Úvodní stránka Odpolední Scioškoly

Divadlo a drama

Anotace

Napišme vlastní divadelní hru a na jejím příkladu pojďme prozkoumat rituály z dob Starého Řecka a Říma, barokní divadlo i moderní doby. Zkusme svůj příběh stylizovat do různých prostředí a žánrů, poznat rozdíly mezi komedií a dramatem, westernem a sci-fi, muzikálem a stand-up komedií. Divadlo nám dává neomezené možnosti učení a objevování kultury, historie i sebe samých.

 

Naučíme se… jak vypadala konkrétní historická období. Jak tehdejší lidé žili, jaká je bavila hudba, malířství, oblékání. Naučíme se některé divadelní termíny, vytvoříme divadelní scénu (a přitom se naučíme i něco o recyklaci a životním prostředí) a prozkoumáme proměny divadelních žánrů. A na vlastní kůži si je zkusíme.

 

Rozvineme si… fantazii při zasazování svého příběhu do žánrů a stylizování sebe sama do různých rolí.. Představivost při vymýšlení příběhů, scén a kostýmů. Spolupráci během improvizačních divadel a živých obrazů. Práci s vlastními emocemi a gesty při hraní. Během hereckých cvičení budeme trénovat také správné vyslovování a artikulaci. Zaměříme se taktéž na spontánní vyjadřování, improvizaci a práci s vlastní trémou při hraní před publikem.

 

Další projektová témata:

Legendy staré Prahy

Zámořské objevy