Český jazyk – 9. třída – On-line test zdarma

1

Která z následujících možností obsahuje dva různé tvary téhož slova?

2

Která z následujících vět je napsána pravopisně a mluvnicky správně?

3

Která z následujících možností je napsána pravopisně správně?

4

Které z následujících podtržených slov je nutno napsat s malým počátečním písmenem, aby celá výpověď byla napsána pravopisně správně?

5

Ve které z následujících možností je nutno na všechna vynechaná místa doplnit -i-/-í-, aby byla obě slova napsána pravopisně správně?

6 Máme-li co říci, proč bychom nezajistili, aby naše sdělení bylo skutečně slyšet.

Které z následujících tvrzení o uvedeném souvětí je pravdivé?

7

Otázka byla vyřazena.

8

vy- , roz- , s- , z-

Který z následujících slovních základů lze spojit se všemi uvedenými předponami, aby byla vytvořená slova napsána pravopisně správně?

TEXT K ÚLOHÁM 9 A 10

Jan Šebelka
Narodil se 22. března 1951 v Děčíně. Za socialismu občas publikoval povídky, zúčastnil se úspěšně několika literárních soutěží. Deset let pracovali spolu s redaktorem Severočeského nakladatelství na novele Rozhledna Helena. Když se začala líbit vydavateli a byla připravena fyzicky do tisku, přišla revoluce a nakladatelství zaniklo. V osmdesátých letech se měl v Brně natáčet scénář jeho TV hry Přátelství bez lana. Těsně před realizací však byly přípravné práce zastaveny. Podobně dopadly jeho další projekty.
Vystudoval FAMU, obor scenáristika a dramaturgie. Šestnáct let pracoval jako vychovatel mládeže, od roku 1993 je novinář, od roku 2001 pracuje na volné noze.
Ve stejný rok vyšel první díl jeho liberecké tragikomedie Případ spravedlivého vraha.
Umělecké plány má, ambice ne. Jak říká, špatná kombinace. Nyní pracuje na románu Smrt podle Marka.
9

Které z následujících tvrzení přímo vyplývá z uvedeného textu?

10

Které z následujících slov z uvedeného textu vyslovujeme jinak, než je píšeme?

TEXT K ÚLOHÁM 11 AŽ 15

Každý z nás ví, jak je nepříjemné stát těsně namačkaný ve výtahu společně s ostatními, pro nás cizími lidmi.
V takovém případě se snažíme distancovat tím, že se vyhýbáme očnímu kontaktu – číslo poschodí nebo štítek výrobce výtahů jsou pro nás najednou napínavější než detektivka.
Všichni lidé mají kolem sebe _____ zónu a je nám velmi nepříjemné, když se k nám někdo, koho neznáme nebo nemáme rádi, příliš přiblíží.
Odstup mezi lidmi hodně vypovídá o tom, jaký je jejich vztah.
Proto na ulici okamžitě poznáme, zda mají dva lidé odměřený, obchodní nebo osobní vztah. Čím vyšší je status nějakého člověka, tím větší je teritorium, které si nárokuje.
V západních kulturách můžeme hovořit o následujících zónách odstupu:

11

Který z následujících výrazů nejspíše patří na vynechané místo v uvedeném textu?

12

Které z následujících tvrzení přímo vyplývá z uvedeného textu?

13

Který z následujících nadpisů nejvýstižněji charakterizuje uvedený text?

14

Který z následujících účelů má nejspíše uvedený text?

15

Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam slova distancovat se z uvedeného textu?

16

Které z následujících slov nevzniklo ze slovesa?

17

Ve které z následujících vět je podtržené slovo použito v základním (nepřeneseném) významu?

18

Ve které z následujících možností je uvedená dvojice slov ve významovém protikladu?

19

Která z následujících možností obsahuje slovní spojení, které se obvykle nepoužívá?

20

Který z následujících pojmů nejspíše nesouvisí s knihovnou?

vyhodnotit