Šablony

Přemýšlíte nad tím, jak využít prostředky ze šablon OP VVV Klub zábavné logiky a deskových her, Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a Čtenářský klub? Pomůžeme vám s jejich naplněním a očekávanými výstupy.

Máte-li zájem o financování našich produktů ze šablon, ale ještě nemáte k dispozici finanční prostředky, lze nastavit splatnost faktury individuálně až na čtyři měsíce.

Šablona: Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Naplnění šablony vyžaduje:

Máte od nás:

Přípravu na 16 setkání klubu po 90 minutách

Hotová příprava: stolní hry, metodiky

Reflexi setkání klubu

Náměty k sebehodnocení a reflexi jsou součástí každé metodiky

Zapojení žáků ohrožených školním neúspěchem Deskové hry a připravené materiály pro práci se žáky, včetně těch, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem

 

Připravili jsme pro vás dva balíčky her s metodikami. Každý balíček obsahuje dvě hry po dvou kusech a připravené metodiky s nápady a návody pro 8 setkání klubu.

Balíček Logika a svět kolem nás obsahuje hry Robo Rally a Ekopolis. Zatímco Robo Rally rozvíjí logické a algoritmické uvažování žáků, hra Ekopolis se naopak zaměřuje na analytické myšlení a plánování. Navíc si žáci v průběhu hry uvědomí souvislosti vztahu člověka k okolnímu prostředí.

Balíček Člověk a jeho svět  zavede žáky do saharské pouště, kde si procvičí základy počtů a pravděpodobnosti ve hře Velbloudí dostihy. Hra Multipolis jim pak umožní vžít se do role postav a ovlivňovat jejich budoucnost. Hra je vhodná zejména pro výuku multikulturní, občanské a rodinné výchovy a pro začleňování žáků ohrožených školním neúspěchem

Balíček Logika a svět kolem nás

Balíček Člověk a jeho svět

Balíček Komplet

2x Robo Rally

2x Ekopolis

2x Metodika

2x Velbloudí dostihy

2x Multipolis

2x Metodika

2x Velbloudí dostihy

2x Multipolis

2x Robo Rally

2x Ekopolis

4x Metodika

Vhodné pro 8 setkání klubu a až 8 žáků Vhodné pro 8 setkání klubu a až 8 žáků Vhodné pro 16 setkání klubu a až 8 žáků

6 000 Kč včetně DPH a poštovného

OBJEDNAT

6 000 Kč včetně DPH a poštovného

OBJEDNAT

10 000 12 000 Kč včetně DPH a poštovného

OBJEDNAT

Uzávěrka objednávek je 1. 10. 2017. Objednávky včetně faktur budeme distribuovat ihned po uzávěrce objednávek, tedy v říjnu. Poštovné i balné je součástí ceny balíčku.

 

Ekopolis žáky zábavnou formou naučí dívat se na svět, okolí, města a stavby kolem sebe. Každý hráč si v průběhu hry vytvoří vlastní město a může je pak porovnat se svým reálným okolím.

 

Multipolis přístupnou formou učí vnímat lidi kolem nás v širších souvislostech. Součástí hry jsou čtyři příběhy, které hráči svými rozhodnutími postupně utváří. Důležité pro správná rozhodnutí je uvažovat o hlavních protagonistech příběhů do větší hloubky a stejně pak postupovat i v reálném životě.

 

Robo Rally žáky naučí základy programování (algoritmizace) a zlepší jejich schopnost prostorové orientace. Zjistí také, že i dobrý plán se může lehce zvrtnout, pokud do něj zasáhnou ostatní hráči. Pravidla i karty jsou napsány jednoduchou angličtinou, takže se žáci naučí používat tento jazyk v praxi. Ke hraní Robo Rally je vhodné přizvat kolegu nebo kolegyni, kteří vyučují angličtinu. Pomohou přeložit obtížná slovíčka na bonusových kartách a zároveň je tak možné výhodně propojit výuku anglického jazyka s aktivitami v klubu.

 

Velbloudí dostihy atraktivní formou žáky naučí základy pravděpodobnosti a plánování. Schopnost odhadnout, co se v budoucnu stane, a zachovat se podle toho, patří k důležitým aspektům současného života včetně moderního vzdělávání. Alespoň na jednu hodinu věnovanou hře Velbloudí dostihy je vhodné přizvat kolegu nebo kolegyni, kteří vyučují matematiku. Jejich postřehy budou pro hráče velice cenné. Zároveň je tak možné výhodně propojit výuku matematiky s aktivitami v klubu.

