Mini ScioCAMPy témata

Jak rozvíjet logické myšlení 

  • Obsah kurzu: Na kurzu děti budou moci hravou a zábavnou formou rozvíjet své logické myšlení, kreativitu a schopnost hledat strategie řešení neobvyklých problémů prostřednictvím různorodých strategií, postupů a aktivit. Spolu se známým detektivem se budou snažit rozluštit jeden neobyčejný případ. Při vyšetřování této záhady si procvičí svou prostorovou představivost, práci s texty, daty, jejich analýzu a vyvozování z nich, kombinatorické úlohy jako jsou magické čtverce nebo sudoku, své numerické dovednosti a zacházení s čísly. Prostor dostanou také milovníci šifrování, hádanek, hlavolamů. V rámci individuálních i skupinových aktivit děti přijdou na to, že trénovat a stimulovat svůj mozek, naučit se chápat věci v širších souvislostech a být otevřený neobvyklým, neznámým a inovativním řešením problémů a přístupům k nim je pro efektivní učení a zvládání úkolů jednou z nejdůležitějších dovedností.
  • Časová dotace: 6 hodin (9:00 - 15:00)

Jak trénovat paměť

  • Obsah kurzu: Naše paměť a náš mozek fungují jako svaly. Pokud je trénujeme, zůstávají fit. Zkraje kurzu si děti nejprve vyzkouší, jak jsou na tom s pamětí a co všechno si dokážou zapamatovat. Získají informace o fungování mozku a o tom, jak o něj pečovat. Aby si potrénovaly koncentraci, procvičí si levou a pravou hemisféru na aktivitách na propojení mozkových hemisfér. Osvojí si základní principy tvoření mnemotechnik, naučí se prakticky používat paměťové techniky typu věšák, příběh nebo cestovní plán a dozví se, jak je mohou využít v češtině, přírodních vědách či při učení se cizím jazykům. Uvědomí si, že jakýkoliv text lze převést na barevné obrázky, čímž se jim bude lépe pamatovat. Dozví se také, které zásady uplatňovat při učení se nazpaměť. Odcházet budou s tím, že také vědí, jak si zapamatovat jména a nesourodá čísla. Pamatovat si nákupní seznam a telefon na rodiče bude odteď hračka.
  • Časová dotace: 6 hodin (9:00 - 15:00)

Jak zlepšit své soustředění

  • Obsah kurzu: Na začátku kurzu se děti dozví, v čem spočívá schopnost soustředění a proč je důležité zaměřit se na její nácvik. Ke schopnosti koncentrovat svou pozornost vždy na jednu věc pomáhají cvičení různého typu – relaxace, imaginace, dýchání – ta si děti na kurzu prakticky vyzkouší. V rámci kurzu si pojmenují své rozptylovače pozornosti a možné způsoby jejich eliminace. Dozví se také, proč je dobré být všímavý = pozorný ke všemu, co se kolem nebo uvnitř nás děje, být tady a teď. Celý kurz budou děti provázet různé hry a úkoly, na nichž si budou procvičovat a rozvíjet svou všímavost a soustředění.
  • Časová dotace: 4 hodiny (9:00 - 13:00) 

Jak vyzrát na trému

  • Obsah kurzu: V úvodu kurzu si děti rozvzpomenou, v jakých situacích a jak se u nich tréma projevuje a na základě tohoto uvědomění se dozví, jak mohou s nervozitou a trémou pracovat. Zjistí, jak jim předcházet a jak je překonat, pokud se přeci jen dostaví. Samy na sobě si zkusí různá dechová cvičení, cvičení na uvolnění svalového napětí (např. Jacobsonovu progresivní svalovou relaxaci), správné držení těla a jiné relaxační techniky, které zmírňují nervozitu a pomáhají ve stresových situacích. Potrénují také různá jazyková a artikulační cvičení a budou na přednes básničky nebo prezentaci referátu plně připraveny. 
  • Časová dotace: 4 hodiny (13:30 - 17:30) 

Mini ScioCAMP

  • 4 nebo 6 hodin programu
  • Praha
Více o mini ScioCAMPech.
produkty