SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Informace o přijímacích zkouškách

Jaké testy vás čekají, jak se na ně připravit, kdy proběhnou a jaké další termíny pohlídat.

Podoba přijímacích zkoušek

Jednotné přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy zajišťuje organizace CERMAT, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jednotná část přijímacích zkoušek má písemnou podobu a skládá se z českého jazyka a matematiky. Zkouška probíhá ve dvou řádných termínech a započítává se lepší výsledek. Při výběru uchazečů však každá škola může zohledňovat ještě další kritéria jako jsou vlastní testy, průměr známek z vysvědčení, úspěchy v olympiádách, talentové zkoušky apod. Přesné podmínky by měl zájemce najít na webových stránkách konkrétní školy.

Rozsah požadavků na vědomosti a dovednosti uchazečů jednotných přijímacích zkoušek je předem znám a lze se s ním seznámit na stránkách Cermatu. Díky této specifikaci požadavků může Scio vyvinout vlastní tréninkové úlohy, co nejvíce podobné ostrým přijímačkám a nastavit opravdu cílenou a profesionální přípravu, které se opírá o dloholeté know-how Scio v oblasti vzdělávání a testování.

Důležité termíny

Podání přihlášek pro 1. kolo: 1.–20. února 2024

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  • 1. řádný termín: 12. dubna 2024
  • 2. řádný termín: 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. řádný termín: 16. dubna 2024
  • 2. řádný termín: 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory na dny:

  • 1. náhradní termín: 29. dubna 2024
  • 2. náhradní termín: 30. dubna 2024

Zveřejnění výsledků 1. kola jednotné přijímací zkoušky: 15. května 2024

Podání přihlášky

Pro přijímací zkoušky konané ve školním roce 2023 / 2024 je připraven nový systém elektronického podávání přihlášek a spolu s tím odpadá i dosavadní systém tzv. zápisových lístků. Každý žák si může podat přihlášku až na 3 školy, přičemž je nutné tyto školy seřadit dle preferencí. Elektronický systém zajistí, že většina uchazečů se na některou ze tří škol dostane „automaticky“ už v prvním kole, přesně v souladu s preferencemi na přihlášce a dosaženými výsledky. Tím také odpadá i dosavadní systém odvolávání uchazečů, kteří skončili tzv. pod čarou. Teprve ten, kdo neuspěl s přijetím na žádnou ze tří škol, si může podat přihlášku do 2. kola (přihlášky od 20. do 24. 5. 2024, výsledky 21. 6. 2024)

Přihlášky je možné podávat elektronicky prostřednictvím stránek www.dipsy.cz od 1. února až do 20. února 2024. Zároveň je stále zachována možnost podat přihlášku i v papírové podobě. Podrobnosti k přihláškám i případné tiskopisy najdete ZDE.

Vlastní zkouška probíhá na některé ze škol uvedené v přihlášce. Její výběr určuje Cermat a informaci uchazeč nalezne v pozvánce, kterou obdrží minimálně 14 dní před zkouškou. (Přiřazení školy pro zkoušku nijak nesouvisí s preferencemi na přihlášce.)