Jak na jazyky

Znalost alespoň jednoho cizího jazyka je dovednost, bez které se v životě neobejdeme. Umožňuje poznávat jiné kultury, navazovat kontakty, otevírá dveře novým příležitostem, lepší pracovní pozici nebo možnosti získání práce v zahraničí a v neposlední řadě pomáhá zvyšovat sebevědomí.

Některé děti se začínají učit cizímu jazyku už v předškolním věku a pokračují ve výuce ve škole.  Bohužel už se však neučí, jak ho snadno a beze strachu umět používat v praxi.  Což je dáno tím, že nevyužívají metody, které by jim vyhovovaly a odpovídaly jejich přirozenosti.  

Na ScioCAMPu Jak na jazyky se děti pomocí pestrých moderních metod naučí zvládnout jazyk hravě. V malých skupinách se děti ponoří hlouběji do tajů cizího jazyka tak, aby se přestaly bát mluvit a začaly si mluvení cizím jazykem užívat.

Absolvováním ScioCAMPu Jak na jazyky se děti naučí např.:

  • Vybrat si pro sebe nejvhodnější metodu učení se cizímu jazyku.
  • Používat chytré aplikace do mobilů a tabletů a využívat youtube a videohry jako zdroj učení.
  • Jak se zbavit stresu z komunikace v cizím jazyce.
  • Rozvíjet svou slovní zásobu a své znalosti cizího jazyka.
  • Porozumět mluvenému a psanému projevu.

Jaké formy ScioCAMPu Jak na jazyky nabízíme?

Táborový ScioCAMP

  • příměstský tábor
  • včetně teplého oběda a svačin
Více o táborových ScioCAMPech.
produkty