On-line příprava

On-line kurzy UČÍ MĚ TO jsou nejen systematickou přípravou na přijímačky, ale také skvělým doučovacím nástrojem. On-line testy v prostředí TESTUJE MĚ TO jsou pak ideální přípravou k testování znalostí a schopností úspěšně procházet a plnit samotný přijímačkový test. 

on-line kurzy

 • více jak 100 lekcí učiva pro 5. třídu a více jak 130 lekcí učiva pro 9. třídu z českého jazyka a matematiky
 • moderní, interaktivní a zábavný výklad jednotlivých témat
 • procvičující úlohy u každé lekce
 • tematické celky a lekce - sami si vybíráte, kterým tématům se chcete věnovat
 • krátké testy za každou lekcí pro přezkoušení si látky
 • vhodné pro naučení, doplnění a zopakování učiva
 • z pohodlí domova dle vlastního tempa a časových možností
 • osvojení strategie řešení typů úloh používaných při státních přijímacích zkouškách

Ukázka z Učí mě to.

 

 

on-line testy

 • 10 testů (5+5) z českého jazyka a matematiky pro 5., 7. a 9. třídu
 • děti testy řeší jako u přijímaček v reálném čase
 • vyplňování z pohodlí domova nebo kdekoli je připojení k internetu
 • seznámení se s aktuální podobou testů a úloh z českého jazyka a matematiky
 • testová příprava podle vlastního tempa a potřeb
 • sledování pokroků dítěte v přípravě na státní přijímací zkoušky v rámci on-line prostředí
 • interaktivní prvky
 • okamžité detailní vyhodnocení
 • průběžné srovnání s ostatními řešiteli

Ukázka z Testuje mě to.


 

Učí mě to - E-learning Čj - 5. tř. / roční předplatné Učí mě to - E-learning Čj - 5. tř. / roční předplatné Učí mě to - E-learning Čj - 5. tř. / měsíční předplatné Učí mě to - E-learning Čj - 5. tř. / měsíční předplatné Učí mě to - E-learning Ma - 5. tř. / roční předplatné Učí mě to - E-learning Ma - 5. tř. / roční předplatné Učí mě to - E-learning Ma - 9. tř. / měsíční předplatné Učí mě to - E-learning Ma - 9. tř. / měsíční předplatné Učí mě to - E-learning Ma - 5. tř. / měsíční předplatné Učí mě to - E-learning Ma - 5. tř. / měsíční předplatné Učí mě to - E-learning Ma - 9. tř. / roční předplatné Učí mě to - E-learning Ma - 9. tř. / roční předplatné Učí mě to - E-learning Čj - 9. tř. / měsíční předplatné Učí mě to - E-learning Čj - 9. tř. / měsíční předplatné Učí mě to - E-learning Čj - 9. tř. / roční předplatné Učí mě to - E-learning Čj - 9. tř. / roční předplatné Učí mě to - E-learning Čj + Ma - 5. tř. / roční předplatné Učí mě to - E-learning Čj + Ma - 5. tř. / roční předplatné Učí mě to - E-learning Čj + Ma - 9. tř. / roční předplatné Učí mě to - E-learning Čj + Ma - 9. tř. / roční předplatné Testuje mě to - 5. třída Testuje mě to - 5. třída Testuje mě to - 9. třída Testuje mě to - 9. třída Testuje mě to - 7. třída Testuje mě to - 7. třída produkty