Z Ferdy je Ferdek a míří dobýt polský trh

(Praha, 14. 6. 2021) Emušáci, český fenomén mezi hračkami, míří na polský trh. Se vstupem pomáhá i agentura CzechTrade. V České republice a v Německu se přitom prodalo už bezmála 20 tisíc těchto vzdělávacích hraček a ve své práci s dětmi je mj. používá více než 2000 mateřských a základních škol, ale i pedagogicko-psychologických poraden.

Společnost Scio začíná na polském trhu s prodejem své hračky Ferda a jeho mouchy z produktové řady Emušáci. Stejně jako českým rodičům pomůže i těm polským lépe chápat a pracovat s emocemi svých potomků. „Načasování vstupu na nový trh není náhodné, protože kdy jindy řešit s dětmi jejich pocity, než po roce a půl pandemie,“ říká Aleš Rumpel, který má ve Scio celý projekt na starost. A zatímco v Česku je hračka známá jako Ferda a jeho mouchy, v Německu Ferdy und seine Fliegen, na polský trh míří Ferdek i jego muchy.

Ferdka v Polsku distribuuje společnost WRS by Ann, která se sice běžně nezabývá distribucí hraček, ale její majitelku celý koncept osobně zaujal. „Rok 2020 byl ve světě výjimečný tím, že přes noc vše šlo do lockdownu. Vzdělávací instituce byly uzavřeny a děti ztratily kontakt se svými kamarády ze škol a školek. Jako matka pětileté Alice jsem viděla, jak moc moje dcera denně bojuje s emocemi. Nechápala celou situaci, strach převládal nad radostí a já jsem neměla kompetenci s ní mluvit o tom, co se děje. Hledala jsem tedy řešení, ale kromě konzultace s psychologem a on-line kurzů jsem nic jiného nenašla. Proto jsem se do české verze Ferdy a jeho much zamilovala na první pohled,“ říká Anna Kalbarczyk, výhradní distributorka knihy Ferda a jeho mouchy v Polsku. „Myšlenka, koncepce a struktura knihy byly tak jasné, že jsem hned na začátku začala přemýšlet, jestli by tato kombinace hračky a knihy mohla zajímat i matky a děti v Polsku, které by mohly uvažovat podobně jako já a potýkat se se stejnými problémy,“ dodává Anna Kalbarczyk.

Prodej na zahraničním trhu by nebyl možný bez překladu knihy, včetně úpravy některých reálií. O polský překlad se postarala Anna Wanik a editorsky jej upravila Joanna Lewandowska. Důležitou úlohu při vstupu na polský trh a s nalezením polského distributora sehrála agentura CzechTrade. „Žabák Ferda, který rozvíjí emoční a sociální inteligenci u dětí, si nás okamžitě získal. Tomuto unikátnímu produktu jsme věřili hned od samého počátku. Práci pro společnost Scio jsme před půl rokem zahájili vyhledáním polských firem, které se zabývají distribucí hraček a obdobného sortimentu. Následně jsme tyto společnosti obeslali s nabídkou spolupráce, obvolali a s některými jsme se osobně sešli, abychom jim blíže představili produkt. Také jsme plnili roli mediátora a pomáhali při vyjednávání s polskými partnery,” popisuje Ivo Šipl, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Polsko a dodává: „Těší mě, že se nám podařilo úspěšně nalézt pro společnost Scio distributora, a že naše varšavská kancelář pomohla Ferdovi vstoupit na polský trh.”

Polský Ferda má své vlastní webové stránky www.ferdekijegomuchy.pl a právě startuje i kampaň na jeho uvedení. Anna Kalbarczyk, výhradní polská distributorka má přitom v této oblasti bohaté zkušenosti, neboť se 20 let pohybuje ve sféře marketingu a public relations. Od roku 2013 vede svou agenturu WRS BY ANN. Scio nyní hledá cesty i na další zahraniční trhy.

O konceptu Emušáci

Žabák Ferda z produktové řady Emušáci patří do kategorie tzv. vzdělávacích hraček. Sadu vedle plyšového žabáka tvoří osm plyšových much a kniha. Každá z much představuje jednu z emocí a pomáhají dětem zvládat pocity strachu, hněvu, žárlivosti, ale taky rodičům u svých dětí rozvíjet radost, důvěru a chuť poznávat nové věci. Součástí produktu určeného pro děti od zhruba 4 let je dále ilustrovaná knížka s pohádkami, která rodičům nabízí desítky aktivit, her a rad, jak pracovat s emocemi.

Kniha obsahuje příběhy, které vypráví laskavou formou o situacích, které jsou typické pro děti předškolního a mladšího školního věku. Hlavního hrdinu, žabáka Ferdu, doprovází jeho kamarádky, plyšové mouchy: hněv, strach, důvěra, osamocení, smutek, radost, žárlivost, zvědavost. Pro pedagogy nebo rodiče je kniha doplněna bohatým metodickým materiálem, jak s dětmi dál pracovat. Na vývoji spolupracovali pedagogové, dětské psycholožky, rodiče a děti.

 

 

Kontakt pro média                          

Bohuslav Bohuněk,                                                                                        

bbohunek@scio.cz,                                                                        

604916195                                                                                                      

 

 

 

 

O společnosti Scio

Společnost Scio, kterou založil pedagog a vizionář Ondřej Šteffl, již 25 let přináší inovace do vzdělávání v České republice. Kromě známého testu Obecných studijních předpokladů vytváří Scio i další profesionální testy, které využívají desítky českých a slovenských vysokých škol při přijímacím řízení. Scio se zabývá také vzdělávacími projekty pro školy, rodiče a děti. Je mj. partnerem platformy pro prevenci šikany Nenech to být. Prostřednictvím portálu svetgramotnosti.cz Scio již 10 let pomáhá školám rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost. Společnost také provozuje vlastní síť tzv. ScioŠkol – jedenáct základních, jednu střední školu a dvě tzv. Expediční.
16. 6. 2021