Témata

Jak na učení

Všechny děti chodí do školy, ale ne všechny děti se umí efektivně učit. Některé děti s učením bojují již od začátku, pro jiné začne být učení tématem při přestupu na víceleté gymnázium. Každé dítě se však může naučit lépe se učit. Učení je nejpřirozenější lidská dovednost a jako každou jinou dovednost ho lze rozvíjet a posilovat. Jak na učení je program, který dá dětem náskok do života a pomůže jim získat nástroje k efektivnímu zvládnutí učení a požadavků školy.

Cílem ScioCAMPu je, aby se děti naučily:

 • rozlišovat mezi vnitřní a vnější motivací, poznávat, co všechno je učení a uvědomily si svou vlastní motivaci k učení;
 • pracovat s textem a zpracovávat si výpisky (např. metodou I.N.S.E.R.T.);
 • dělat si poznámky při hodině a učit se z nich (např. formou mind maps);
 • lépe využívat svou paměť a zapamatovat si velké množství pojmů;
 • využívat různé učební strategie a zlepšit své studijní návyky;
 • používat nástroje k plánování a plánovat si nejen učení, ale i další aktivity;
 • pracovat se zdroji informací a využívat jako zdroj učení youtube, internet a různé mobilní aplikace, které urychlí a zefektivní jejich učení. 

 

Jak využít své silné stránky

Šťastnými a úspěšnými lidmi jsou často ti, kteří umí pracovat na svých silných stránkách, rozvíjejí to, co jim jde a v čem se cítí dobře. Přesně v těchto oblastech jsou pak schopni dosáhnout nadprůměrných výsledků.  Ne každý však své silné stránky zná. Jak využít silné stránky je sebezkušenostní kurz plný her a aktivit, který pomáhá dětem poznat sebe sama, objevovat své tušené i skryté silné stránky a nasměrovat aktivity k činnostem, ve kterých mohou být výjimečné. Čím dříve se dozvědí, co jim jde a co s takovou výbavou mohou dělat, tím dříve s ní účelně naloží a využijí ji ve svůj prospěch.

Na základě ScioCAMPu děti zvládnou:

 • pojmenovat své silné stránky, uvědomit si, v čem jsou dobré a co je baví;
 • rozvíjet své přednosti a využívat síly vnitřní motivace;
 • při společné práci využívat silných stránek svých i svých kamarádů a pracovat s nimi;
 • pojmenovat své „brzdy" a pracovat s tím, co jim brání ve využití jejich znalostí, schopností a dovedností;
 • naladit se na svůj vnitřní kompas, díky kterému se snáze rozhodnou o svém dalším směřování (koníčky, životní styl, případně povolání). 
"Moje dcera se zúčastnila ScioCAMPu Jak na učení. Na obou víkendech se jí líbilo. Vyprávěla mi o metodách, které se naučila a myslím si, že je začala při učení používat. Už od prvního víkendu na ní bylo znát, že k učení přistupuje jinak. Jsem moc ráda, že se mohla kurzu zúčastnit." (listopad, 2018) 

 

Kurz vznikl na základě Testu silných stránek MOJE+, jehož cílem je identifikovat tzv. superschopnosti dítěte a podpořit skutečnost, že každé dítě je nadané. 

 

 

 

 

 

Jak na komunikaci

V klasické škole bohužel neexistuje předmět, ve kterém by se děti učily tomu, jak přesvědčivě a s chladnou hlavou argumentovat a prosadit svůj názor. Jak beze strachu vystupovat před ostatními a prezentovat svou práci a své nápady, jak citlivě reagovat na potřeby své i potřeby druhých, jak řešit konfliktní situace, atp. Komunikační dovednosti jsou otázkou chtění a cviku – dají se naučit a na to není nikdy pozdě.

Cílem ScioCAMPu je pomoci dětem naučit se:

 • naslouchat, vyjádřit se a správně předávat důležité informace;
 • říci a obhájit svůj názor;
 • zaujmout a prezentovat vlastní práci;
 • navázat nový vztah, pečovat o vztahy s rodiči, kamarády a autoritami;
 • řešit konflikty a vyjadřovat své pocity a potřeby nenásilným způsobem; 
 • jednat asertivně, vyjadřovat a přijímat kritiku či ocenění;
 • pracovat a jednat s ostatními.

Jak zlepšit své soustředění

Abychom se mohli něco nového naučit, musíme zvládnout základní věc, kterou je schopnost soustředění. Na kurzu Jak zlepšit své soustředění si děti pojmenují své rozptylovače pozornosti a vyzkouší si cvičení, která jim pomůžou rozptylovače eliminovat a zlepší schopnost soustředění.

Mini ScioCAMP dětem pomůže: 

 • dozvědět se, v čem spočívá schopnost soustředění a proč je důležité zaměřit se na její nácvik;
 • vyzkoušet si praktická cvičení vč. relaxace a dýchání, která pomáhají trénovat schopnost koncentrovat svou pozornost na jednu věc;
 • pojmenovat si své rozptylovače pozornosti, uvědomit si a začít používat různé způsoby jejich eliminace;
 • dozvědět se, proč je dobré být všímavý = pozorný ke všemu, co se kolem nebo uvnitř nás děje, být tady a teď. 

