Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadačního fondu Všechny naše děti

Žadatel (zákonný zástupce dětí):

Jméno a příjmení *
Datum narození *
Bydliště *
E-mail *
Telefon *

Děti, za které je hrazeno školné:

Jméno a příjmení *
Datum narození *
Výše měsíčního školného *
Jméno a příjmení
Datum narození
Výše měsíčního školného
Jméno a příjmení
Datum narození
Výše měsíčního školného
Jméno a příjmení
Datum narození
Výše měsíčního školného

Škola, na které je hrazeno školné:

Název školy *
Adresa *
Zřizovatel *
Číslo bankovního účtu *

Prohlášení žadatele a souhlas s nakládáním s osobními údaji

Důvod podání žádosti, případně další doplňující informace k žádosti
Prohlášení žadatele a souhlas s nakládáním s osobními údaji