V Brně otevře nová Střední ScioŠkola, žáky nabírá už nyní

(Praha, 17. 2. 2022) Od příštího školního roku zahájí v Brně výuku nová střední ScioŠkola. Na Moravě se jedná o první střední ScioŠkolu, a to v oboru gymnázium. Přihlášky ke studiu přijímá škola právě v těchto dnech.

V bývalém hotelu Pométheus v Hudcově ulici v Brně našla zázemí nově vznikající Střední ScioŠkola. Ta by měla napomoci řešit akutní nedostatek míst na gymnáziích v moravské metropoli. Představitelé kraje proto její vznik vítají, stejně jako skutečnost, že ScioŠkola přinese do Brna moderní a inovativní způsoby vzdělávání, což je ostatně také v souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávací soustavy v Jihomoravském kraji.

Gymnázium o kapacitě až 150 žáků vychází z konceptu a organizace výuky pražské střední ScioŚkoly, u které, stejně jako u tzv. Expediční střední ScioŠkoly, bude mít metodickou oporu. Po pražské škole, která svou činnost zahájila v roce 2018 a k maturitám a následně ke studiu na vysokých školách už přivedla první absolventy, je brněnská ScioŠkola druhou „tradiční“ střední školou pod hlavičkou Scio v České republice. Celkově pak od září bude výuku poskytovat už 18 základních, středních a expedičních ScioŠkol. „Silným motivem pro vznik brněnské střední ScoŠkoly byl velký zájem ze strany rodičů i studentů, kteří nás oslovovali. Škola zároveň vznikla za významné podpory Jihomoravského kraje. Ten v souladu se svým Dlouhodobým záměrem vzdělávací soustavy podporuje inovativní formy vzdělávání,“ vysvětluje důvody vzniku nové střední ScioŠkoly Kateřina Kašíková z Rady ScioŠkol, která má vznik brněnské školy na starost.

Koncepce středních ScioŠkol staví do popředí přímo studenty, kteří přejímají hlavní díl odpovědnosti za své učení a za svůj rozvoj. Sami si tak plánují rozvržení učiva, přičemž výuka neprobíhá ve striktně ohraničených „hodinách“, ale v rámci různých moderních formátů jako jsou ateliéry, kurzy, workshopy apod. Studenti se účastní např. projektových bloků, jejichž témata si sami navrhují a vybírají nebo si z nabídky kurzů podobně jako na vysoké škole sami sestavují vlastní rozvrh. Výuku rovněž pravidelně zpestřují zajímaví hosté ze světa vědy, kultury, podnikání či vzdělávání. Důraz je kladen také na výuku cizích jazyků s rodilými mluvčími.

Od září bude v provozu už 14 základních škol, 2 standardní střední školy a dvě tzv. expediční školy – jedna základní a jedna střední. Ty v sobě kombinují distanční a prezenční výuku, kdy žáci a studenti jsou 3 týdny doma na online výuce, čtvrtý týden pak tráví na společné expedici. Díky tomu je možné školu studovat odkudkoliv z České republiky a dokonce i ze zahraničí. Všem ScioŠkolám je přitom společný důraz na rozvoj kompetencí, tedy schopnosti převzít zodpovědnost a umět se rozhodovat, dále na práci v týmu a respektu k ostatním. Chyby ve ScioŠkolách nejsou vnímány jako cesta k trestu (špatné známce), ale jako cenná zkušenost. Velký důraz je kladen na propojení školy s reálným životem.

Brněnská střední ScioŠkola bude přijímat žáky do 1. - 3. ročníku. Klíčovou roli v přijímacím řízení hraje pohovor nad plány a představami uchazečů, tedy co se chtějí ve škole naučit a čím oni sami mohou obohatit ostatní. Uzávěrka přihlášek do 1. ročníku je 28. února. Do vyšších ročníků lze přestoupit kdykoliv.

Ve středu 23. února od 17:00 pořádá škola pro zájemce besedu přímo v prostorách, kde se bude škola nacházet (Hudcova 68, Brno). Besedy se budou účastnit i zástupci pražské a expediční střední ScioŠkoly.

Kontakt pro média

Bohuslav Bohuněk, Scio

bbohunek@scio.cz,

+420 604 916 195

 

 

O společnosti Scio

Společnost Scio, kterou v roce 1995 založil pedagog a vizionář Ondřej Šteffl, přináší inovace do vzdělávání v České republice. Kromě známého testu Obecných studijních předpokladů vytváří Scio i další profesionální testy, které využívají desítky českých a slovenských vysokých škol při přijímacím řízení. Scio se zabývá také vzdělávacími projekty pro školy, rodiče a děti. Je mj. partnerem platformy pro prevenci šikany Nenech to být a prostřednictvím portálu svetgramotnosti.cz pomáhá školám rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost. Společnost provozuje vlastní síť tzv. ScioŠkol – čtrnáct základních, dvě střední školu a dvě tzv. Expediční.
22. 2. 2022