Prezenční kurzy

Prezenční forma přípravy na státní přijímací zkoušky pod vedením lektora s individuálním přístupem k dětem. S přípravnými kurzy máme bohaté zkušenosti, organizujeme je už 10 let. Jenom za minulý rok absolvovalo naše kurzy více než 1000 dětí.


Přípravné kurzy na přijímačky od Scio

  • poskytují prostor pro procvičování a detailní vysvětlení částí testu
  • představují různé typy úloh a způsoby, jak je řešit
  • seznamují s aktuální podobou testu u státních přijímacích zkoušek a způsobem jeho vyplňování
  • jsou vedeny profesionálními a námi vyškolenými lektory
  • umožňují osobní kontakt s lektorem a okamžitou zpětnou vazbu
  • využívají různorodé metody a techniky, vedoucí k aktivnímu učení a podporující upevnění vědomostí
  • připravují děti pomocí pracovních listů, které si odnáší domů v praktických deskách

Formy kurzů | Lektoři | Časté otázky | Co o kurzech říkají děti

 


Místa a termíny prezenčních kurzů 

Adresy konání kurzů

Zvolte ročník: 

Zvolte místo:

produkty