Jak využít své silné stránky

Nejen z vlastní zkušenosti víme, že šťastnými a úspěšnými lidmi jsou často ti, kteří umí pracovat na svých silných stránkách. Všechny nás baví rozvíjet to, co nám jde a v čem se cítíme dobře. A přesně v těchto oblastech jsme schopni dosáhnout nadprůměrných výsledků.

Děti mají neuvěřitelné množství volného času, který mohou investovat do rozvoje svých předností a dovedností. Ne však každé ví, co jsou jeho silné stránky, které jsou klíčem k jeho štěstí a naplněnému životu. ScioCAMP Jak využít silné stránky je sebezkušenostní kurz, jehož cílem je objevovat tušené i skryté silné stránky dětí a nasměrovat jejich aktivity k činnostem, ve kterých mohou být výjimečné. ScioCAMP Jak využít své silné stránky je program plný her a aktivit, ve kterých děti poznávají samy sebe. Čím dříve se dozvědí, co jim jde a co s takovou výbavou mohou dělat, tím dříve s ní účelně naloží a využijí ve svůj prospěch.

Po absolvování ScioCAMPu Jak využít své silné stránky děti zvládnou:

  • Pojmenovat své silné stránky, které jim pomohou při vzdělávání, ale i v osobním životě.
  • Rozvíjet své silné stránky a využívat síly vnitřní motivace.
  • Umět při společné práci využívat silných stránek svých i svých kamarádů a pracovat s nimi.
  • Poznat více sebe sama a stát se samostatnějšími a autonomnějšími.
  • Najít si směr, kterým by se chtěly v budoucím pracovním životě ubírat.

Jaké formy ScioCAMPu Jak využít své silné stránky nabízíme?

Víkendový ScioCAMP

Táborový ScioCAMP

  • 2 víkendy = 32 hodin programu
  • Praha, Brno
  • 5-ti denní příměstský tábor 
Více o víkendových ScioCAMPech. Více o táborových ScioCAMPech.
produkty