Jak program probíhá

  • formou hry a dramatizace si vyzkoušíme, jaké je to být robotem
  • kreativně a vlastním tempem přijdeme na zákonitosti funkcí a algoritmů
  • zkusíme si nově objevené algoritmy uplatnit ve společné hře
  • tvůrčím způsobem se vydovádíme se při vymýšlení ozobotích světů
  • budeme si vyprávět i vymýšlet pohádky o proměnných a cyklech
  • zkusíme si první krůčky opravdového programování v prostředí OzoBlockly
  • na konci si každý vytvoří svůj vlastní projekt – program

To vše v bezpečném prostředí, kde dbáme o rozvoj jedinečnosti každého dítěte i týmovou spolupráci.

 

Doporučený věk: 2.-5. třída

Doporučená časová dotace: 60 minut týdně

Doporučená cena: 1800 kč za pololetí 


Hraním si s Ozoboty se děti naučí úplné základy programování. Nahlédnou pod pokličku ozobotích plechových hlaviček a hravou formou objeví základní mechanismy robotích příkazů, rozkazů a povelů.