ScioŠkola České Budějovice

Zápisy do ScioŠkoly se neruší, vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením jsme přistoupili k několika změnám oproti původně vyhlášenému postupu. Text níže již tyto změny obsahuje a za předpokladu, že nedojde k dalším změnám, popisuje postup zápisů v době mimořádných opatření.  
V tuto chvíli přijímáme žáky od 1. do 6. třídy.

 

ScioŠkola ČB | Školné | Zápis do ScioŠkoly | Vedení školy | Tým školy

Více o ScioŠkolách 

 

ScioŠkola ČB

ScioŠkola České Budějovice

Kněžskodvorská 33, České Budějovice

e-mail: cb@scioskola.cz

tel.: 776 154 774

www.facebook.com/scio.skola.cb/ (sledujte aktuální dění)

Školné: 4 900 Kč / měsíc (platí se pouze 10 měsíců, v poplatku je zahrnutá i družina), je poskytována sleva na sourozence - více viz dále

Škola má oba stupně (1. až 9. třída). V první roce přijímáme žáky do 1. až 6. třídy. 

Každé úterý v rozmezí od 17 do 18 h. stačí kliknout na zelené tlačítko. Na živo se potkat nemůžeme, ale to nám nezabrání, abychom se s vámi neviděli. Uvařte si kafe a přijďte přijďte si s námi popovídat. S Jirkou a Lindou (vedení školy) a dalšími lidmi ze Scio, kteří tvoří ScioŠkoly. Ptát se můžete úplně na cokoliv:) A děti klidně vezměte sebou.

 

Popovídejte si s námit

 

Školné

4 900 Kč / měsíc

 • platí se pouze 10 měsíců v roce
 • školné zahrnuje také družinu, ale také školní klub (před a po vyučování) pro starší děti (2. stupeň)
 • školné zahrnuje většinu učebních pomůcek
 • školné nezahrnuje: stravu, osobní pomůcky (psací potřeby apod.), výlety a pobyty mimo školu, vstupné

Sleva na sourozence

 • na 1. sourozence sleva 500 Kč/měsíc, tj. 5000 Kč/rok
 • na 2. sourozence sleva 1000 Kč/měsíc, tj. 10000 Kč/rok
 • na 3. sourozence sleva 1500 Kč/měsíc, tj. 15000 Kč/rok
 • na 4. sourozence sleva 3000 Kč/měsíc; tj. 30000 Kč/rok

Přestup školáka

ŽÁDOST o přestup

 

Pokud zvažujete přestup dítěte, ať již v první třídě nebo ve vyšším ročníku, není se čeho bát. Je to velmi jednoduchý proces, který zařídíme za vás. Stačí vyplnit Žádost o přestup. Na základě jejího vyplnění se vám ozveme a společně se domluvíme na podrobnostech. Žádost nedokládejte, počet dětí v ročníku je omezený (max. 16) a přijímány jsou dle pořadí, v jakém přijdou přihlášky.

 • Do každého z vyšších ročníků bude přijato max. 16 dětí. 
 • Pohovor s rodiči i s dítětem bude veden online - nezbytný je tedy počítač s webkamerou a mikrofonem.
 • S rodiči bude formou rozhovoru ověřen soulad s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol*

 

Vedení školy

 

Linda Grguričová


● Linda stála u vzniku ZŠ a MŠ speciální, kde šest let působila v roli zástupkyně ředitelů a dva roky v roli ředitelky
● Vystudovala PF Masarykovy univerzity, Pražskou vysokou školu psychosociálních studií a prochází 5ti letým sebezkušenostním výcvikem
● Má pracovní zkušenosti také jako psychoterapeutka a poradkyně rané péče
● Linda na nás mimo jiné zapůsobila svým klidem a rozvahou a říká:” chtěla bych vytvořit prostředí, ve kterém děti mohou být samy sebou”
● Ráda cestuje s rodinou, miluje vodní sporty, hlavně potápění

"Jsem ráda součástí něčeho smysluplného a svobodného. Když jsem začala vyhlížet, kam by se moje kroky mohly dále ubírat – postavila se mi do cesty ScioŠkola. Najednou do sebe zapadly mé dosavadní profesní i osobní zkušenosti. Mám zde možnost spoluvytvářet laskavý prostor, kde se můžeme cítit pochopeni a respektováni. Těší mě, když vidím, jak děti rostou a nalézají samy sebe. Kromě toho nacházím obrovskou energii také při cestování, a to ať s batohem nebo karavanem. Relaxuji při všem spojeném s vodou – potápění, sjíždění řek, plavání, splývání i prosté čvachtání☺️."

