Český jazyk – 7. třída – On-line test zdarma

1

Ve kterém z následujících slovních spojení je pravopisná chyba?

2

Ve které z následujících možností bude po doplnění -ně- na všechna vynechaná místa celá skupina slov napsána pravopisně správně?

3

Ve které z následujících dvojic výrazů se vyskytuje pravopisná chyba?

4

Které z následujících slov může být v uvedeném tvaru pouze jedním slovním druhem?

5

Ve které z následujících možností nelze určit podmět?

Slovo je skupina hlásek (zřídka hláska jedna), která má určitý význam (z, metla, lidstvo, užitečný, lék). Význam slov zachycuje slovník. Např. u hesla „lidstvo“ Slovník spisovného jazyka českého uvádí toto:
lidstvo, -a s. 1. lidé (jako celek); člověčenstvo: vývoj lidstva; touha lidstva po dokonalosti; štěstí lidstva 2. ob. expr. množství lidí: okolo kramáře stály zástupy lidstva; v hostinci je o posvícení plno lidstva; tolik lidstva tu ještě nebylo

(J. Melichar, V. Styblík: Český jazyk)

6

Které z následujících tvrzení přímo vyplývá z uvedeného textu?

TEXT K ÚLOHÁM 7 AŽ 11

Nežádoucí účinky
Podobně jako u jiných antibiotik se během léčby Protibakterinem mohou objevit alergické reakce, především kopřivka a vyrážky, dále potíže, jako je nevolnost, zvracení a průjem. (Výskyt zažívacích potíží lze snížit užíváním Protibakterinu na začátku jídla.) Ojediněle se může vyskytnout dočasné snížení počtu bílých krvinek, krevních destiček nebo chudokrevnost. Někdy také dochází k závratím, bolestem hlavy nebo křečím. O případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí ihned informujte svého ošetřujícího lékaře, aby mohl určit další léčbu.
Upozornění
Dávkování předepsané lékařem je třeba přesně dodržovat. Je nutno využívat celé množství léku předepsané lékařem. Při náhodném vynechání dávky je třeba užít lék okamžitě, jakmile si vzpomenete, a dále pokračovat podle původního časového plánu léčby.
Při náhodném požití nadměrné dávky vyhledejte lékaře.
7

Ze kterého z následujících zdrojů nejspíše pochází uvedený text?

8

Kterou z následujících obtíží může podle uvedeného textu způsobit popisovaný lék?

9

Který z následujících slohových postupů byl použit v uvedeném textu?

10

Kterým z následujících způsobů vzniklo slovo chudokrevnost z uvedeného textu?

11

Které z následujících slov z uvedeného textu nepatří mezi příslovce času?

TEXT K ÚLOHÁM 12 AŽ 14

Robin Hood zadul na roh a zbojníci, připravení chránit svého vůdce, vystoupili ze zástupu. Robin vešel do středu svých lidí a nařídil jim, aby napjali luky a pomalu ustupovali, neboť baronových žoldáků bylo příliš mnoho, takže srážka by se neobešla bez velkého krveprolití.
Baron se vrhl v čelo svých lidí a nakazoval jim, aby zajali Robina Hooda. Vojáci se chystali poslechnout, přičemž obyvatelé Yorkshiru, rozhněvaní ztrátou prohraných peněz, se přidružili k baronovým žoldákům, aby se pomstili. Avšak nottinghamští občané byli Robinovi nesmírně zavázáni za přátelské služby, které jim prokázal, a proto ho teď podporovali. Uvolnili cestu zbojníkům, pozdravovali je přátelsky a sevřeli za nimi pevně své řady.

(Dumas, A.: Robin Hood. Svoboda, Praha 1989, str. 183)

12

Které z následujících tvrzení přímo vyplývá z uvedeného textu?

13

Které z následujících slovních spojení co nejpřesněji odpovídá významu slova žoldák z uvedeného textu?

14

Ve které z následujících příruček nejspíš najdeme význam slova žoldák?

TEXT K ÚLOHÁM 15 AŽ 18

(Foglar, J.: Rychlé šípy. Olympia, Praha 1990)

15

Které z následujících pořadí správně určuje, jak mají obrázky v uvedeném komiksu následovat za sebou?

16

Které z následujících tvarů slova pracka a Hlasatel je nutné doplnit na vynechaná místa na obrázcích č. 4 a 5, aby texty byly napsány mluvnicky a pravopisně správně?

17

O kterém z následujících typů románů – podle souvislostí v uvedeném textu – nejspíše mluví žena na obr. č. 2?

18

Ve které z následujících vět nemá být podle pravopisných pravidel čárka?

19

Která z následujících možností obsahuje pouze slova utvořená ze sloves?

20

Ve které z následujících možností nelze užít příponu -an ke správnému vytvoření názvu osoby?

vyhodnotit