Srpnový termín Národních srovnávacích zkoušek bude i v ukrajinštině

(Praha, 15. 06. 2022) Po šesti řádných termínech spouští Scio přihlašování na dodatečný termín Národních srovnávacích zkoušek (20. 8.). Vybrané fakulty se jej rozhodly využít zejména pro uchazeče z Ukrajiny.

Speciálně pro ukrajinské zájemce o studium na českých a slovenských fakultách připravilo Scio pro srpnový termín Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) také variantu v ukrajinském jazyce. „Chceme tím vyjít vstříc ukrajinským uprchlíkům i fakultám při realizaci přijímacího řízení,“ vysvětluje Eliška Hloupá Sovová, vedoucí studia připravujícího NSZ. „Těmto uchazečům navíc nabízíme zkoušky zcela bez poplatků. Je to další z kroků, kterým se snažíme maximálně pomoci těm, kteří byli zasaženi ruskou invazí na Ukrajině,“ dodává.

Čistě pro uchazeče z Ukrajiny nabízí srpnový termín například Fakulta architektury ČVUT v Praze. „Počet přijímaných ukrajinských uprchlíků předem neurčujeme, bude záležet především na výsledcích samotných uchazečů. Studenty budeme přijímat do bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Architektura a urbanismus. Podmínky jsme mírně upravili, především z důvodu časové úspory. Neslevujeme z našich požadavků, ale snažíme se o zjednodušení a urychlení procesu přijímacího řízení,“ říká Jiří Šrubař, proděkan fakulty pro pedagogickou činnost.

Srpnový termín slouží zároveň jako součást druhých kol přijímacích řízení řady fakulty v Česku i na Slovensku. „Srpnový termín NSZ je určen pro zájemce o studium zdravotnických programů Porodní asistence a obě formy studia Všeobecného ošetřovatelství. Uchazeči musí absolvovat test z biologie,“ přibližuje Pavla Lečbychová, vedoucí studijního oddělení Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. „Pokud obdržíme akreditaci na nový bakalářský program Zdravotně sociální péče, využijeme i test Obecných studijních předpokladů,“ dodává.

Zájemci se mohou na srpnový termín, který proběhne 20. srpna, hlásit již nyní, a to přes svůj osobní profil na webových stránkách Scio. Vybrat si mohou stejně jako u řádných termínů NSZ mezi prezenční formou zkoušky a její online variantou. K dispozici jsou testy Obecných studijních předpokladů (OSP) a jejich ukrajinská, slovenská (VŠP) a anglická varianta (GAP), dále zkoušky z přírodních věd.

Společnost Scio se do pomoci Ukrajině aktivně zapojuje již od začátku ruské agrese. Přes Člověka v tísni poslala finanční pomoc na konto SOS Ukrajina a další přes účet organizace Post Bellum. Zároveň Ukrajincům nabízí bezplatnou pomoc s výukou češtiny a přes web Shkola.cz propojuje české školy a školky s ukrajinskými dětmi a studenty.

Kontakt pro média

Bohuslav Bohuněk

bbohunek@scio.cz,

604916195

 
O společnosti Scio
Společnost Scio, kterou v roce 1995 založil pedagog a vizionář Ondřej Šteffl, přináší inovace do vzdělávání v České republice. Kromě známého testu Obecných studijních předpokladů vytváří Scio i další profesionální testy, které využívají desítky českých a slovenských vysokých škol při přijímacím řízení. Scio se zabývá také vzdělávacími projekty pro školy, rodiče a děti. Je mj. partnerem platformy pro prevenci šikany Nenech to být a prostřednictvím portálu svetgramotnosti.cz pomáhá školám rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost. Společnost provozuje vlastní síť ScioŠkol – čtrnáct základních, dvě střední školu, z čehož dvě mají podobu tzv. Expediční školy.
30. 9. 2022