U zájemců o VŠ vítězí smysluplná práce nad kariérou, ukazují data

Z výsledků dotazníkových šetření společnosti Scio vyplývá, že u zájemců o vysoké školy klesá důležitost finančního výdělku. Naopak je pro ně stále důležitější věnovat se po studiu tomu, co je bude bavit. Zároveň u studentů klesá zájem o zisk zahraničních zkušeností. Ukazuje to srovnání odpovědí 190 tisíc zájemců o studium na VŠ za posledních 9 let. Společnost Scio zveřejnila data z doprovodných dotazníkových šetření u Národních srovnávacích zkoušek v on-line aplikaci, která celkem obsahuje přes 6 milionů odpovědí z posledních 10 let.

Scio organizuje Národní srovnávací zkoušky, které slouží jako kritérium pro přijetí na 85 fakult českých a slovenských vysokých škol. V rámci těchto zkoušek realizuje doprovodná dotazníková šetření a má tak k dispozici stovky tisíc odpovědí od zájemců o vysokoškolské studium. Tato šetření poskytují unikátní možnost klást uchazečům každý rok stejné otázky a porovnávat jejich odpovědi v čase.

Odpovědi naznačují, že se u budoucích vysokoškoláků výrazně mění priority po absolvování. Zatímco v akademickém roce 2011/12 uvedlo 49 % uchazečů o VŠ, že je pro ně nejdůležitější získat po studiu dobře placenou práci, v roce 2018/19 je to již pouze 40 %. Opačný trend sledujeme u počtu uchazečů, pro které je nejdůležitější věnovat se tomu, co je bude bavit – zatímco v akademickém roce 2011/12 to bylo 28 %, nyní je to 39 %.  

„Zdá se, že pro mladé lidi už není dobře placená práce tou hlavní prioritou. To je v souladu s řadou trendů, které pozorujeme jak u generace tzv. mileniálů, tak i u nastupující generace Z narozená v tomto tisíciletí“, Andrej Kutarňa, specialista pro oblast vysokých škol ze Scio.

 


 

Veškerá data z dotazníkových šetření jsou nyní dostupná na webu Scio: www.scio.cz/nsz/dotazniky.  Databáze obsahuje více než 6 milionů odpovědí získaných za posledních 10 let. Data byla zpracována v rámci 55 dotazníkových šetření na základě více než 300 000 rozdaných dotazníků. 

Národní srovnávací zkoušky (NSZ) jsou kritériem pro přijetí na české a slovenské vysoké školy. Letos je využívá celkem 85 fakult v Česku a na Slovensku. NSZ je v každém akademickém roce možné absolvovat až šestkrát v období od prosince do května. Loni se zkoušek zúčastnilo 21 320 uchazečů o studium na vysoké škole. V rámci NSZ lze absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP), test ze Základů společenských věd, test z Matematiky a testy z dalších sedmi předmětů. Každá fakulta dle vlastních preferencí sama určí, jaké testy musejí její uchazeči splnit a které termíny NSZ bude uznávat. 

 

Kontakt pro média

Veronika Nováková, tisková mluvčí Scio, vnovakova@scio.cz, 702 056 654

 

 
7. 5. 2019