SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

Pokud se hlásíte na bakalářský studijní program Ekonomika a management, může vám být prominuta přijímací zkouška (nebo její část):

a) když absolvujete zkoušku z Matematiky i Anglického jazyka v rámci Národních srovnávacích zkoušek a dosáhnete percentil alespoň 75 v každé ze zkoušek. V tomto případě budete hodnoceni maximálním počtem bodů, které lze v přijímacím testu získat.

b) když absolvujete zkoušku z Matematiky a/nebo Anglického jazyka v rámci Národních srovnávacích zkoušek a dosáhnete percentil alespoň 75 v jedné z těchto zkoušek. V tomto případě vám bude započítána hodnota 40 bodů za tu část, ve které získáte percentil alespoň 75.

Nejbližší termíny zkoušek

  • 4. 2. 2023
  • 4. 3. 2023
  • 2. 4. 2023

Chci studovat tady

Programy Uznávané termíny Předměty
Ekonomika a management 4. 2. 2023
4. 3. 2023
2. 4. 2023
29. 4. 2023
Matematika
Anglický jazyk