Předběžná přihláška – žádost o přestup

Tato předběžná přihláška je určena pro zájemce o přestup do základní ScioŠkoly. Po vyplnění formuláře vás zvolená škola kontaktuje a informuje o volných místech. Pokud bude v daném ročníku volné místo, domluvíte si termín osobního pohovoru. Pokud máte zájem o nástup do 1. ročníku základní ScioŠkoly od září, vyplňte tuto přihlášku.

Křestní jméno dítěte: *
Příjmení dítěte: *
Pohlaví dítěte: *

Datum narození dítěte: *

Trvalé bydliště dítěte

Ulice a číslo popisné: *
Město: *
PSČ: *

Výběr ScioŠkoly

Na kterou ScioŠkolu své dítě hlásíte? *
Jaký ročník dítě aktuálně navštěvuje? *
Nejdříve vyberte ScioŠkolu.
Kterou základní školu dítě navštěvuje nyní? *
Hlásíte do stejné ScioŠkoly i sourozence dítěte? Pokud ano, napište prosím jméno sourozence/sourozenců a ročník, do kterého se hlásí.
Odkud o ScioŠkole víte?
Využili jste již někdy služeb pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra? Uvítali byste specializovanou pomoc pro své dítě? Jakou?
(Nepovinné, tato informace nám pomůže připravit se na osobní pohovor v rámci přestupového řízení.)
Proč jste si vybrali ScioŠkolu?

1. zákonný zástupce - ten, který bude zástupcem dítěte v přestupovém řízení (budou mu doručovány všechny informace a dokumenty)

Jméno a příjmení: *
Trvalé bydliště:
Ulice, č.p., město, PSČ: *
Kontaktní e-mail: *
Kontaktní telefon: *
Adresa pro doručování, pokud se liší od adresy trvalého bydliště:
Ulice, č.p., město, PSČ:

2. zákonný zástupce

Jméno a příjmení:
Trvalé bydliště:
Ulice, č.p., město, PSČ:
Kontaktní e-mail:
Kontaktní telefon:

Zpracování osobních údajů

Vámi vyplněné údaje budou zpracovány za účelem případné realizace ScioŠkoly nanečisto / pozvání na osobní pohovor / správního řízení v souvislosti s přijetím dítěte do ScioŠkoly. Bez těchto údajů nelze ScioŠkolu nanečisto / pozvání na osobní pohovor / správní řízení realizovat. Více informací na https://scioskola.cz/osobni-udaje/.
Souhlasím se zasíláním informací týkajících se ScioŠkoly i dalších ScioŠkol (např. informací o uvolněných místech, o akcích pro veřejnost apod.), a to po dobu 3 let. Tento souhlas uděluji zvolené ScioŠkole i společnosti www.scio.cz, s.r.o. *