 
Jiří Krejčí

● Jirka aktuálně učí na Gymnáziu Česká a Pedagogické fakultě, ale pracoval na rozmanitých školách( soukromé gymnázium Arcus, Dětské centrum Arpida)
● Vystudoval PF UK (český jazyk a lit. a občanská výchova)
● Tři roky strávil v krajanských komunitách na Ukrajině a v Chorvatsku, zajímá se filmovou a dramatickou výchovu (je lektorem pro učitele Jednoho světa na školách)
● Jirka nás mimo jiné oslovil souladem hodnot a kombinací profesionality a nadšení
● Vychovává se ženou tři děti ( 7,10 a 13 let) a říká: “toužím po škole, do které lze chodit s radostí, protože respektuje jedinečnost a otevřenost”. 

 

"Fascinuje mě, jak velkou část života strávíme ve škole. Řecké slovo 'schole' znamená prý původně volný čas - čas, ve kterém se člověk nemusí zaobírat jen starostmi o obživu, ale může rozvíjet také svého ducha... Často mě napadá, že jsme na tuto podstatu vzdělávání zapomněli. ScioŠkolu vnímám jako obrovskou příležitostí k tomu to napravit. Je to koncepce, která vrací škole a do školy život a která vede děti k životu - samostatnému, radostnému, odvážnému, svobodnému...
A co dalšího, kromě školy mě zajímá, baví a co mi dělá radost? Bezesporu moje rodina. K té pak občas ještě běhání, posezení v kavárně, poezie, divadlo, film, setkávání s přáteli. Rád hraju na kytaru nebo si užívám výlety mimo značené stezky."

 

 

Tým školy

V současné době probíhá výběrové řízení na průvodce Scioškoly v Českých Budějovicích.

Do 19.4.2020 zájemci posílají své životopisy, motivační dopisy a přípravu ukázkové hodiny přes Jobs. Poté bude probíhat výběr v několika kolech, kdy kandidáti mají prokázat schopnosti a dovednosti nutné pro úspěšnou tvorbu a vývoj vzdělávací koncepce a práci s dětmi. 


Profil týmu

Při sestavování a doplňování týmu nám přijde důležité podívat se na jeho případné členy nejen jako na individuální průvodce, ale také jako na celou skupinu. Cílem je, aby se průvodci dobře doplňovali osobnostně, energeticky, dovednostně, znalostně, ale také z hlediska potřebného formálního vzdělání a dalších kritérií, která nám přijdou důležitá s ohledem na koncept ScioŠkol.

Vyváženost týmu - kritéria

 • Pohlaví – snažíme se o co nejvyrovnanější poměr mužů a žen. Pokud se nám například nedaří mít v týmu průvodců dostatek mužů, pokusíme se o vyrovnání v rámci jiných pozic ve škole – klubáci, rodilý mluvčí, externisté atd…
 • Věk – za ideální považujeme, pokud se v týmu objevují jak mladí nadšenci, klidně hned po škole, mívají neotřelé nápady a drive, tak lidé vyzrálejší s větší životní zkušeností a ideálně i se zkušeností rodičovskou, případně prarodičovskou. Jsou již většinou autonomními osobnostmi, pracují efektivně, dokážou odlišovat podstatné od nepodstatného a rozumně určovat hranice. A mají lepší imunitu vůči dětským nemocem :-).  Pokud by byla většina týmu složena z mladých osobností, dáme pozor alespoň na to, aby se jednalo o lidi mentálně vyspělé, a více se v počátcích zaměříme na jejich podporu.
 • Vzdělání - pestrost týmu je zaručena také tím, že vybíráme lidi i s jinými zkušenostmi a vzděláním, než je pedagogické.
 • Zkušenosti s alternativním  školstvím – ukazuje se, že je přínosné, když je v týmu někdo, kdo se pohyboval v alternativním školství. Montessori, waldorf nebo zkušenosti z lesní školky jsou pro tým cenné.
 • Dobré by bylo mít v týmu někoho zručného, kdo umí se dřevem nebo zahradničit nebo opravovat počítače, tkát, plést svetry, atp. 
 • Zkušenost při práci s dětmi - za ideální považujeme, když má většina týmu dlouhodobější zkušenost při práci s dětmi. 
 • Znalostí anglického jazyka -  u poloviny týmu vyžadujeme dobrou angličtinu. Vhodné je mít také kvalitního angličtináře nebo rodilého mluvčího, který umí vyučovat angličtinu. Na každé škole má být také minimálně 1 rodilý mluvčí, stačí třeba jen v klubu (ideálně někdo, kdo moc neumí česky a angličtinu bude využívat v každodenní komunikaci). 

Jaké hlavní role v týmu chceme

Zde je výčet hlavních rolí. Některé role se mohou kombinovat u jednoho člověka. Některé může částečně zastávat i někdo z vedení školy, případně externista. 

