Vimto.online přináší chytré oživení do školní výuky, zejména té distanční

(Praha, 8. 12. 2021) Aby žádný žák ve třídě nezůstal bez povšimnutí, mohl se aktivně zapojit do výuky a byla mu věnována individuální pozornost – taková je hlavní výhoda nové aplikace Vímto, která pedagogům umožňuje oživit distanční, ale i prezenční výuku. Online, okamžitě, v reálném čase.

Online nástroje se staly oblíbeným obohacením distanční výuky a díky rozšíření výpočetní techniky škol či s pomocí mobilních telefonů si stále více nacházejí místo i v prezenční výuce. Společnost Scio nyní přichází s aplikací Vímto (vimto.online), která učitelům umožňuje vytvářet si virtuální třídy, zadávat rychlé otázky, úkoly nebo rovnou celé testy a jednoduše sledovat aktivitu jednotlivých žáků. Rychle, efektivně a hlavně jednoduše na všech zařízeních.

„Ovládání aplikace je pro učitele i žáky velmi intuitivní. Poté, co si učitel založí virtuální třídu a její kód zašle žákům, začíná výuka. Vímto umožňuje pedagogům pokládat otázky ústně či písemně, vybírat si z námi připravených úkolů nebo testů a na jedno kliknutí je poslat třídě. V průběhu řešení pak učitel vidí každého žáka, může mu individuálně napsat a pomoci mu,“ vysvětluje Eliška Hloupá Sovová, vedoucí projektů pro školy. Pedagog snadno identifikuje žáky, kteří mají problémy s řešením, má možnost jim dát prostor pro nápravu, nebo látce věnovat větší pozornost a ve třídě se na ni zaměřit.

„Oproti jiným testovacím a vzdělávacím aplikacím je největší předností Vimto schopnost pracovat v reálném čase a řešit individuální potřeby každého žáka zvlášť,“ dodává Eliška Hloupá Sovová. Jednotliví žáci totiž nevidí výsledky svých spolužáků a pracují individuálně za sebe. Zároveň jim ale učitelé mohou poskytnout diskrétní zpětnou vazbu v individuálním chatu. Lze tak předejít situacím, kdy se žák může stydět za své výsledky zveřejněné před celou třídou. V neposlední řadě aplikace také pomáhá řešit převahu žáků, kteří svou rychlou reakcí na pokládané dotazy často berou ostatním spolužákům příležitost odpovědět.

Vímto.online existuje v bezplatné a placené verzi. Bezplatná verze nabízí pro každý ročník řádově stovky nahraných úkolů z českého jazyka a matematiky a funguje ve zjednodušeném režimu. V placené verzi učitelům odpadne zakládání tříd a navíc získají prostor připravovat úkoly a z nich skládat testy přesně podle svých představ. Cena plné licence se odvíjí od počtu žáků. Pro malé školy s méně než 100 žáky činí 1000 Kč/rok, pro ty největší s 1300 a více žáky je to 13000 Kč/rok. Aplikace se neustále rozvíjí a postupně bude doplněna o skupinovou práci v podobě interaktivní hry a o základy programování.

Kontakt pro média

Bohuslav Bohuněk, Scio

bbohunek@scio.cz,

+420 604 916 195

 

 

O společnosti Scio

Společnost Scio, kterou v roce 1995 založil pedagog a vizionář Ondřej Šteffl, přináší inovace do vzdělávání v České republice. Kromě známého testu Obecných studijních předpokladů vytváří Scio i další profesionální testy, které využívají desítky českých a slovenských vysokých škol při přijímacím řízení. Scio se zabývá také vzdělávacími projekty pro školy, rodiče a děti. Je mj. partnerem platformy pro prevenci šikany Nenech to být a prostřednictvím portálu svetgramotnosti.cz pomáhá školám rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost. Společnost také provozuje vlastní síť tzv. ScioŠkol – dvanáct základních, jednu střední školu a dvě tzv. Expediční.
14. 2. 2022