Jak na jazyky

Znalost alespoň jednoho cizího jazyka je dovednost, bez které se v životě neobejdeme. Umožňuje poznávat jiné kultury, navazovat kontakty, otevírá dveře novým příležitostem, možnosti získání práce v zahraničí a v neposlední řadě pomáhá zvyšovat sebevědomí.

Některé děti se začínají učit cizímu jazyku už v předškolním věku a pokračují ve výuce ve škole. Bohužel už se však neučí, jak ho snadno a beze strachu umět používat v praxi.  Což je dáno tím, že nevyužívají metody, které by jim vyhovovaly a odpovídaly jejich přirozenosti.  

Na ScioCAMPu Jak na jazyky se děti pomocí pestrých zážitkových aktivit a moderních metod výuky (sugestopedická globální metoda) naučí zvládnout jazyk hravě, efektivně a s radostí. V malých skupinách se ponoří hlouběji do tajů cizího jazyka, jeho učení se pro ně stane přirozenějším a začnou si mluvení cizím jazykem užívat.

Absolvováním ScioCAMPu Jak na jazyky se děti naučí např.:

  • Vybrat si pro sebe nejvhodnější způsob učení se cizímu jazyku.
  • Používat youtube, chytré aplikace do mobilů a tabletů jako zdroj učení.
  • Jak se zbavit stresu z komunikace v cizím jazyce.
  • Rozvíjet svou slovní zásobu a své znalosti cizího jazyka.
  • Porozumět mluvenému a psanému projevu.

Jaké formy ScioCAMPu Jak na jazyky nabízíme?

Táborový ScioCAMP

  • 5-ti denní příměstský tábor 
Více o táborových ScioCAMPech.
produkty