 

 

Šablona: Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Naplnění šablony vyžaduje:

Máte od nás v Testech do hodin:

Podpořit zvládnutí standardů daných RVP v matematice a českém jazyce a upevnit zvyk žáků provádět samostatnou přípravu

Sada až 600 krátkých procvičovacích testů pomáhá opakovat a procvičit konkrétní témata

Podpořit zvládnutí standardů daných RVP v cizím jazyce

Test Scate AJ, NJ určí úroveň jazyka

 

Testy do hodin můžete využívat nejen v šablonách, ale také v každodenní výuce, ušetří vám čas věnovaný přípravě testů. Využít můžete i další nástroje:

  • test OSP pro 5. až 9. třídu ZŠ a 1. až 4. ročník SŠ
  • testy pro 3. třídu (ČJ, MA, AJ, klíčové kompetence a člověk a jeho svět)
  • testy pro 6. a 7. třídu (ČJ, MA, OSP)
  • interaktivní test Dovednosti pro život

Cena pro malotřídní školu / jednu třídu 2 900 Kč, cena pro 2–5 tříd je 7 900 Kč a pro celou školu 14 480 Kč. Objednat můžete sami v objednávkovém formuláři nebo telefonicky 234 705 555.
 

„Učitelé používají Testy do hodin k procvičování látky v hodinách i pro domácí přípravu. Děti je dělají raději než klasické domácí úlohy i z toho důvodu, že mají výsledek hned. Učitelé i rodiče vidí v testech dobrý nástroj pro procvičování/testování v přípravě na přijímací zkoušky. Testy do hodin nám šetří čas a pomáhají i při suplování jako jednoduše realizovatelná náplň hodiny.“

Jana Jeřábková, ředitelka Základní školy, Praha 10, Nad Vodovodem

Šablona: Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Naplnění šablony vyžaduje:

Máte od nás na www.svetgramotnosti.cz:

Příprava na 16 setkání klubu po 90 minutách

Hotová příprava: metodiky, aktivity, pracovní listy, karty a databáze knih
Čtenářské karty na hraní rolí – čtení se zážitkem

Individualizace podle potřeb žáků

Šest úrovní čtenářských dovedností – pro každého žáka máte připravené materiály a knihy odpovídající jeho úrovni

Reflexe setkání klubu

Podklady k sebehodnocení a reflexe jako součást každé metodiky

Vyhodnocování pokroku žáků

Adaptivní test pro určení čtenářské úrovně a sledování pokroku čtenářů

 

Cena ročního neomezeného přístupu pro všechny žáky a učitele je 3 900 Kč, pro malotřídní školy 1 900 Kč.

Cena čtenářských karet je 390 Kč za balení.

Objednat můžete sami v objednávkovém formuláři nebo nám zavolejte garantce projektu Elišce Sovové na 234 705 021.

Šablonami to ale zdaleka nekončí. Svět gramotnosti vás provede rozvojem čtenářství po celý rok.
 

“Dnes jsem otestovala svou 4. třídu. Systém se mi moc líbí. Podrobný popis úrovní, mapa čtenářské gramotnosti i dosažení úrovní žáků. Velmi oceňuji i výběr knih, které se nabídnou po testování v dané úrovni. Děti to ihned motivovalo a samy si knížky vyhledávaly na internetu a četly si, o čem jsou. Jelikož máme ve třídě/škole spousty dětí, které pomalu čtou, velice jsem ocenila možnost poslechu textu. Škoda jen, že to není u všech cvičení.“

Testování a hodnocení

Připravené testy kdykoliv potřebujete.
Jasné vyhodnocení, konkrétní doporučení.
Vy se můžete věnovat žákům.

www.testovani.cz

Klima školy

O klimatu školy víme hodně.
Umíme se zeptat i poradit.
Škola v pohodě od prvňáků po školníka.

www.klimaskoly.cz

Čtenářská gramotnost

Na čtenářskou gramotnost myslíme ve dne v noci.
Vy už nemusíte.
Náš web vás provede celým rokem.

www.svetgramotnosti.cz