Příprava má smysl

Připravovat se na přijímací zkoušky má smysl. Z výsledků účastníků Přijímaček nanečisto, které se konají po celé České republice, jsme připravili několik grafů. Můžete se podívat, jak si stojí v porovnání chlapci a dívky nebo zda má vliv účast na 2 termínech Přijímaček nanečisto na průměrný dosažený výsledek.

Z porovnání průměrných výsledků dívek a chlapců vychází, že dívkám jde víc český jazyk a chlapcům matematika.

TIP: Do přijímacích zkoušek se zaměřte jen na jeden předmět. Nemusí to být matematika u dívek nebo čeština u chlapců, zkrátka vyberte předmět, ve kterém to vašemu budoucímu středoškolákovi jde hůř.


Z porovnání průměrných výsledků účastníků 1 termínu Přijímaček nanečisto a účastníků, kteří absolvovali 2 termíny, vychází, že pokud účastník test absolvuje vícekrát, má v průměru lepší výsledky.
Co z toho vyplývá? Pokud účastník zná strukturu testu, typy otázek a to, jak si v časovém limitu rozvrhnout práci, má prokazatelně lepší šanci uspět s lepším výsledkem.

TIP: Vyzkoušejte si Přijímačky nanečisto. Pokud se ale chcete na přijímačky připravovat výhradně doma s tištěnou nebo online přípravou, stopujte si vyplňování testu stejným časovým limitem jako u ostré zkoušky. Na český jazyk si dejte 60 minut, na matematiku 70 minut.

 


Získejte náskok před ostatními a připravujte se!

Objednat si můžete: