Tipy pro ředitele

Nové trendy ze světa vzdělávání

Pravidelně každý týden přinášíme anotace zajímavých zahraničních článků, které se týkají oblasti vzdělávání.

Více na adrese: https://www.scio.cz/o-vzdelavani/nove-trendy-a-zajimavosti-ze-sveta-vzdelavani/

 

Ověřovací versus srovnávací test - Jaký je v nich rozdíl?

Srovnávací (Stonožka; Vektor; Maturitní trénink; Klika)

Chcete zjistit, jestli vaši žáci umí tolik, jako žáci na jiných školách daného typu, v daném regionu či v rámci celé ČR. Chybí-li pro daný předmět očekávané standardy (výstupy), poskytují srovnávací testy užitečné informace pro orientaci ve výkonech žáků. Testy Scio umožňují jít do takových detailů, jako např. že žáci vaší školy umí zaokrouhlovat lépe, než je obvyklé na ostatních zapojených školách. Test lze po vyhodnocení prozkoumat po jednotlivých úlohách. Do testování Scio se zapojuje dostatek škol pro srovnání. Výsledek srovnávacích testů se obvykle udává v percentilech.

 

Ověřovací (SCATE - AJ, NJ; Čtenář; Dovednosti pro život)

Chcete zjistit, co vaši žáci již umí/dokážou. Cílem ověřovacích testů je zjistit, na jaké úrovni je každý jednotlivý žák vaší školy, zda umí všechnu probranou látku nebo zda umí nějakou vybranou část. Jedná se např. o test vytvořený učitelem matematiky konkrétní školy (nebo test ověřující jazykovou úroveň pro získání jazykové zkoušky). Obsahuje takové úlohy, které jsou charakteristické pro pojetí výuky určitého předmětu konkrétního učitele (nebo pro společnou škálu daného předmětu – SERRJ pro AJ/NJ; očekávané výstupy pro matematiku atd.). Takové testy jsou velmi užitečné pro zjištění souladu znalostí a dovedností žáků s cíli školního vzdělávacího programu (ŠVP) nebo se záměry konkrétního učitele. Srovnání s výsledky pojetí matematiky na jiných školách daného typu, v daném regionu či v rámci celé ČR přinášejí jen v omezené míře.

 

Jsme partnerem prestižního projektu LEA´s Box

Scio společně s partnery z Univerzity v Grazu, Univerzity v Birminghamu a tureckou společností Sebit vyvíjí platformu pro analýzu a vizualizaci dat, které pocházejí ze vzdělávacích aplikací.

Tušíte, co se učíte ve virtuálním světě? LEA´s Box to ví! Více o projektu na http://www.leas-box.eu/.

Jak vzniká test?

Vývoj testuSpolečnost Scio má od roku 2006 definován systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001: 2009.

Podívejte se na graficky zpracovaný návod.

Značka Pečujeme o vzdělání

Našim věrným zákazníkům nově udělujeme značku Pečujeme o vzdělávání. Tato značka připadne těm základním a středním školám, které splnily níže uvedené podmínky, a uděluje se zpětně za uplynulý školní rok.

Se značkou Pečujeme o vzdělávání získáte nejen certifikát a nálepku Pečujeme o vzdělávání, ale také přehlednou souhrnnou zprávu s výsledky všech projektů, do kterých jste se během roku zapojili.

Se značkou Pečujeme o vzdělávání získáváte následující výhody:

Výhody, které získáte

 • Obdržíte certifikát Pečujeme o vzdělávání.
 • Obdržíte nálepku Pečujeme o vzdělávání.
 • Získáte souhrnnou zprávu s výsledky všech projektů, do kterých jste se během roku zapojili.
 • Obdržíte od nás příručku Jak na marketing a sociální sítě v prostředí škol.
 • Vaši školu zařadíme do mapy aktivních škol.
 • Získáte slevu 20 % na realizaci projektu, do kterého se Vaše škola zatím nezapojila.
 • V případě zájmu Vám poskytneme konzultace k výsledkům projektů (certifikaty@scio.cz, 234 705 555)

