SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Informace o přijímacích zkouškách

Jaké testy vás čekají, jak se na ně připravit, kdy proběhnou a jaké další termíny pohlídat.

Podoba přijímacích zkoušek

Jednotné přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy zajišťuje organizace CERMAT, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jednotná část přijímacích zkoušek má písemnou podobu a skládá se z českého jazyka a matematiky. Zkouška probíhá ve dvou řádných termínech a započítává se lepší výsledek. Při výběru uchazečů však každá škola může zohledňovat ještě další kritéria jako jsou vlastní testy, průměr známek z vysvědčení, úspěchy v olympiádách, talentové zkoušky apod. Přesné podmínky by měl zájemce najít na webových stránkách konkrétní školy.

Rozsah požadavků na vědomosti a dovednosti uchazečů jednotných přijímacích zkoušek je předem znám a lze se s ním seznámit na stránkách Cermatu. Díky této specifikaci požadavků může Scio vyvinout vlastní tréninkové úlohy, co nejvíce podobné ostrým přijímačkám a nastavit opravdu cílenou a profesionální přípravu, které se opírá o dloholeté know-how Scio v oblasti vzdělávání a testování.

Důležité termíny

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  • 1. řádný termín: 12. dubna 2024
  • 2. řádný termín: 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. řádný termín: 16. dubna 2024
  • 2. řádný termín: 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  • 1. náhradní termín: 29. dubna 2024
  • 2. náhradní termín: 30. dubna 2024

Až dosud si zájemci o studium mohli podat dvě přihlášky a účastnit se dvou termínů zkoušek, přičemž se jim vždy započítával lepší výsledek. Pro přijímací zkoušky konané ve školním roce 2023 / 2024 plánuje ministerstvo přejít na nový systém elektronického podání a zpracování přihlášek. Detaily by měly být známy do konce roku 2023.