Aj štvorkár sa môže uplatniť na vysokej škole, dôkazom sú výsledky testu študijných predpokladov

Testovanie Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) organizovala spoločnosť Scio v novembri tohto roka, v spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou a za finančnej podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Testy si vyskúšalo 14 224 žiakov na 173 školách.  

V zahraničí sa obdobné skúšky (ako napríklad SAT, GRE, LSAT, TSA, GMAT) používajú už desiatky rokov. V teste VŠP nejde o skúšanie vedomostí žiakov, ale o overenie ich predpokladov na štúdium na vysokej škole.

Národné porovnávacie skúšky používa ako prijímačky 61 fakúlt

Test VŠP je súčasťou Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré okrem študijných predpokladov zisťujú predpoklady študentov aj v iných predmetoch .

 „Osobne testy VŠP považujem za kvalitne konštruované, nemôžem ich označiť za ľahké, na druhej strane sú podľa môjho úsudku adekvátne uchádzačom o štúdium na vysokej škole,“ povedal dekan Pedagogickej fakulty UJEP v Ústí nad Labem, Pavel Doulík. Výsledky NPS nahrádzajú alebo dopĺňajú prijímacie konanie na 61 fakultách slovenských a českých vysokých škôl – patria sem Fakulta architektúry STU v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, Fakulta sociálnych vied UK v Prahe, Fakulta sociálnych štúdií MU v Brne, Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici a mnohé ďalšie. Kompletný zoznam fakúlt nájdete tu.

Komu sa darilo najlepšie a kto má ešte rezervy?

Najlepšie dopadli gymnazisti, oproti žiakom z iných typov škôl získali v priemere až o 20 percentuálnych bodov viac. Rovnako tak dosiahli najlepšie výsledky záujemcovia o IT, medicínske technické a prírodovedné odbory, nedarilo sa uchádzačom o pedagogické, poľnohospodárske a zdravotne-sociálne štúdium. Chlapci riešili test lepšie ako dievčatá, a to v priemere o 7 percentuálnych bodov. Najviac sa darilo žiakom z Bratislavského a Trenčianskeho kraja, najhoršie dopadli študenti Nitrianskeho a Prešovského kraja – v priemere mali o 9 percentuálnych bodov menej.

Dalo by sa očakávať, že jednotkári dopadnú v teste VŠP lepšie ako študenti so zlými známkami. Vo všeobecnosti tento predpoklad platí, nie však úplne jednoznačne. Vyskytli sa aj prípady, keď jednotkári dosiahli slabé skóre a, naopak, trojkári či štvorkári sa umiestnili na vysokých pozíciách. Aj to je dôkaz, že známky nemusia vždy zodpovedať reálnym schopnostiam žiaka, pretože ich ovplyvňuje veľa subjektívnych faktorov – postoj učiteľa, sympatie, spôsob známkovania, zameškanie učiva a podobne.  Pri rovnakom výsledku na teste VŠP majú v priemere dievčatá o stupeň lepšie známky ako chlapci.

Približne 35% všetkých žiakov 4. ročníka SŠ sa vyjadrilo, že uvažuje o podaní prihlášky do ČR. Medzi najlepšími 10% hodnotených – čiže akási elita slovenských stredoškolákov – je to až 70% študentov.

Národné porovnávacie skúšky (NPS)

Už 13. decembra sa uskutoční prvý termín Národných porovnávacích skúšok (NPS). Testovanie sa koná v priebehu tohto školského roka v 6 termínoch a 10 slovenských mestách. V minulom roku sa NPS zúčastnilo 23 000 stredoškolákov, v aktuálnom testovaní sa očakáva nárast tohto čísla. Ak sa študentom v prvom termíne test nepodarí, nič nie je stratené. Skúšku možno opakovať na ďalších termínoch a k prihláške na vysokú školu sa bude rátať len ten najlepší výsledok.

Podrobná správa s výsledkami testovania je k dispozícii tu. Bližšie informácie o NPS na webovej stránke spoločnosti Scio.

Kontakt a viac informácií:
Leona Vyvialová
email: lvyvialova@scio.cz
tel .: 00420 606 031 065

 


Kompletná správa z testovania
10. 12. 2014