Podmínky udělení značky

 1. Škola musí za uplynulé tři roky realizovat alespoň jeden projekt ročně.
 2. Získaný počet bodů za uskutečněné projekty v uplynulých třech letech musí být více než 100 a škola musí v tomto období alespoň jednou realizovat projekt Mapa školy.
 3. Pokud škola v tomto období projekt Mapa školy nerealizovala, musí získat za ostatní realizované projekty alespoň 300 bodů.

Bodové ohodnocení projektů

Bodové ohodnocení projektů

 • Mapa školy – 50 bodů
 • Scate (test Aj) – 40 bodů
 • Vektor, Stonožka, Dovednosti pro život, Čtenář, Maturitní trénink – 20 bodů

Projekty, na které lze uplatnit slevu

Projekty pro ZŠ:

 • Stonožka
 • Čtenář
 • Dovednosti pro život
 • SCATE
 • Mapa školy

Projekty pro SŠ:

 • Vektor
 • Maturitní trénink
 • SCATE
 • Klika
 • Mapa školy

Mapa zapojených škol

Na této mapě najdete školy, které získaly za rok 2014/15 značku Pečujeme o vzdělání. U každého špendlíku najdete profil dané školy spolu s hlavními kontakty.

Mapa škol se značkou Pečujeme o vzdělání 2014/2015

Spolupráce s ISICem

IsicDíky spolupráci se společností GTS ALIVE s.r.o. si mohou základní a střední školy, které využívají karty ISIC, objednat se zajímavou slevou test angličtiny SCATE www.scio.cz/skoly/scate a testování dovedností Klika www.scio.cz/klika

Více informací na http://www.isic-skolam.cz/ a na e-mailové adrese scate@scio.cz a klika@scio.cz.

Nakopni své dovednosti

Nakopni své dovednostiZaložili jsme pro vás facebookovou stránku Nakopni své dovednosti.

Myslíme si, že - stejně jako sčítání a odčítání, čtení a jazyky - jsou důležité praktické dovednosti, které dětem a mladým lidem pomohou v běžném životě. Myslíme tím čtenářskou gramotnost, řešení problémů, sociálně-personální a komunikativní dovednosti, práci s informacemi a mnohé další.  Na této stránce naleznete každý den alespoň jeden tip na to, co by si děti mohly vyzkoušet, co by měly znát, jak dovednosti rozvíjet.

Crowdfunding pro školy

Hit hitCo je crowdfunding?

Způsob získávání peněz na nejrůznější projekty formou veřejné sbírky. Po malých částkách od mnoha běžných uživatelů skládáte finální sumu, svým dárcům  na oplátku nabízíte určitou odměnu.

Více informací

Crowdfundingový portál Hithit

Hithit je největší a nejznámější český portál, který crowdfunding zprostředkovává. Váš projekt bude zveřejněn právě na stránkách Hithit, v sekci Školství.

Role Scio

Scio zde funguje jako zprostředkovatel – lépe než lovci projektů z Hithit dokážeme posoudit reálnost projektů pro školství a poradit s případnými změnami. Proto jde vaše žádost přes nás.

Princip crowdfundingu na Hithit

Minimální částka, o kterou můžete žádat prostřednictvím Hithit, je 50 000 Kč.

Napište ke svému projektu koncept, navrhněte systém odměn a natočte krátké promovideo, které vaše plány představí. Schválený projekt zveřejníme na stránkách portálu Hithit.

Každý projekt má na shromáždění požadované částky 45 dní. Pokud se vám nepodaří částku získat (např. vyberete jen 60 % požadované částky), peníze ponížené o transakční poplatky se vrací zpět dárcům, vám nevznikají žádné náklady.

Jaký projekt má šanci na úspěch?

