Informace o státních přijímacích zkouškách CERMAT

Kdo organizuje státní PZ?

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy skrze jeho agenturu CERMAT. Předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.
 

Mají přijímací zkoušky stejný průběh na všech školách?

Ačkoliv je didaktický test v rámci Státních přijímacích zkoušek povinný, může se samotný průběh zkoušek na jednotlivých školách lišit. 

Ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy. Didaktickému testu od společnosti CERMAT musí ředitel dát váhu v celkovém přijímacím řízení minimálně 60 %, v případě sportovních gymnázií nejméně 40 %. Druhá polovina přijímacího řízení může být plně v režii vámi vybrané školy. Informace o přesném průběhu přijímacího řízení je ředitel školy povinen zveřejnit do ledna 2021. Hledejte je nejčastěji na webových stránkách vámi vybrané školy.

Jak to bude letos s termíny?

čtyřleté obory a nástavbová studia:

 • 3. a 4. května

šestiletá a osmiletá gymnázia:

 • 5. a 6. května

náhradní termíny: 

2. a 3. června

Více na webu CERMAT>>


Co pro vás znamená změna v přijímacím řízení, v rámci které si školy čtyřletých oborů s maturitou mohou samy rozhodnout, zda k přijímacímu řízení využijí jednotnou přijímací zkoušku či připraví vlastní přijímací zkoušku?

Co se mění?
Střední škola nemusí v rámci přijímacího řízení vůbec využít jednotnou přijímací zkoušku (Cermat). Pokud škola nebude přijímat na základě jednotné přijímací zkoušky, tak musí využít svou školní přijímací zkoušku, která se nesmí konat v termínech jednotné přijímací zkoušky.

Co zůstává?

 • Podáváte dvě přihlášky do 1. března 2021.
 • Ředitel školy do 31. ledna 2021 musí zveřejnit kritéria přijímacího řízení. Ale může reflektovat aktuální vývoj situace a i v případě, že už kritéria zveřejnil, tak je může do 31. ledna změnit.

Co z toho vyplývá pro rodiče a uchazeče?
Čekání do konce ledna – pak budete vědět, co po vás školy chtějí. Pečlivě kontrolujte pravidla na stránkách škol, na které se chcete hlásit.
Podle vybraných škol vás může u přijímacího řízení čekat následující kombinace:

 1. Půjdete na dvě školy s jednotnou přijímací zkouškou (Cermat).
 2. Jedna škola s jednotnou přijímací zkouškou. Na tuto školu můžete vykonávat jednotnou zkoušku (Cermat) ve dvou řádných termínech, přičemž se bude počítat lepší výsledek. A druhá škola jen se školní přijímací zkouškou. U této varianty půjde uchazeč psát třikrát testy (dvakrát Cermat, jednou školní část).
 3. Dvě školy se školní přijímací zkouškou bez Cermatu. Vše v režii školy (termín, testy, náročnost). Školní zkouška nebude v termínu, kdy probíhají jednotné přijímací zkoušky.
 4. Některé školy mohou v rámci přijímacího řízení využít jednotnou přijímací zkoušku (Cermat) a k ní navíc svoji školní zkoušku. Termín školní zkoušky pak bude stejný jako u jednotné přijímací zkoušky. V jeden den si uchazeč napíše Cermat a k tomu ještě školní zkoušku.


V případě, že škola obdrží méně přihlášek, než kolik plánuje otevřít míst, může zkoušku zrušit (do 8. března). U většiny škol toto pravděpodobně nenastane.


Jak si Scio myslí, že to bude?
Pravděpodobně většina škol (hlavně ty s převisem uchazečů, tedy gymnázia a další atraktivní střední školy) využije jednotné zkoušky od Cermatu.

Může se vše ještě změnit?
Ano, situace se neustále vyvíjí. V případě dalších změn vás budeme informovat.

Jak je to s přípravou?
Vzhledem k tomu, že vaše dítě bude pravděpodobně absolvovat testy CERMAT, doporučujeme se na ně připravit. A to nejen tak, že si budete jisti učivem z českého jazyka a matematiky, ale tím, že si osvojíte jednotlivé typy úloh a strategie řešení testu.
 


Jaká je tedy struktura státních přijímacích zkoušek?

Loňská struktura státních přijímacích zkoušek měla následující podobu:

 • Test z českého jazyka a matematiky.
 • Obsah testů byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.
 • Testy obsahovaly (podle vyjádření CERMATu) asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi). V matematice byl u některých úloh hodnocen i postup řešení.
 • U testu z českého jazyka byl časový limit 60 minut a u testu z matematiky 70 minut. LETOS SE PRODLUŽUJE ČASOVÝ LIMIT U TESTU Z ČESKÉHO JAZYKA O 10 MINUT A U TESTU Z MATEMATIKY O 15 MINUT.
 • Uchazeči své odpovědi vyplňovali do záznamového archu.
 • Pro žáky s SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) mohl ředitel školy rozhodnout o prodloužení časového limitu na řešení testů. CERMAT neprováděl modifikaci testů (např. větší, bezpatkové písmo).

Více informací o státních přijímacích zkouškách na stránkách CERMATu zde.


Jak se připravovat na státní přijímací zkoušky?

Na státní přijímací zkoušky nevydává CERMAT žádné přípravné materiály. Na stránkách CERMATu je možné nalézt podobu didaktických testů použitých v roce 2015 – 2019 v řádném termínu zkoušky.

Přípravné materiály připravované společností Scio pro školní rok 2020/2021 jsou cíleně vyvíjeny jako příprava na státní přijímací zkoušky.

Testy CERMATu by měly vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (RVP). Z RVP plně vychází všechny přípravné materiály společnosti Scio, po obsahové stránce tedy lze k přípravě na státní přijímací zkoušky využít všechny přípravné produkty Scio.

 

Vyberte si přípravu na přijímací zkoušky