Matematika – 7. třída – On-line test zdarma

1

[(– 4) –(–5)] : 3 + (–2) : (–3) =

2

3

Máme 3 výpočty:

I.  25,6 : 100 =      II.  807,59 : 10 000 =      III.  0,000 41 · 1 000 =

Které z následujících tvrzení o uvedených výpočtech je pravdivé?

4

Sečteme-li všechna přirozená čísla větší než 1 a menší než 6, které číslo je opačné k výsledku tohoto součtu?

5

A = 178 394;     B = 84 537;     C = 9 837 268

Jaké číslo dostaneme, sečteme-li cifru na místě statisíců z čísla A, cifru na místě desetitisíců z čísla B, cifru na místě stovek z čísla C, cifru na místě tisíců z čísla A, cifru na místě desítek z čísla B a cifru na místě statisíců z čísla C?

6

Karel, Lukáš a Míša byli společně na brigádě a vydělali si peníze v poměru 9 : 5 : 2. Víme, že Lukáš a Míša si dohromady vydělali 350 Kč. Kolik Kč si vydělal Karel?

7

Která z úseček na uvedeném obrázku má délku 6 cm, jestliže jednotka na obou osách je 1 cm?

8

Do bazénu obdélníkového půdorysu o rozměrech 4 m a 6 m natékala voda kohoutem rychlostí 1 m3 za minutu. Do jaké výše dosahovala hladina vody v bazénu po 30 minutách?

9

Velikost úhlu β na obrázku je 126°. Jaká je velikost úhlu α, jestliže střed kružnice k leží na oseAVB?


10

Dřevěné kostky stavebnice tvaru krychle mají hranu délky 2 cm. Kolik takových kostek tvoří těleso o objemu 16 000 cm3?

11

Kolik procent voličů na základě uvedeného kruhového grafu není jednoznačně proti?


vyhodnotit