Nepodkročitelná hranice u přijímacích zkoušek na SŠ

Kolik dětí může neprávem zasáhnout zavedení cut-off skóre?


Tato aplikace zobrazuje výsledky testování z projektu VEKTOR vztažené k aktuální debatě o zavedení tzv. cut-off skóre v přijímacích zkouškách na SŠ. V rámci projektu řešilo více než 4 500 žáků středních škol testy z českého jazyka a matematiky. Testování VEKTOR se účastní žáci v prvním a následně ve čtvrtém ročníku SŠ. Můžeme proto zjistit, jak spolu souvisí výsledky v testu z českého jazyka a z matematiky na začátku a na konci střední školy. Právě z těchto předmětů se skládají i povinné přijímací zkoušky na střední školy; u maturity je nyní povinný český jazyk, v plánu je zavedení povinné maturity z matematiky.

V aplikaci můžete libovolně měnit požadovanou hranici  u testů na začátku a na konci střední školy, což odpovídá období skládání přijímacích zkoušek a maturity. V závislosti na této hranici vám grafy níže ukáží odhad počtu žáků, kteří by na konci střední školy požadovanou hranici u testu překročili, ale v případě plošného zavedení nepodkročitelné bodové hranice u přijímacích zkoušek by se ani nedostali na maturitní obor. Této oblasti říkáme mrtvá zóna.

Mrtvá zóna je v grafu vyznačena růžovou barvou v levé horní části grafu. V pravé horní části grafu jsou studenti, kteří by zvládli jak přijímací zkoušky, tak maturitu. V levé dolní části grafu najdeme studenty, kteří nezvládnou ani maturitu, ani přijímací zkoušky. V pravé dolní části jsou studenti, kteří zvládnou přijímačky, ale nezvládnou maturitu. Procento v dolní části grafu udává podíl studentů v populaci, kteří vůbec nezvládnou maturitu bez ohledu na jejich výsledek v přijímacích zkouškách.

Prostřednictvím této aplikace chce společnost Scio upozornit na skutečnost, že se výsledky studentů v 1. ročníku a ve 4. ročníku SŠ mohou výrazně lišit a zavedení nepodkročitelné bodové hranice by potenciálně mohlo poškodit tisíce dětí, kterým by byl neprávem zamezen přístup k maturitním oborům. Uvědomujeme si, že naše výpočty neodpovídají reálným počtům žáků a nevycházejí ze skutečných testů použitých v ostrém testování. Chceme však prostřednictvím této aplikace vnést do současné debaty relevantní data, která ve veřejné diskuzi v této chvíli chybí.

Grafy zobrazují výkony žáků v 1. a 4. ročníku přepočítané na bodovou škálu od 0 do 100 bodů. Při odhadu počtu dětí v populaci, které by se i přes potenciál složit maturitní zkoušky vůbec nedostaly na maturitní obory, jsme vycházeli z informace CERMAT, že se v roce 2018 na čtyřleté maturitní obory hlásilo 63 303 dětí.

Složení vzorku v testování VEKTOR: 38 % čtyřletá gymnázia, 34 % víceletá gymnázia, 20 % SOŠ, 6 % obchodní akademie, 1 % SOU, 1 % SPŠ.

Tiskovou zprávu k zavedení cut-off skóre naleznete zde.

 

 


www.scio.cz

produkty