Matematika – 5. třída – On-line test zdarma

1

Z uvedených čísel vyberte násobek čísla 12.

2

Které z uvedených čísel dává při dělení sedmi zbytek 4?

3

Které číslo je třikrát větší než největší jednociferné číslo?

4

15 milimetrů + 15 decimetrů + 15 metrů =

5

Skautský oddíl šel v sobotu na celodenní výlet. Vyšli v 8:30 ráno a vrátili se v půl sedmé večer. V půl páté odpoledne začalo pršet a pršelo až do konce výletu. Jak velkou část výletu šly děti v dešti?

6

Babička rozdělila koláč na 12 kousků. Jeden kousek snědl Pepík, Viktor snědl 3 a Martin 4. Jaká část koláče zbyla?

7

Hala má šířku 3 metry a délku 6 metrů. Tatínek chce podlahu pokrýt dlažbou. Jedna čtvercová dlaždice má stranu dlouhou 30 cm. Kolik dlaždic musí tatínek nejméně objednat?

8

Rovnostranný trojúhelník ABC má stranu dlouhou 5 cm. Rovnoramenný trojúhelník KLM má základnu dlouhou 4 cm a rameno dlouhé 3 cm. O kolik centimetrů je obvod trojúhelníku ABC větší než obvod trojúhelníku KLM?

9

Ve čtvercovém parku jsou vysázeny buky tak, že se v každém rohu parku nachází právě jeden buk. Na každé straně je po obvodu parku vysázeno přesně 5 buků. Mezi každými dvěma nejbližšími buky je právě jedna lavička. Kolik se na obvodu parku nachází laviček?

10

Jeden čtvereček má obsah 1 cm2. Jaký je obsah vybarvené části?

11

Uvedený sloupkový diagram znázorňuje obsah vitaminu C ve 100 g jednotlivých druhů ovoce (1 g = 1000 mg) zaokrouhlený na celé mg. Jindra snědl 300 g angreštu a 400 g třešní. Kolik vitaminu C bylo dohromady v uvedeném množství ovoce?


vyhodnotit