Prezenční kurzy

Prezenční forma přípravy na státní přijímací zkoušky pod vedením lektora s individuálním přístupem k dětem. S přípravnými kurzy máme bohaté zkušenosti, organizujeme je už 10 let. Jenom za minulý rok absolvovalo kurz téměř 1000 dětí.


Přípravné kurzy na přijímačky od Scio

  • poskytují prostor pro procvičování a detailní vysvětlení částí testu
  • představují různé typy úloh a způsoby, jak je řešit
  • seznamují s aktuální podobou testu u státních přijímacích zkoušek a způsobem jeho vyplňování
  • jsou vedeny profesionálními a námi vyškolenými lektory
  • umožňují osobní kontakt s lektorem a okamžitou zpětnou vazbu
  • využívají různorodé metody a techniky, vedoucí k aktivnímu učení a podporující upevnění vědomostí
  • připravují děti pomocí pracovních listů, které si odnáší domů v praktických deskách

Formy kurzů | Lektoři | Časté otázky | Co o kurzech říkají děti

 


Pro školní rok 2018/2019 je přihlašování k prezenčním kurzům uzavřeno. 

Přihlašování ke kurzům na školní rok 2019/2020 bude spuštěno 1. srpna 2019. 

produkty