Předběžná přihláška – střední ScioŠkola

Tato předběžná přihláška je určena pro zájemce o nástup do střední ScioŠkoly.

Křestní jméno uchazeče: *
Příjmení uchazeče: *
Datum narození uchazeče: *
Kontaktní e-mail uchazeče: *

Trvalé bydliště uchazeče

Ulice a číslo popisné: *
Kontaktní mobil uchazeče: *

Trvalé bydliště uchazeče

Město: *
PSČ: *

Informace o studiu

Volba školy: *
Do jakého ročníku má uchazeč nastoupit? *Kterou školu uchazeč aktuálně navštěvuje? *
Hlásí se do stejné ScioŠkoly sourozenec uchazeče? Pokud ano, napište prosím jméno sourozence/sourozenců a ročník do kterého se hlásí.
Odkud o ScioŠkole víte?

Otázky pro uchazeče

Které nejdůležitější věci by ses chtěl(a) během svého studia na střední škole naučit? *
Střední ScioŠkola počítá s aktivitou studentů. Co můžeš škole nabídnout ty? *
Byl(a) bys ochoten/ochotna podílet se na praktickém chodu školy, tedy např. provozu kanceláře, úklidu, fungování kavárny, apod.? *

1. zákonný zástupce - ten, který bude zástupcem uchazeče v přijímacím řízení (budou mu doručovány všechny informace a dokumenty)

Jméno a příjmení: *
Trvalé bydliště:
Ulice, č.p., město, PSČ: *
Kontaktní e-mail: *
Kontaktní telefon: *
Adresa pro doručování, pokud se liší od adresy trvalého bydliště:
Ulice, č.p., město, PSČ:

2. zákonný zástupce

Jméno a příjmení:
Trvalé bydliště:
Ulice, č.p., město, PSČ:
Kontaktní e-mail:
Kontaktní telefon:

Zpracování osobních údajů

Vámi vyplněné údaje budou zpracovány za účelem případné realizace ScioŠkoly nanečisto / pozvání na osobní pohovor / správního řízení v souvislosti s přijetím uchazeče do ScioŠkoly. Bez těchto údajů nelze pozvání na osobní pohovor / správní řízení realizovat. Více informací na https://scioskola.cz/osobni-udaje/.
Souhlasím se zasíláním informací týkajících se ScioŠkoly i dalších ScioŠkol (např. informací o uvolněných místech, o akcích pro veřejnost apod.), a to po dobu 3 let. Tento souhlas uděluji zvolené ScioŠkole i společnosti www.scio.cz, s.r.o. *