Úvodní stránka Odpolední Scioškoly

Zámořské objevy

Anotace:

Vraťme se v čase za slavnými objeviteli do dob, kdy na mapách ještě byla bílá místa a tajemné nápisy „zde žijí lvy“. Vydejme se do čtyř světových stran a pojďme objevovat svět. Navštívíme sever (Severní pól), jih (Afriku), východ (Japonsko) i západ (Jižní Ameriku). Poznáme tamní přírody, obyvatele i tradice, typická jídla a načerpáme inspiraci z tamní kultury i z obrovské vůle mořeplavců a cestovatelů, kteří tyto oblasti navštívili.

 

Dozvíme se… zajímavé informace o životě v jiných částech světa a o tom, jak byl svět postupně objevován Evropany. Podíváme se na tradice, jídlo, přírodní podmínky, kulturu a jazyk. Poznáme různé typy krajin, ve kterých lidé žijí – od ledových plání po horké pouště.


Rozvineme si… schopnost hledat informace a pracovat s nimi. Budeme zdokonalovat své prezentační dovednosti, trénovat rétoriku a argumentaci. Zapojíme i svou kreativitu a fantasii a společně vytvoříme velké závěrečné objevitelské dílo, třeba velkou mapu světa složenou z mozaiky našich zážitků a získaných poznatků. 

 

 

Další projektová témata:

Legendy staré Prahy

Divadlo a drama