Jak rozvíjet logické myšlení

Má vaše dítě rádo výzvy, záhady, tajuplné příběhy a geniálně vyřešené detektivní zápletky? Rádi byste, aby bylo schopné si rychle a hravě poradit s různými životními situacemi? Nebo byste chtěli podpořit jeho odvahu pouštět se do činností, které vyžadují netradiční řešení? Na kurzu budou děti moci v rámci skupinových i individuálních aktivit hravou a zábavnou formou rozvíjet své logické myšlení, kreativitu a schopnost hledat strategie řešení neobvyklých problémů. Také si odnesou tipy, jak logické myšlení trénovat zábavně i doma.

Cílem mini ScioCAMPu je, aby si děti zkusily:   

 • vyřešit spolu se známým detektivem jeden neobyčejný případ.
 • přijít na kloub netradičním matematickým úlohám, hádankám a hlavolamům;
 • procvičit si svou prostorovou představivost, numerické dovednosti a zacházení s čísly pomocí kombinatorických úloh jako jsou magické čtverce nebo sudoku;
 • procvičit si schopnost práce s texty, daty, jejich analýzou a vyvozováním z nich; prostor dostanou také milovníci šifrování a deskových her;
 • přijít na to, že trénovat a stimulovat svůj mozek, naučit se chápat věci v širších souvislostech a být otevřený neobvyklým, neznámým a inovativním řešením problémů a přístupům k nim je pro efektivní učení a zvládání úkolů jednou z nejdůležitějších dovedností.
"Dobrý den, synovi se Váš minicamp líbil. Přístup lektorů byl také skvělý. Žádné výhrady neměl. Děkujeme." (Jak rozvíjet logické myšlení, říjen, 2018)

Jak trénovat paměť

Naše paměť a náš mozek fungují jako svaly. Pokud je trénujeme, zůstávají fit. Existuje mnoho způsobů, jak se snadno a efektivně naučit nová slovíčka, díla slavných spisovatelů nebo chemické prvky v periodické soustavě. Na kurzu Jak trénovat paměť se s nimi děti seznámí a naučí se aplikovat ty, které jim budou nejvíce vyhovovat. Trénink paměti může být hra – jen je třeba znát ty správné tipy a triky.

Na Mini ScioCAMPu budou mít děti příležitost: 

 • vyzkoušet si, jak jsou na tom s pamětí a co všechno si dokážou zapamatovat;
 • získat informace o fungování mozku a o tom, jak o něj pečovat;
 • procvičit si levou a pravou hemisféru na aktivitách na propojení mozkových hemisfér;
 • osvojit si základní principy tvoření mnemotechnik;
 • naučit se prakticky používat paměťové techniky a dozvědět se, jak je mohou využít v češtině, přírodních vědách či při učení se cizím jazykům;
 • uvědomit si, že jakýkoliv text lze převést na barevné obrázky, díky čemuž se jim bude lépe pamatovat;
 • dozvědět se, které zásady uplatňovat při učení se nazpaměť;
 • naučit se, jak si zapamatovat jména a nesourodá čísla ‒ pamatovat si nákupní seznam a telefon na rodiče bude odteď hračka.

 

Jak vyzrát na trému

Stažený žaludek, rozklepané ruce a sucho v ústech jsou bohužel častými společníky nejen při veřejných vystoupeních, ale mohou i za řadu nevydařených písemek, testů či ústních zkoušení. Na kurzu Jak vyzrát na trému si děti vyzkouší různá cvičení, která zmírní jejich nervozitu a pomohou jim ve stresových situacích. 

Cílem mini ScioCAMPu je pomoci dětem:  

 • uvědomit si, v jakých situacích a jak se u nich tréma a nervozita projevují;
 • zjistit, jak jim předcházet a jak je překonat, pokud se přeci jen dostaví;
 • vyzkoušet si různá dechová cvičení, cvičení na uvolnění svalového napětí, správné držení těla a jiné relaxační techniky, které zmírňují nervozitu a pomáhají ve stresových situacích;
 • potrénovat si různá jazyková a artikulační cvičení, která jim pomohou se připravit na přednes básničky nebo prezentaci referátu.
"Se ScioCAMPem jsem byla velice spokojena, synovi se tam moc líbilo, prostředí bylo přátelské, lektorka byla prý super. Jsem ráda, že má syn výstup z toho ScioCAMPu ve formě vypracovaných pracovních listů, může si z nich osvěžovat dovednosti, které na ScioCAMPu nabyl. Za správné považuji také prostředí menší skupiny. Sice je cena za ScioCAMP dle mě velmi vysoká, nicméně investici do vzdělání nepovažuji za vyhozené peníze. Zdá se mi to jako velmi přínosná forma vzdělávání." (červenec, 2018)
produkty