Znalostní a dovednostní požadavky:

 • Elementarista (člověk, který učil děti na prvním stupni, ideálně alespoň tři roky).
 • Umělecky zaměřený člověk (musí mít drive a chuť se prosadit, může být klidně trochu alternativní, „ujetý“).
 • Člověk se zaměřením na sport, pohyb.
 • Někdo, kdo umí učit AJ (pokud toto nesplňuje již rodilák), případně další cizí jazyk.
 • Člověk, který ovládá dovednosti práce se skupinou (vedení shromáždění, kolejní práce - znalost skupinové dynamiky, týmových procesů, schopnost facilitovat apod…).
 • Rodilý mluvčí.
 • Speciální pedagog nebo člověk s přesahem do psychologie. 

Založení/ zaměření člověka: 

 • Praktický myslitel / idealista – zajímá se o vzdělávání, studuje trendy a postupy, zkouší aplikovat nové, vyhodnocuje a upravuje. Přemýšlí o konceptu ScioŠkoly a snaží se ho posouvat. Všímá si toho, co se ve škole děje, co funguje a nefunguje. Umí myslet out of box.
 • Konstruktivní kritik – všímá si i toho, co může být problém, co se děje, co se daří a nedaří. Upozorňuje na to. Zaznamenává.  Je ale ochoten přicházet i s návrhem řešení nebo se účastnit debat o něm.
 • Organizátor – člověk, který rád věci organizuje a má pro to potřebné skills. Baví ho chystat propagační, výjezdové a jiné akce ve škole i mimo ni.
 • Tvůrce pozitivní nálady – někdo, kdo je nadšený, nebortí se z věcí, má pozitivní přístup, ale je třeba i empatický, všímá si ostatních a toho, co je třeba trápí atd.
 • Tvůrce programů – skvělé, když je v týmu někdo, kdo se třeba zabýval vzděláváním dospělých, tvorbou teambuildingů atd... Umí pomoci s tvorbou různých programů, vzdělávání, vedením porad atd… pro průvodce, ale zároveň umí postavit i zajímavý program pro děti a pomoci s tím ostatním.
 • Pomůckář – někdo, kdo má rád alespoň základní pořádek a je schopný ho udržovat nebo k němu vést ostatní. Má přehled, co je ve škole, co je třeba dokoupit atd.
 • Technik – někdo, kdo je technicky a IT zdatný a baví ho to.
 • Ex/In – je skvělé mít v týmu lidi s velkou energií a extroverzí, ale i někoho klidnějšího, stabilnějšího, kdo to vyvažuje.

Podpora týmu

O lidi ve ScioŠkolách se snažíme co nejvíce pečovat, podporovat a vzdělávat je. Noví průvodci projdou takzvanou Akademií pro nové týmy, která v sobě zahrnuje celou řadu vzdělávacích témat.

Každá ScioŠkola dále nabízí a doplňuje vzdělávání týmu podle svých aktuálních potřeb. Využíváme i možnosti spolupráce s doporučenými externisty (např.prof. Hejný, Michaela Veselá, Vítek Hrbáček) a návštěv zajímavých inovativních škol v zahraničí ( např. Finsko, Německo, Francie, Portugalsko).


 

Poznámky

 

*Soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol

Povinným kritériem pro přijetí je sdílení pedagogických zásad a výukových metod ScioŠkoly, a proto bude předmětem hodnocení v rámci osobního pohovoru s rodiči (doporučujeme účast obou rodičů):

 • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a alternativní výukové metody využívané ve ScioŠkolách,

 • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol,   

 • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

 

Hodnotí se souznění s pedagogickými zásadami ScioŠkoly, očekávání rodičů od školy a potenciál k dobré spolupráci školy a rodičů, která hraje významnou roli ve vzdělávacím procesu dítěte. Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

**Odklad povinné školní docházky

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky. Žádost o odklad povinné školní docházky dítěte, které má nastoupit do první třídy ve školním roce 2020/2021, musí být podána řediteli školy v době zápisu, tedy od 1. 4. do 30. 4. 2020. Žádost musí být doložena spolu s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 • Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí

Ředitel školy rozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte do první třídy ve správním řízení, a proto v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu jsou účastníci oprávněni seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí musí mít možnost každý uchazeč, resp. jeho zákonní zástupci, s výjimkou těch, kteří se tohoto práva vzdali, nebo těch, jimž bude plně vyhověno (budou přijati). Účastníci mají také v souladu s § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí bude možné od 13. 4. 2020, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky nebo emailem.

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) bude zveřejněn na internetových stránkách školy nejpozději do 30. 4. 2020. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí budou vyhotovena a odeslána rodičům doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku, nejpozději však do 30. 4. 2020.

produkty