Úvodní stránka Svět vzdělává

Hraní rolí

 

Anotace:

Každý člověk hraje ve svém životě souběžně několik rolí (syn, bratr, spoluhráč, spolužák…). Jednotlivé role si osvojujeme sociálním učením. Některé jsou nám přiřknuty okolnostmi nebo uloženy, jiné si můžeme svobodně vybrat a rozhodnout se, jakou roli budeme ve společnosti zastávat. Jelikož role nemají stejnou váhu a výrazně se v nich promítá individualita jedince, je dobré si občas zahrát roli toho druhého, abychom mu porozuměli.


Dozvíme se… zajímavé informace o rolích v životě. Informace o tom jak pracovat s rolemi rodič – dítě, a jak si s rolemi hrát tak, abychom z toho vytěžili pro svoje děti maximum.


Rozvineme si… schopnost využívat hru s prvkem výměny rolí u nás doma a cíleně tak rozvíjet vlastní dítě. Schopnost naslouchat svým dětem a vnímat jejich pocity a život. Schopnost HRÁT SI SAMI, ALE I S DĚTMI TAK, ABY NÁS TO NEJEN BAVILO, ALE I NĚCO NAUČILO… 

Zpět na hlavní stránku Svět vzdělává