ScioŠkola České Budějovice

Zápisy do ScioŠkoly se neruší, vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením jsme přistoupili k několika změnám oproti původně vyhlášenému postupu. Text níže již tyto změny obsahuje a za předpokladu, že nedojde k dalším změnám, popisuje postup zápisů v době mimořádných opatření.  
V tuto chvíli přijímáme žáky od 1. do 6. třídy.

 

ScioŠkola ČB | Zápis 1. třída | Zápis vyšší ročníkVedení školy 

Více o ScioŠkolách 

 

ScioŠkola ČB

ScioŠkola České Budějovice

Kněžskodvorská 33, České Budějovice

e-mail: cb@scioskola.cz

tel.: 776 154 776

www.facebook.com/scio.skola.cb/ (sledujte aktuální dění)

Školné: 4 900 Kč / měsíc (platí se pouze 10 měsíců, v poplatku je zahrnutá i družina)

Škola má oba stupně (1. až 9. třída). V první roce přijímáme žáky do 1. až 6. třídy. 

Každé úterý v rozmezí od 17 do 18 h. stačí kliknout na zelené tlačítko. Na živo se potkat nemůžeme, ale to nám nezabrání, abychom se s vámi neviděli. Uvařte si kafe a přijďte přijďte si s námi popovídat. S Jirkou a Lindou (vedení školy) a dalšími lidmi ze Scio, kteří tvoří ScioŠkoly. Ptát se můžete úplně na cokoliv:) A děti klidně vezměte sebou.

 

Popovídejte si s námit

 

Beseda o ScioŠkolách pro rodiče z Českých Budějovic - o ScioŠkolách se můžete dozvědět více i z besedy s Ondřejem Štefflem. Besedu jsme vzhledem k okolnostem vysílali on-line na youtube.

Zápis do první třídy

 

PŘIHLÁŠKA 1. třída

 

 • Přihláška je předběžná, zatím Vás k ničemu nezavazuje. Na jejím základě vás pozveme k pohovoru (online) a na jeho základě vyplníte přihlášku závaznou. 
 • Závaznou přihlášku je pak třeba doručit do 15. dubna.
 • Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.
 • Do jedné třídy prvního ročníku bude přijato 16 dětí, v případě velkého zájmu budeme otevírat první třídy dvě.
 • Bude-li zájemců o vzdělávání v 1. třídě více, než je otevíraných míst, rozhodne mezi uchazeči los.

V dubnu budou rodiče a děti zváni k zápisům. S rodiči bude formou rozhovoru ověřen soulad s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol*

Pohovor s rodiči i s dítětem bude veden online - nezbytný je tedy počítač s webkamerou a mikrofonem.

U dětí bude posouzena jejich školní zralost za účelem případného doporučení odkladu povinné školní docházky**.

 

Po pohovoru a vyplnění závazné přihlášky, je možné ji doručit:

 1. poštou na adresu Scio, s.r.o., Pobřežní 34, 186 00 Praha 8
 2. do datové schránky č. 4zha8ek
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu jana.dostalova@scioskola.cz.
 4. podepsanou a naskenovanou přihlášku na e-mailovou adresu jana.dostalova@scioskola.cz; přijetí e-mailem přihlášku považujeme za doručenou, originál přihlášky je pak třeba doručit do 5 dní poštou.

Přestup do vyšších ročníků

 

ŽÁDOST o přestup

 

 

Pokud zvažujete přestup dítěte ve vyšším ročníku, není se čeho bát. Je to velmi jednoduchý proces, který zařídíme za vás. Stačí vyplnit Žádost o přestup. Na základě jejího vyplnění se vám ozveme a společně se domluvíme na podrobnostech.

