Ve ScioŠkolách běží karanténa nanečisto

(Praha, 22. 9. 2020) I když ministerstvo školství prozatím nesáhlo k plošnému uzavření základních a středních škol, ScioŠkoly se naplno připravují na situaci, že by byly nuceny přejít k distanční výuce. Součástí je i nácvik online výuky přímo ve školách.

ScioŠkoly přistoupily k prověření připravenosti studentů pro přechod na případnou distanční výuku. I když prezenční výuka zhruba tisícovky žáků v 11 základních a jedné střední ScioŠkole probíhá zatím ve standardním režimu, stále více hrozí, že ministerstvo školství z důvodů koronavirové nákazy plošně omezí chod škol, případně může dojít k uzavření konkrétní školy v případě, že se v ní vyskytne ohnisko nákazy. ScioŠkoly mají pro tyto situace zpracovány přesné postupy, které se navíc tento týden, rozhodly ověřit v praxi. Žáci společně se svými průvodci procházejí dotazník s jednotlivými body připravenosti. Přitom se formou ano-ne snaží zodpovědět jednotlivé otázky a v případě problémů zjednat nápravu. Všechny děti mají své Google účty a k dispozici i další potřebné nástroje, cílem testu je pak ověřit, že v případě ostrého nasazení online výuky bude probíhat vše bez problémů. Otázky zjišťují například následující:

 

• Mám scioškolí mail, ke kterému vím heslo a umím se do něj dostat?

• Mám v počítači i v mobilu zavedený Google kalendář a umím se do něj dostat, zadat událost?

• Mám nainstalovaný Google Classroom ve svém počítači i na mobilu, vím, jak se do něj přihlásit, přijal jsem pozvánky ze všech „kurzů“ a odevzdávám do nich úkoly?

• Mám funkční počítač - s kamerou a mikrofonem a umím ho používat?

• Mám v počítači i v mobilu Edumapu, orientuju se v ní, vím, k čemu slouží? (Pozn.: Edumapa je vlastní aplikace ScioŠkol pro sledování učebního pokroku)

• Mám diář nebo nainstalovanou aplikaci Trello, kam si dělám své týdenní nebo 14denní plány?

• Mám nainstalované a umím používat další aplikace, ze kterých se učím (Duolingo, Matika. in, … )? atd.

 

Nechybí ani závěrečná „úniková“ rada: „Mám už všeho plný zuby, nic nefunguje, nejde mi to: zkusím svého patrona, kámoše, rodiče nebo Vlaďku (naší psycholožku): 608 XXX XXX nebo linku bezpečí: 116 111, e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz“.

Praktický nácvik k online výuce se liší i v závislosti na věku. „První třída začíná nácvik přes interaktivní tabuli, pak přejde na počítač či tablet a podle potřeby se do nácviku zapojí i rodiče. Naopak nejstarší žáci jsou vyzváni, aby si rovnou přinesli vlastní techniku z domova,“ vysvětluje Linda Grguričová z vedení českobudějovické ScioŠkoly.

Postup prověření připravenosti vychází z jarních zkušeností s online výukou. Ty mimo jiné ukázaly, že distanční výuku lze bez problémů zvládnout za předpokladu, že jsou naplno sdíleny zkušenosti s jejím zaváděním.

 

Kontakt pro média

Bohuslav Bohuněk

bbohunek@scio.cz,

604916195

 

 

O společnosti Scio

Společnost Scio, kterou založil pedagog a vizionář Ondřej Šteffl, již 25 let přináší inovace do vzdělávání v České republice. Kromě známého testu Obecných studijních předpokladů vytváří Scio i další profesionální testy, které využívají desítky českých a slovenských vysokých škol při přijímacím řízení. Scio se zabývá vzdělávacími projekty pro školy, rodiče a děti. Je mj. partnerem platformy pro prevenci šikany Nenech to být. Prostřednictvím portálu svetgramotnosti.cz Scio již 10 let pomáhá školám rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost svých žáků. Společnost také provozuje vlastní síť ScioŠkol – jedenáct základních, jednu střední školu a jednu tzv. Expediční.

 
14. 2. 2021