Online příprava

Systematická příprava na přijímačky i interaktivní procvičovací nástroj dostupný kdykoli a kdekoli. Jen s připojením k internetu.


Videokurz

 • všechny typy úloh obsahují videonávod řešení

 • kurz obsahuje procvičovací úlohy s textovým návodem řešení

 • celý kurz je zakončen online testem 

 • všechny úlohy a pracovní listy si můžete vytisknout a řešit tak příklady na papíře

 • individuální kurz, který si naplánujete tak aby zapadl do vašeho rozvrhu, připravujete se z pohodlí domova, jen s připojením na internet

 • týdenní nebo měsíční reporty do e-mailu

 • Úlohy určené k procvičování neobsahují podrobný popis řešení
   

Podívejte se na ukázku

 


Online testy

 • obsahují 10 testů (5+5) z českého jazyka a matematiky s typy úloh jako u státních přijímacích zkoušek (CERMAT)

 • vyplňování z pohodlí domova nebo kdekoli je připojení k internetu

 • při výběru konkrétní školy nebo skupiny škol, možnost srovnání jen s řešiteli preferujícími stejnou školu

 • NOVINKA - jeden test z češtiny a jeden test z matematiky s multimediálním rozborem řešení – kde se děti naučí, jak měly jednotlivé úlohy řešit.

Ukázka z Online testů


 

Učí mě to

 • více jak 50 lekcí pokrývajících učivo českého jazyka
  tematicky zaměřené celky/lekce (slovní druhy, stavba slova, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, druhy vět, porozumění textu, literární žánry apod.)

 • více jak 40 lekcí pokrývajících učivo matematiky
  tematicky zaměřené celky/lekce (písemné dělení, zaokrouhlování a násobení přirozených čísel, užívání závorek, zlomky, objem - stavebnice z jednotkových krychlí, tabulky, nestandardní aplikační úlohy apod.)

 • součástí každé lekce jsou krátké testy ověřující úroveň znalostí z dané problematiky

 • každý týden vám budeme posílat reporty, abyste měli přehled, kolik času denně děti výuce věnovaly a jak jim příprava průběžně jde

 


POZOR - produkty online přípravy (Online testy a Videokurzy) se nedají kombinovat s Měsíční porcí přípravy

Učí mě to - český jazyk - 5. tř. / měsíční předplatné Učí mě to - český jazyk - 5. tř. / měsíční předplatné Učí mě to - matematika - 9. tř. / měsíční předplatné Učí mě to - matematika - 9. tř. / měsíční předplatné Učí mě to - matematika - 5. tř. / měsíční předplatné Učí mě to - matematika - 5. tř. / měsíční předplatné Online testy - 5. třída Online testy - 5. třída Online testy - 9. třída Online testy - 9. třída Online testy - 5. třída - český jazyk Online testy - 5. třída - český jazyk Online testy - 5. třída - matematika Online testy - 5. třída - matematika Online testy - 9. třída - český jazyk Online testy - 9. třída - český jazyk Online testy - 9. třída - matematika Online testy - 9. třída - matematika Online testy - 7. třída Online testy - 7. třída Online testy - 7. třída - český jazyk Online testy - 7. třída - český jazyk Online testy - 7. třída - matematika Online testy - 7. třída - matematika produkty