 • Do každého z vyšších ročníků bude přijato max. 16 dětí. 
 • Pohovor s rodiči i s dítětem bude veden online - nezbytný je tedy počítač s webkamerou a mikrofonem.
 • S rodiči bude formou rozhovoru ověřen soulad s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol*

 

Vedení školy

 

Linda Grguričová


● Linda stála u vzniku ZŠ a MŠ speciální, kde šest let působila v roli zástupkyně ředitelů a dva roky v roli ředitelky
● Vystudovala PF Masarykovy univerzity, Pražskou vysokou školu psychosociálních studií a prochází 5ti letým sebezkušenostním výcvikem
● Má pracovní zkušenosti také jako psychoterapeutka a poradkyně rané péče
● Linda na nás mimo jiné zapůsobila svým klidem a rozvahou a říká:” chtěla bych vytvořit prostředí, ve kterém děti mohou být samy sebou”
● Ráda cestuje s rodinou, miluje vodní sporty, hlavně potápění

"Jsem ráda součástí něčeho smysluplného a svobodného. Když jsem začala vyhlížet, kam by se moje kroky mohly dále ubírat – postavila se mi do cesty ScioŠkola. Najednou do sebe zapadly mé dosavadní profesní i osobní zkušenosti. Mám zde možnost spoluvytvářet laskavý prostor, kde se můžeme cítit pochopeni a respektováni. Těší mě, když vidím, jak děti rostou a nalézají samy sebe. Kromě toho nacházím obrovskou energii také při cestování, a to ať s batohem nebo karavanem. Relaxuji při všem spojeném s vodou – potápění, sjíždění řek, plavání, splývání i prosté čvachtání☺️."

 
Jiří Krejčí

● Jirka aktuálně učí na Gymnáziu Česká a Pedagogické fakultě, ale pracoval na rozmanitých školách( soukromé gymnázium Arcus, Dětské centrum Arpida)
● Vystudoval PF UK (český jazyk a lit. a občanská výchova)
● Tři roky strávil v krajanských komunitách na Ukrajině a v Chorvatsku, zajímá se filmovou a dramatickou výchovu (je lektorem pro učitele Jednoho světa na školách)
● Jirka nás mimo jiné oslovil souladem hodnot a kombinací profesionality a nadšení
● Vychovává se ženou tři děti ( 7,10 a 13 let) a říká: “toužím po škole, do které lze chodit s radostí, protože respektuje jedinečnost a otevřenost”. 

 

"Fascinuje mě, jak velkou část života strávíme ve škole. Řecké slovo 'schole' znamená prý původně volný čas - čas, ve kterém se člověk nemusí zaobírat jen starostmi o obživu, ale může rozvíjet také svého ducha... Často mě napadá, že jsme na tuto podstatu vzdělávání zapomněli. ScioŠkolu vnímám jako obrovskou příležitostí k tomu to napravit. Je to koncepce, která vrací škole a do školy život a která vede děti k životu - samostatnému, radostnému, odvážnému, svobodnému...
A co dalšího, kromě školy mě zajímá, baví a co mi dělá radost? Bezesporu moje rodina. K té pak občas ještě běhání, posezení v kavárně, poezie, divadlo, film, setkávání s přáteli. Rád hraju na kytaru nebo si užívám výlety mimo značené stezky."

 

 


 

Poznámky

 

*Soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol

Povinným kritériem pro přijetí je sdílení pedagogických zásad a výukových metod ScioŠkoly, a proto bude předmětem hodnocení v rámci osobního pohovoru s rodiči (doporučujeme účast obou rodičů):

 • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a alternativní výukové metody využívané ve ScioŠkolách,

 • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol,   

 • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

 

Hodnotí se souznění s pedagogickými zásadami ScioŠkoly, očekávání rodičů od školy a potenciál k dobré spolupráci školy a rodičů, která hraje významnou roli ve vzdělávacím procesu dítěte. Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

**Odklad povinné školní docházky

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky. Žádost o odklad povinné školní docházky dítěte, které má nastoupit do první třídy ve školním roce 2020/2021, musí být podána řediteli školy v době zápisu, tedy od 1. 4. do 30. 4. 2020. Žádost musí být doložena spolu s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 • Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí

Ředitel školy rozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte do první třídy ve správním řízení, a proto v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu jsou účastníci oprávněni seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí musí mít možnost každý uchazeč, resp. jeho zákonní zástupci, s výjimkou těch, kteří se tohoto práva vzdali, nebo těch, jimž bude plně vyhověno (budou přijati). Účastníci mají také v souladu s § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí bude možné od 13. 4. 2020, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky nebo emailem.

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) bude zveřejněn na internetových stránkách školy nejpozději do 30. 4. 2020. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí budou vyhotovena a odeslána rodičům doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku, nejpozději však do 30. 4. 2020.

produkty