SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Online přijímací řízení

V akademickém roce 2019/20 proběhly Národní srovnávací zkoušky poprvé i v online podobě. Vedle toho jsme zorganizovali také on-line přijímací zkoušky pro několik fakult, kterých se zúčastili uchazečí z několik desítek zemí - od Islandu po Japonsko.

Zrealizovali jsme tak více než 10.000 zkoušek. Testy jsme připraveni administrovat v online podobě také v letošním roce, bude-li to nezbytné, nebo bude-li o to zájem ze strany fakult.

 

Možnosti využití online testování

Online jako alternativa pro NSZ 

V případě, že by nemohly Národní srovnávací zkoušky v některém termínu nebo na některém místě proběhnout, jsme připraveni uchazečům nabídnout online formu zkoušky a zajistit tak, že přijímačky proběhnou podle plánu. 

Online přijímačky na míru pro vaši školu 

Umíme převzít organizaci přijímacích zkoušek (například pro zahraniční uchazeče) a vlastní testy vysoké školy do online formy převést v termínu a za podmínek, který si škola vybere. Postaráme se nejen o testy a jejich vyhodnocení, ale také o související komunikaci s uchazeči.

Formy online testování 

Testování bez vzdáleného dohledu  

Využijeme vlastní aplikaci ScioDAT. Je v ní možné administrovat jakýkoliv test s libovolbým počtem otázek nebo oddílů, včetně meření času. Jde o rychlé a operativní řešení, které nenese velké náklady nebo nároky na účastníky. Je vhodné jako doplňkové řešení přijímaček nebo řešení pro obory s nízkým převisem uchazečů, případně pro procvičovací nebo průběžné testy pro studenty.

Testování se vzdáleným dohledem ("proctoringem")

Nejkomplexnější možné řešení pro tzv. high-stake zkoušky, které dokáže plně nahradit prezenční testování. Celý průběh zkoušky i vyplňování testu je nahráván webovou kamerou a mikrofonem účastníka, rovněž je zaznamenáváno dění na ploše počítače. Před zkouškou je ověřena identita uchazečů, všechny porušení průběhu jsou individuálně vyhodnocovány živým hodnotitelem.  

Reference

  • Andrej Kutarňa

    Projekt Národní srovnávací zkoušky, statistiky pro VŠ

    tel.: 234705555
    e-mail: akutarna@scio.cz