Srovnání výsledků vzdělávání mezi lety 2009 a 2012 na základních školách

V souvislosti se zveřejněním výsledků mezinárodního srovnání TIMSS 2011 bychom rádi poukázali na srovnání vzdělávacích výsledků mezi lety 2009 a 2012, vytvořeného na základě analýzy statistických dat z projektu Stonožka. Ze srovnání výsledků vyplývá, že v uvedeném období došlo k mírnému zlepšení výsledků vzdělávání ve všech sledovaných oblastech (matemtaika, český jazyk, obecné studijní předpoklady).

Podrobnosti najdete v tiskové zprávě zde.
19. 9. 2013