Jak na češtinu a Jak na matiku

Příměstské kurzy s pestrým vzdělávacím programem pro čtvrťáky a páťáky. Umožňují dětem procvičit si češtinu či matematiku formou, která je jejich věku a potřebám blízká, ukotvit a propojit si to nejdůležitější, na čem budou moci dále budovat své další poznávání při dalším učení. Jsou vhodné jako doplněk klasické školní výuky a specificky zaměřených oborových přípravných kurzů. 

 • jsou inspirativním prostorem, kde si děti hrají, baví se a zároveň učí, v prostředí, které podporuje jejich zvídavost, přirozenou touhu po poznávání, zdravé sebevědomí, posiluje vnitřní motivaci k učení a povzbuzuje je k aktivnímu přístupu k učení
 • učí, jak znalosti, načerpané ve škole, prakticky převést do života, jak jim lépe porozumět a využít v běžných situacích
 • dávají dětem příležitost naučit se užívat takové strategie učení, které jim pomohou dosahovat dobrých výsledků při přípravě do školy, na přijímačky a při učení se samotném i bez učení se nazpaměť
 • probíhají ve skupinách 8 – 12 dětí pod vedením zkušených, odborně vzdělaných a přátelských lektorů

Uzávěrka přihlášek na zimní kurzy je 2.1.2018 ve 22:00 hod. 


 • příměstský prázdninový kurz, kde se děti ponoří do světa matematiky, který je cestou k poznávání reálného světa
 • pomůže dětem pochopit klíčové matematické principy, rozvíjet schopnost analytického myšlení, logického uvažování a myšlení v souvislostech, a uvědomit si, že matematika může být zábavná, smysluplná a užitečná
 • umožní dětem osahat si matematiku všemi smysly – poznají, jak se pomocí lega naučit jednoduché rovnice, násobilku nebo zlomky, potrénují svou prostorovou představivost při stavbě hradu, vyzkouší si, jak správně navážit suroviny na oběd, dozví se, že bez znalosti matematiky by ve sportu nebylo možné vyznačit startovní čáru a že ani takový režisér či choreograf by bez prostorové představivosti nemohl vykonávat svou práci

 • příměstský prázdninový kurz, kde se děti ponoří do světa českého jazyka, který otevírá cestu k dorozumívání a komunikaci s lidmi v různých sférách života
 • pomůže jim naučit se správně užívat mateřský jazyk, rozšířit si slovní zásobu, kriticky pracovat s informacemi, číst s porozuměním, formulovat své názory, získat sebedůvěru při vystupování na veřejnosti
 • umožní dětem se osahat si češtinu ze všech stran – naučí se, jak si pomocí různých her procvičit slovní zásobu, zjistí, jaké mnemotechnické pomůcky použít pro zapamatování vyjmenovaných slov, vyzkouší si, jak se pomocí leporela naučit básničku a dozví se, jak jedna chybějící čárka ve větě může ovlivnit význam celé věty a kolikrát i náš život

Forma a rozsah:

 • 4 denní příměstské kurzy pro čtvrťáky a páťáky
 • rozvíjejí paměť, komunikační dovednosti, kritické myšlení, logické uvažování, matematickou a čtenářskou gramotnost
 • od 8:30 do 16:00
 • program probíhá dle aktuálního počasí uvnitř i venku
 • v ceně kurzu je oběd a pitný režim

Denní harmonogram:

8:30 – 9:00 příchod na kurz, herna

9:00 – 12:15 dopolední program

12:15 – 13:15 oběd

13:15 – 16:00 odpolední program, zakončení dne

 

Pro koho jsou kurzy určeny?

 • pro děti, které se tento či příští školní rok chystají na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia 
 • pro děti, kteří se chtějí seznámit s nejrůznějšími tipy a strategiemi, jak si své učení zlehčit a zefektivnit 
 • pro děti, které matematika a čeština baví a chtějí se s oběma obory seznámit více a praktičtěji 

K čemu získané dovednosti vaše dítě využije? 

 • porozumí tomu, co se ve škole učí a proč
 • dovede si vybrat vhodnou strategii učení 
 • snadněji pochopí zadání zkoušky či testu a tím si zlepší výsledky ve škole a zvýší šanci uspět při přijímacích zkouškách 
 • učení ho bude více bavit 

Místa konání:

Praha - v prostorách ScioŠkoly Prahy 6 (Na Santince 5, Praha 6)

Brno - v prostorách ScioŠkoly Brno (Sokolova 145/4, Brno-jih-Horní Heršpice)


Pokud vás zajímá více informací o připravovaných kurzech nebo cokoli dalšího, napište nám na pk@scio.cz

KurzTermínCenaStav
Jak na češtinu 6. 1. - 21. 1. 5400 Kč přihlásit
Jak na matiku 6. 1. - 21. 1. 5400 Kč přihlásit
Jak na češtinu 6. 1. - 21. 1. 5400 Kč přihlásit
Jak na matiku 6. 1. - 21. 1. 5400 Kč přihlásit
Jak na matiku (Praha 1-5) 5. 2. - 8. 2. 5400 Kč přihlásit
Jak na češtinu (Praha 1-5) 5. 2. - 8. 2. 5400 Kč přihlásit
Jak na matiku 5. 2. - 8. 2. 5400 Kč přihlásit
Jak na češtinu 5. 2. - 8. 2. 5400 Kč přihlásit
Jak na matiku (Praha 6-10) 12. 2. - 15. 2. 5400 Kč přihlásit
Jak na češtinu (Praha 6-10) 12. 2. - 15. 2. 5400 Kč přihlásit
produkty