Analýzy a studie společnosti Scio

Pokud chcete, můžete si také přečíst více o metodice a vývoji testů. Nebo se podívat na vybraná analytická data, která sbíráme u přijímaček na VŠ. Pokud nenajdete, co jste hledali, budeme rádi, když nám napíšete.

 

U zájemců o VŠ vítězí smysluplná práce nad kariérou, ukazují data

07. 05. 2019
Z výsledků dotazníkových šetření společnosti Scio vyplývá, že u zájemců o vysoké školy klesá důležitost finančního výdělku. Naopak je pro ně stále důležitější věnovat se po studiu tomu, co je bude bavit.

Aj štvorkár sa môže uplatniť na vysokej škole, dôkazom sú výsledky testu študijných predpokladov

10. 12. 2014
Známky v škole vypovedajú o reálnych kvalitách žiakov len málo, pretože ich ovplyvňuje množstvo subjektívnych aspektov. Testovanie študijných predpokladov podáva oveľa objektívnejšie obraz o skutočných schopnostiach budúcich vysokoškolákov. Vyskúšali si ho aj slovenskí stredoškoláci. Ako dopadli?

Známky jsou zatíženy měřítkem učitele, OSP nespravedlnost srovnává

02. 11. 2013
Ačkoliv přijímací zkoušky na střední školy proběhly bezmála před půlrokem, teprve na začátku září, s nástupem žáků do škol, bylo možné přijímací řízení definitivně uzavřít. Díky dodatečným informacím o ZŠ, z nichž uchazeči pocházeli, a o SŠ, kam byli přijati a kam nakonec nastoupili, přichází společnost Scio se zjištěními, která mají širší platnost a v mnoha případech narušují obecné představy o přechodu mezi základní a střední školou.

Výzkum: vztahy českých žáků k okolí, vliv mediální reality

28. 05. 2013
Společnost Scio uskutečnila v rámci projektu Multipolis výzkum zaměřený na posotje žáků k etnikům, k ostatním spolužákům na základě jejich vzhledu a povahových vlastností a na jejich vnímání informací zprostředkovaných médii.

Analýza rozvoje klíčových kompetencí na českých ZŠ

30. 01. 2013
Klíčové kompetence mají reprezentovat to, co si děti odnesou ze školy do svého praktického života. Společnost Scio zveřejňuje vůbec první analýzu této oblasti vzdělávání.

Srovnání výsledků vzdělávání mezi lety 2009 a 2012 na základních školách

11. 12. 2012
Reakce na zveřejnění výsledků mezinárodního srovnání TIMSS 2011

Priority, motivace a kvalita uchazečů o studium na VŠ

18. 10. 2012
Jaký je ve skutečnosti zájem o technické obory? Jací uchazeči chtějí studovat učitelství? Hrozí ČR "španělský syndrom"?

Srovnání výsledků testů žáků základních škol v letech 2005-2011

13. 09. 2012
Analytická zpráva společnosti Scio.

Panuje na základních školách pohoda?

27. 06. 2012
Představujeme výběr nejzajímavějších zjištění z dotazníkového šetření Pohoda, které probíhalo na druhých stupních základních škol. Cílem bylo zkoumání postojů žáků a učitelů a celkového klimatu školy. Získaná zjištění dávají dobrou představu např. o tom, jaký mají žáci vztah ke svému učiteli nebo jestli se ve škole cítí bezpečně.

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11

22. 02. 2012
Test čtenářské gramotnosti byl v roce 2011 součástí projektu PRO23 pro střední školy. Testování probíhalo od 16. 3. do 13. 4. 2011, a to pouze on-line formou, zúčastnilo se ho 14 259 žáků na 176 školách. Společně s testem žák mohl dobrovolně vyplnit dotazník, jehož otázky se zabývaly postojem žáka ke čtení a četností jeho různých čtenářských a volnočasových aktivit. Navíc dotazník obsahoval údaj o pohlaví žáka a identifikaci jeho třídy a čísla ve třídě.

Predikce úspěšnosti studia na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze testem OSP

16. 11. 2011
Společnost Scio připravila v těsné spolupráci s Národhospodářskou fakultou VŠE v Praze analýzu zkoumající, do jaké míry je test OSP schopen předvídat studijní úspěšnost přijatých uchazečů.

Korelace OSP se SAT, GRE a TSA

12. 05. 2010
Společnost Scio pracuje na studii, která zkoumá vztah mezi výsledky dosaženými v testu OSP a v zahraničních testech jako General Record Examinations (GRE), SAT Reasoning Test, American College Testing a Thinking Skills Assessment (TSA).

Srovnávací analýza OSP a IQ

12. 05. 2010
Test Obecné studijní předpoklady není IQ test, prokázala studie. Korelace mezi výsledky testů není vysoká a přestože lze sledovat trendy vedoucí k tomu, že lidé s vyšším percentilem v OSP mají předpoklad také s lepším výsledkem řešit test IQ, existuje celá řada extrémních případů, který tento trend nepotvrzují.