Průběh zkoušek

Na jakou variantu testu Přijímačky nanečisto připraví?

V současné době jsou v ČR povinné jednotné státní přijímací zkoušky, které se skládají z testů z matematiky a českého jazyka a jsou vytvářené státní organizací CERMAT. Na našich Přijímačkách nanečisto se proto snažíme účastníky připravit právě na tyto jednotné státní testy, neboť jejich konání se nevyhne žádný uchazeč o studium na SŠ. Testy, které na Přijímačkách nanečisto uchazeči absolvují, jsou připravené podle vzoru jednotných testů z minulých let. Dávají tak možnost natrénovat si typy úloh, obtížnost testů i vyplnění testů pod tlakem časového limitu. Přijímačky nanečisto se konají v režimu, který se snaží co nejvíc simulovat reálný průběh přijímačkového dne, aby uchazeči věděli, co je čeká. I to může pomoct snížit stres z konání zkoušek a zvýšit šanci na úspěch.

Jak Přijímačky nanečisto probíhají?

Ve zvoleném termínu se dostavíte před 9 hodinou ranní do vybrané školy k zápisu ke zkoušce. Počítejte s tím, že budova školy bude po dobu konání zkoušky zavřená, přijďte proto včas, aby vašemu dítěti bylo umožněno se zkoušky zúčastnit. Během testování můžete zůstat ve škole v místnosti s občerstvením. Zkoušky začínají přibližně v 9:20 a končí přibližně ve 12 hodin. Klíč správných řešení vám bude zpřístupněn během 3 dnů po konání zkoušky ve vašem osobním profilu. Email o zveřejnění výsledků můžete očekávat nejdříve 3 pracovní dny po vykonání zkoušky.

Kolik bylo účastníků, jaké je srovnání s ostatními?

Počet účastníků ve věkové kategorii vašeho dítěte naleznete v brožůrce, kterou dostanete nejdříve 3 pracovní dny po konání zkoušky (dle počtu účastníků nejpozději do týdne od konání zkoušek). Srovnání s ostatními probíhá za pomocí percentilu, který ukáže, jak na tom Vaše dítě je.

Co znamená percentil?

Percentil vyjadřuje, kolik procent dětí dosáhlo horšího výsledku než vaše dítě.

Dokdy se přihlásit?

Přihlášky zasílejte do uzávěrky, která bude dva týdny před konáním zkoušek.

Co si vzít s sebou?

Kompletní seznam potřebného vybavení naleznete v pozvánce, která vám bude zaslána přibližně 10 dní před konáním zkoušky.

Co když těsně před termínem onemocníme a již nebude možné se odhlásit?

V takovém případě Vám po zpracování výsledků zašleme poštou materiály pro domácí vyhodnocení. Součástí balíčku jsou oba testy, záznamové archy, klíče správného řešení a percentilová tabulka, se kterou zjistíte své umístění v rámci všech testovaných.

Mám dítě s některou ze specifických poruch učení a rád bych proto požádal o speciální verzi testu nebo jeho adekvátní prodloužení. Bude mi vyhověno?

Bohužel v tuto chvíli neposkytujeme zvláštní varianty testu ani neprodlužujeme čas řešení, abychom nenarušili časový harmonogram Přijímaček nanečisto. V rámci ostrých přijímacích zkoušek v dubnu rozhoduje o prodloužení testování nebo zvláštní úpravě a celkové podobě testu ředitel školy.

 

produkty