Podat můžete prakticky jakýkoliv projekt, důležitý je prvek kreativity. Např. i obyčejné vymalování učebny se dá pojmout jako výtvarný workshop pro žáky! (zde pro inspiraci úspěšný projekt jedné americké školy, na jehož konci byla vymalovaná školní zeď).

Důležité je myslet i na reálnost vašich plánů. Na nové školní hřiště za 1 mil. Kč asi peníze neseženete, zkuste se tedy zaměřit na část projektu (nové fotbalové branky, nové lavičky…).

Poplatek za realizaci crowdfundingu

Pokud vyberete cílovou částku, uhradíte portálu Hithit provizi 10 % + DPH z celkové vybrané částky. V provizi jsou zahrnuty bankovní poplatky spojené s transakcemi. Podrobnosti najdete v podmínkách spolupráce.

Po ukončení projektu vám Hithit poskytne potřebné doklady pro jednání se zřizovatelem o zaúčtování vybraných peněz.

Systém odměn

Crowdfunding není charita ani sponzoring – vaši dárci za investované peníze získávají konkrétní odměnu (produkt nebo službu). Např. poděkování na webu školy, výtvarné práce studentů, pronájem tělocvičny, plaketu se jménem dárce atd. Důležitá je nejen kreativita při vymýšlení benefitů, ale také jejich rozsah.

Pro inspiraci jsme pro vás sepsali seznam možných odměn pro vaše dárce. Po konzultaci s vámi můžeme vymyslet další, šité přímo na míru vaší škole.

Propagace projektu

Největší šanci získat peníze máte od dárců ve vaší blízké komunitě. Propagujte projekt na stránkách školy, na Facebooku, v místním tisku, rozhlase... Pravidelnou propagaci svých aktivit dělá na celonárodní úrovni i Hithit.

Zde najdete návrh mediaplánu, po konzultaci s vámi jej upravíme podle vašich možností.

Jak postupovat při realizaci projektu

 1. Pokud máte konkrétní nápad, sepište jeho koncept včetně návrhu systému odměn v rozsahu max. jedné A4. Pošlete jej na adresu crowdfunding@scio.cz.
 2. Kontaktujeme vás a sdělíme naše názory a připomínky, jak projekt vylepšit. Zároveň vám poradíme s mediaplánem pro co nejlepší propagaci projektu.
 3. Natočte promovideo v rozsahu 1 – 2 min., ve kterém svůj nápad představíte. Schválený projekt předáme portálu Hithit, který jej zveřejní.
 4. Běží lhůta 45 dnů, během které je projekt aktivní. Buďte akční, propagujte projekt ve vašem okolí!
 5. Pokud nevyberete celou stanovenou částku, peníze se vrací zpět dárcům.
 6. V případě úspěchu vám Hithit pošle peníze na účet školy.

Podmínky spolupráce

Podrobné podmínky spolupráce najdete zde.

Inspirace úspěšnými projekty

Podívejte se na jiné projekty, které nyní běží na Hithit.

Kontakt:

crowdfunding@scio.cz
234 705 005
234 705 022

Podpora přírodovědných a technických oborů

V roce 2012 byla společnost Scio regionálním koordinátorem projektu Podpora přírodovědných a technických oborů ve Zlínském kraji. V rámci regionálního projektu vnikly mimo jiné i metodiky zaměřené na zatraktivnění výuky matematiky na základních školách. Bližší informace naleznete na této stránce.

Testování a hodnocení

Připravené testy kdykoliv potřebujete.
Jasné vyhodnocení, konkrétní doporučení.
Vy se můžete věnovat žákům.

www.testovani.cz

Klima školy

O klimatu školy víme hodně.
Umíme se zeptat i poradit.
Škola v pohodě od prvňáků po školníka.

www.klimaskoly.cz

Čtenářská gramotnost

Na čtenářskou gramotnost myslíme ve dne v noci.
Vy už nemusíte.
Náš web vás provede celým rokem.

www.svetgramotnosti.cz