lidé za lepší. V našem vzorku dostalo pouze 10 lidí Kubu i Míšu. Z těch celkem 6 označilo Míšu za chutnější produkt, pouze 1 označil Kubu za chutnější, a zbylí 3 rozdíl mezi nimi vůbec nepostřehli. Ač je tento vzorek velmi malý, data napovídají, že strávníci mají tendenci cenit si Míši více než Kuby.

Co říci na závěr? Zaměstnance Scia jen tak někdo nenapálí. Míšu od Kuby dokázali ve většině případů poznat. Zároveň se ukázalo, že nad tradici není a že Míša nad Kubou zvítězí. 

Vzhledem k malému vzorku ochutnávačů hledáme další organizace, které by se výzkum pokusily replikovat. Zavazujeme se výsledek takového výzkumu zveřejnit, ať už bude jakýkoli.

(Průlomový zmrzlinový výzkum zrealizoval a závěrečnou zprávu zpracoval Adam Lalák)

Scio

Moderní vzdělávání i na váš e-mail

1× do měsíce vám pošleme souhrn těch nejzajímavějších článků o moderním vzdělávání. Buďte napřed!

Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Tyto stránky jsou chráněny pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.