Informace o státních přijímacích zkouškách CERMAT

Kdo organizuje státní PZ?

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy skrze jeho agenturu CERMAT. Předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.
 

Mají přijímací zkoušky stejný průběh na všech školách?

Ačkoliv je didaktický test v rámci Státních přijímacích zkoušek povinný, může se samotný průběh zkoušek na jednotlivých školách lišit. 

Ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy. Didaktickému testu od společnosti CERMAT musí ředitel dát váhu v celkovém přijímacím řízení minimálně 60 %, v případě sportovních gymnázií nejméně 40 %. Druhá polovina přijímacího řízení může být plně v režii vámi vybrané školy. Informace o přesném průběhu přijímacího řízení je ředitel školy povinen zveřejnit do ledna 2022. Hledejte je nejčastěji na webových stránkách vámi vybrané školy.

Jak to bude ve školním roce 2021/2022 s termíny?

čtyřleté obory a nástavbová studia:

  • 1. řádný termín: 12. dubna 2022 
  • 2. řádný termín: 13. dubna 2022 

šestiletá a osmiletá gymnázia:

  • 1. řádný termín: 19. dubna 2022
  • 2. řádný termín: 20. dubna 2022

náhradní termíny: 

10. května 2022 a 11. května 2022                              

 Více na webu CERMAT>>

Časový rozvrh přijímacích zkoušek

Jaký bude přesný harmonogram zkoušek? Podívejte se na vyhlášku MŠMT>>


Jaká je tedy struktura státních přijímacích zkoušek?

Loňská struktura státních přijímacích zkoušek měla následující podobu:

  • Test z českého jazyka a matematiky.
  • Obsah testů byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.
  • Testy obsahovaly (podle vyjádření CERMATu) asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi). V matematice byl u některých úloh hodnocen i postup řešení.
  • U testu z českého jazyka byl prodloužený časový limit na 70 minut a u testu z matematiky na  85 minut.  V letošním školním roce 2021/2022 prozatím počítáme s původní časovou dotací, tedy 60 minut pro test z českého jazyka a 70 minut pro test z matematiky.
  • Uchazeči své odpovědi vyplňovali do záznamového archu.
  • Pro žáky s SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) mohl ředitel školy rozhodnout o prodloužení časového limitu na řešení testů. CERMAT neprováděl modifikaci testů (např. větší, bezpatkové písmo).

Více informací o státních přijímacích zkouškách na stránkách CERMATu zde.


Jak se připravovat na státní přijímací zkoušky?

Na státní přijímací zkoušky nevydává CERMAT žádné přípravné materiály. Na stránkách CERMATu je možné nalézt podobu didaktických testů použitých v roce 2015 – 2021 v řádném termínu zkoušky.

Přípravné materiály připravované společností Scio pro školní rok 2021/2022 jsou cíleně vyvíjeny jako příprava na státní přijímací zkoušky.

Testy CERMATu by měly vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (RVP). Z RVP plně vychází všechny přípravné materiály společnosti Scio, po obsahové stránce tedy lze k přípravě na státní přijímací zkoušky využít všechny přípravné produkty Scio.

 

Vyberte si přípravu na přijímací zkoušky