SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Jak jsme do firmy zaváděli volný pátek

„Vy nemáte stravenky? A proč, vždyť to má přeci každý,“ podivují se občas někteří lidé. „Vy máte volné pátky? A proč, vždyť to nikdo nemá,“ podivují se stejní lidé. Jednoduše proto, že jako nejcennější “komoditu” dneška vnímáme čas, v případě práce tedy mj. podporu work life balance.

Bez ohledu na systém nabízených benefitů každého uchazeče o práci zajímají v prvé řadě finanční podmínky, které firma nabízí – kolik bude činit jeho mzda či plat, jaký je systém bonusů nebo odměn, zda firma zohledňuje inflaci a zda se zaměstnanec může finančně posouvat vzhůru. Ponechme stranou tyto čistě peněžní motivátory a podívejme se blíže na ty nefinanční.

V zásadě se nabízejí dvě cesty: nabídnout tradiční nefinanční motivaci (stravenky, služební auto, karty typu Multisport apod.), a nebo jít odvážnější cestou méně rozšířených benefitů. Ty jsou nejčastěji založené na určité volnosti při nakládání s časem. Obvykle přitom firmy volí motivátory v podobě dovolené nad zákonné minimum, volný začátek a konec pracovní doby, sick days, sabbatical (tvůrčí volno proti vyhoření) a pochopitelně sem patří i dnes velmi populární home office. A pak jsou i v nakládání s časem opravdu nestandardní benefity jako například volné pátky nebo dokonce experimenty s neomezenou dovolenou.

Co ve Scio (ne)máme

Jak už bylo řečeno, ve Scio nemáme stravenky. Rovněž nemáme příspěvek na penzijní připojistění. Nemáme ani klasický systém bonusů závislý na výkonu jednotlivce. Domníváme se totiž, že je to přežitek, který při hledání nových lidí, stejně jako pro udržení stávajících kolegů nefunguje. Pokud se firmě daří, jsou tyto prostředky beztak fakticky vyplaceny formou kolektivního odměňování (např. 13. platu). A ani služební automobily pro vyvolené ve Scio nenajdete.

Z tradičnchí benefitů Scio nabízí jen zvýhodněný mobilní tarif (včetně rodinných příslušníků) a systém kreditů za věrnost, které je možné směnit například za volné dny nebo jiné nefinanční odměny. Protože mnoho lidí ve firmě sportuje, mohou si zájemci také objednat kartu Multisport a činí tak asi třetina zaměstnanců. Jako vzdělávací instituce pochopitelně podporujeme další seberozvoj a tedy poskytujeme příspěvky na vzdělávání.

S čím ale ve Scio promyšleně pracujeme, to je systém nakládání s časem a jeho dělením mezi pracovním a nepracovním životem. Benefity v podobě volného začátku a konce pracovní doby, neomezeného využívání home office nebo prodlužující se dovolené v závislosti na odpracovaných letech fungují ve Scio už dlouhou dobu. Standardní délka dovolené je zvýšena ze zákonného minima čtyř týdnů na pět, ale s odpracovanými lety se prodlužuje až na šest týdnů. Samozřejmostí nebývá ani možnost čerpat dovolenou dle vlastního uvážení kdykoliv v průběhu roku. Na jejím čerpání se každý musí dohodnout nikoliv s nadřízeným, ale v koordinaci s ostatními kolegy.Díky volné pracovní době a nastavené důvěře navíc neplýtváme dovolenou na krátkodobé jednorázové aktivity jako je například. návštěva lékaře či schůzka na úřadě. Podobně pracujeme se sick days, které jsou nastaveny tak, že pokud je člověk nemocný, ale zároveň se cítí na to, aby z domova pracoval třeba na polovinu svého běžného výkonu, stačí takovou informaci pouze zanést do online systému. I částečně pracující kolega je totiž pro firmu přínosnější, než někdo, kdo je například kvůli lehkému nachlazení formálně na neschopence.

