Co mají Scio a ScioŠkoly společné

Od testů ke škole aneb co mají Scio a ScioŠkoly společné

Scio založil v roce 1995 jeho současný ředitel Ondřej Šteffl. Pět let předtím se stal zakladatelem první soukromé školy v Československugymnázia PORG v Praze.

Testy

Prvním impulsem pro tehdejší vznik Scio byla vize vytvořit jednotné, pohodlné, odborně kvalitní a spravedlivé příjímací testy na vysoké, případně i střední školy. Takové testy byly už dlouho běžně používané ve světě (zejména v USA, např. SAT či GRE), ale u nás o nich nikdo neměl tušení a každá fakulta si svoje přijímací testy sestavovala sama. A tak ve Scio vznikl jedinečný test Obecných studijních předpokladů, který neověřuje znalosti z jednotlivých předmětů, ale měří předpoklady k dalšímu studiu, tedy studijní potenciál.  Přestože se jednalo o poměrně revoluční myšlenku, trvalo celých deset let, než se podařilo přesvědčit alespoň některé fakulty o užitečnosti a výhodnosti tohoto modelu. Dnes se počet těch, které tyto testy využívají, blíží stovce.

 

Pomoc školám i rodičům

Do širšího povědomí se Scio dostalo díky rozšíření svého portfolia testů a dotazníků o ty určené pro mateřské, základní i střední školy a nabídkou přípravy k přijímacím zkouškám. Dnes se zabýváme i čtenářskou a matematickou gramotností, neboli porozumění čtenému textu, mluvenému slovu a aplikací matematických znalostí v reálném životě. Prostřednictvím dotazníkového šetření Mapa školy pak pomáháme zapojeným školám zjistit, jaké klima v nich vládne, jaké vztahy tam panují a co všechno jednotlivé účastníky školního vzdělávání trápí.

Jsme hrdí, že se všechny zmiňované produkty vyznačují vysokou kvalitou a odborností. Jenom pro ilustraci – na jednom testu pro přijímací zkoušky na VŠ se pracuje 24 měsíců a podílí se na něm desítky externistů. Za celých 25 let našeho působení nedošlo nikdy k úniku úloh, dat nebo jiným problémům. Scio tak může být vnímáno jako důvěryhodná a vysoce odborná společnost, což nás těší a současně zavazuje.

Pro rodiče, kteří se zajímají o rozvoj svých dětí, nabízí Scio řadu odpoledních i víkendových programů, příměstské tábory nebo vzdělávací hračky (Emušáci). Tematicky jsou zaměřené na rozvoj měkkých dovedností, jakými jsou emoční inteligence, rozvoj silných stránek, umění učit se, komunikovat…

 

Založíme ScioŠkolu!

„Chceme měnit svět v oblasti vzdělávání. Nabízíme kvalitní alternativu ve většině vzdělávacích oblastí. Vycházíme ze soudobých vědeckých poznatků. Hledáme inovativní řešení. Usilujeme o lepší vzdělávání a rozvoj dětí a podporujeme rozvoj moderního vzdělávání nejen ve škole.“

Tímto svým posláním Scio propojuje a řídí všechny své aktivity. A tak jsme přirozeně jednoho dne dospěli k rozhodnutí, že pokud chceme něco opravdu změnit, nestačí školám pomáhat nebo psát kritické články o stavu našeho školství. Že tu změnu musíme vymyslet a zkusit zrealizovat sami. A tak jsme v roce 2015 otevřeli první základní ScioŠkolu. Byla pro nás obrovskou výzvou i motivací a setkala se s velkým zájmem ze strany dětí i rodičů. K dnešnímu dni proto existuje v ČR již deset ScioŠkol, včetně první střední.

Ve ScioŠkolách klademe důraz především na přípravu dětí na život ve stále se měnícím světě. Naším cílem je, aby absolventi ScioŠkol vedli spokojený a naplněný život. U dětí ve ScioŠkolách se proto snažíme rozvíjet především dovednosti, které jim v tom pomohou.

 

Co mají Scio a ScioŠkoly společné?

V první řadě jsou to hodnoty, které se ve Scio i ScioŠkolách snažíme skutečně žít ‒ svoboda, morálka, aktivita, optimismus, odvaha a otevřenost. Jedná se o firemní kulturu Scio, kterou se snažíme převést i do ScioŠkol a jejich prostřednictvím šířit dál. Je to prostor, kde si vzájemně pomáháme, inspirujeme se, nebojíme se být k sobě kritičtí. Prostor, kde se stejným respektem přistupujeme k brigádníkovi i řediteli školy.

Lidé ze Scio koncept Scioškol vymysleli a dokázali ho přetavit do reality. Dnes nejenže zakládají nové ScioŠkoly, ale poskytují každé z nich širokou podporu v oblasti právní, finanční, administrativní, pomáhají školám například s hledáním a výběrem vhodných prostor i lidí nebo s propagací, podporují vedení škol v manažerských dovednostech, navštěvují školy, poskytují zpětnou vazbu… Je toho zkrátka hodně. Scio tím vytváří prostor pro společná setkávání a sdílení. Nezřídka se stává, že zkušený člověk ze Scio začne pracovat jako průvodce nebo člen vedení ve ScioŠkole. Všechny naše školy mají přirozeně k dispozici nástroje (testy, dotazníky, pomůcky), které Scio nabízí. Které a jakým způsobem využívají, to už je na školách samotných.

 

To nejdůležitější, co lidi ze Scio a ScioŠkol spojuje, je přesvědčení, že to, co děláme, má smysl. Že ve ScioŠkolách můžeme spolu s dětmi a rodiči alespoň trochu měnit svět k lepšímu.