Samostatnou kapitolou jsou v rámci benefitů Scio volné pátky. Ty mají podobu nepracovního dne každý druhý týden a jsou nenárokové. Znamená to, že v případě potřeby musí být člověk k dispozici a věnovat se své práci a zároveň žádný zákazník nesmí poznat, že nějaký volný pátek ve firmě máme (interní pravidlo zní, že člověk je schopen do dvou hodin řešit jakýkoliv problém).

Žádná střelba od boku

Zavedení volných pátků nebylo bezmyšlenkovité, ale provázelo je období testování, zvažování alternativ a vyhodnocování pro a proti. Diskuse o jejich zavedení vzešly ze zahraničních zkušeností a různých studií (např. https://www.fastcompany.com/90425734/lessons-from-introducing-half-day-friday-policy), které potvrzovaly, že lidé podávají lepší pracovní výkon, pokud si mohou více odpočinout a lépe si nastavit svůj work life balance. Úvahám o volných pátcích dokonce předcházely úvahy o tzv. neomezené dovolené. Ta ale byla z různých důvodů zavržena (například, o workoholicích je známo, že čerpají dovolenou jen pokud jsou k tomu nuceni, třeva zákonnými požadavky).

Volným pátkům rovněž dlouhodobě předcházelo zavedení volné pracovní doby. Na té se dá mj. ověřit, že u vás ve firmě pracují zodpovědní lidé. Bez nich by se podobné časově flexibilní benefity zaváděly jen těžko. O takové kolegy se pak můžete opřít i v opačném případě, jako například když udeřil Covid, který převrátil všechny zavedené procesy vzhůru nohama..

A proč ne volná středa?

Volba pátku jako volného dne (teoreticky se totiž nabízí možnost volby libovolného pracovního dne) má samozřejmě svou logiku v podobě návaznosti na víkend a tedy dostatečně dlouhé doby na odpočinek. Další diskuse probíhaly o míře volitelnosti. Mezi zvažovanými variantami byly pevně stanovené konkrétní pátky, tedy každý druhý týden, a nebo možnost, že každý z kolegů bude mít ročně 15 volných pátků, které si vybere dle vlastního uvážení. Především z důvodů návaznosti a koordinace práce s ostatními nakonec byla zvolena varianta pevně daných volných dnů.

Než jsme však ve Scio přistoupili k finálnímu zavedení, probíhalo zhruba rok testování. Jeho cílem bylo ujistit se, že nebude nijak narušena schopnost firmy reagovat na jakékoliv potřeby zákazníků, protože zatímco firma na přechod ke kratšímu pracovnímu týdnu může být připravena, okolní svět nikoliv. A součástí pilotu byl i interní výzkum za využití systému Arnold, který potvrdil, že lidé preferují systém pevně daných pátků před osobní volbou, kdy si vzít volno.

Komentáře o zavedení volných pátků či jiných nadstandardních časových benefitů zpravidla provází i úvahy o ekonomických dopadech. Přiznávám, že ty jsme ve Scio neřešili. Ale pokud bychom vycházeli z množství práce, kterou je třeba odvést, tak vše se daří plnit tak, jako v minulosti. A pokud bychom se na věc dívali optikou ekonomické výkonnosti firmy, tak ta dlouhodobě roste bez ohledu na volné pátky, nebo možná právě i díky nim. Zbývá tu tedy teoretická úspora energií za nepřítomnost lidí na pracovišti, kterou ovšem s ohledem na současnou situaci nelze hodnotit.

Co ovšem hodnotit lze, to je jasný trend směřování ke kratšímu pracovnímu týdnu a lepšímu sladění pracovního a soukromého života. Čtyřdennímu pracovnímu týdnu dala letos zelenou Belgie a pozitivně se k němu staví také Španělsko, Velká Británie nebo severské země.

Text byl psán pro HRozen, publikováno 30. 8. 2022 na https://magazin.lmc.eu/nemaji-stravenky-zato-kazdy-druhy-patek-maji-volno-scio-si-pochvaluje-originalni-pojeti-firemnich-benefitu

Eliška Sovová

Moderní vzdělávání i na váš e-mail

1× do měsíce vám pošleme souhrn těch nejzajímavějších článků o moderním vzdělávání. Buďte napřed!

Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Tyto stránky jsou chráněny pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.